FRIVILLIGE SLUTTPAKKER: Sjefen for den norske delen av Nets, Jørgen Stråtveit, sier at berørte ansatte i Nets har fått anledning til å søke om frivillige sluttpakker. 

32 Nets-ansatte blir outsourcet

32 ansatte i den norske delen av det skandinaviske Nets-konsernet blir berørt når tjenester innen kundeservice innen kort tid blir flyttet fra Norge til Baltikum. 

Tekst: Ulf Peter Hellstrøm 

Det bekrefter ledelsen i den norske delen av Nets-konsernet i forbindelse med den godkjente fusjonen med Nexi som ble annonsert i november 2020

Jørgen Stråtveit er sjef for den norske delen av det skandinaviske Nets-konsernet, som har hatt en ledende rolle innen betalingsformidling.  

– De siste årene har Nets ekspandert i Europa, med ambisjonen om å skape en ledende europeisk betalingsleverandør.  

– For å forbli konkurransedyktige og for å kunne understøtte vår vekstreise bedre, planlegger vi nå å konsolidere visse kundeservicefunksjoner innen forretningsområdet Merchant Services, sier Stråtveit til Finansfokus. 

STORFUSJON TIL 50 MILLIARDER 

Nedbemanningen skjer noen måneder etter at konkurransemyndighetene i EU har godkjent fusjonsplanene der italienske Nexi overtar Nets.  

Sammenslåingen har et omfang på minst 50 milliarder kroner. Fusjonen skaper en ny gigant innen betalingsformidling i Europa med virksomhet innenfor 25 land og en samlet omsetning på nær 3 milliarder euro. Driftsresultatet kan komme opp i 1,5 milliarder euro, i hvert fall hvis man legger 2020-tallene til grunn. 

Vi har behov for alle de talentfulle medarbeidere vi har 

Konsernledelsen i Nets har tidligere kommet med uttalelser som tolkes som positive for de ansatte i selskapet, også etter den planlagte fusjonen med Nexi. 

– Jeg tror vi har behov for alle de talentfulle medarbeidere vi har, har konsernsjefen i Nets, svenske Bo Nilsson, sagt.  

Nå har ledelsen presisert at outsourcing av kundeservice ikke er en konsekvens av fusjonen. 

TETT SAMARBEID 

Ledelsen i Nets understreker at prosessen i kjølvannet av endringer i kundeservice i Norge er gjennomført i henhold til Arbeidsmiljølovens krav, altså i et tett samarbeid med blant andre tillitsvalgte, hovedverneombudet, bedriftshelsetjenesten og ikke minst linjeledere.  

Alle berørte har fått tilbudt mulighet til å søke om en frivillig sluttpakke. De som har søkt, har fått sin søknad innvilget. 

I Norge blir 32 medarbeidere berørt av denne endringen. Alle ledige stillinger lyses ut internt før de eventuelt blir lyst ut eksternt. Noen av de berørte har allerede fått nytt jobb internt i Nets, og ledelsen håper at flere med tiden kan få samme mulighet, da alle de berørte er dyktige kundemedarbeidere.   

VIL HOLDE PÅ JOBBENE 

Beate Fjeld Ulleland er hovedtillitsvalgt for medlemmer av Finansforbundet i den norske delen av Nets.  

Hun følger omstruktureringen i konsernet tett, særlig i den norske delen: 

– Finansforbundet ønsker selvfølgelig å beholde flest mulige arbeidsplasser og kompetanse i Norge, og vi mener at nærhet til kundene våre er viktig. Dette er derfor noe vi naturlig forhandler ut ifra i møte med ledelsen. 

– Har dere fått være med på denne prosessen, i den grad det har vært mulig, synes du? 

– Vi har vært godt involvert fra det tidspunktet ledelsen valgte å gå videre mot en outsourcing, men skulle naturligvis ha vært inkludert allerede i forarbeidet. 

– Har folk nå fått beskjed? 

– Prosessen er forholdsvis avsluttet. Berørte områder har fått tilbud om å søke på frivillige sluttpakker, og noen har valgt å søke seg til ledige stillinger i andre deler av virksomheten. Vi har en svært god prosess for internrekrutering hvor ansatte har fortrinnsrett til stillinger som de er kvalifiserte for. Ledelsen har derfor gitt tilbakemelding om at det ikke vil bli gjennomført en formell nedbemanningsprosess. 

Omstruktureringen av kundeservice i Nets gjelder ikke bare den norske virksomheten, men også ansatte i Danmark og Finland, ifølge danske medier. Rundt 100 Nets-ansatte kan til syvende og sist bli berørt av konsolideringen innenfor kundeservice, meldte den danske avisen Børsen tidligere i år. 

EKSEPSJONELT DÅRLIG IDE 

Hovedtillitsvalgt Frank A. Olsen i den danske delen av Nets var ganske klar da danske Børsen skrev om nedskjæringene. 

– Som medarbeidernes representant synes jeg selvfølgelig at denne outsourcingen er en eksepsjonelt dårlig idé, sa Olsen.  

De ansattes representanter har ment at det er trist å se hvordan kolleger som jobber på grunnlag av gode arbeidsavtaler er i ferd med å bli utkonkurrert av virksomheter i lavkostland der medarbeiderne går på ukjente arbeidsbetingelser.  

Denne outsourcingen er en eksepsjonelt dårlig idé 

Når flyttingen av kundeservice er gjennomført, vil de danske bedriftskundene i Nets stort sett bli betjent av virksomheter i Riga og Malaga, ifølge tidligere medieoppslag. 

Olsen har ment at det er vanskelig å se hvordan bedriften kan forbedre sin kundeservice ved å erstatte ansatte med flere hundre års erfaring fra kundeservice med nyansatte konsulenter i et annet land. 

Sjefen for den norske delen av Nets, Jørgen Stråtveit, er på sin side positiv til endringene innen kundeservice.  

– Dette vil, med hjelp fra en ekstern partner, gjøre oss i stand til å yte samme gode service til kunder på tvers av landegrenser og på en så fleksibel og effektiv måte som mulig, sier Stråtveit til Finansfokus.