UTEN INDIA: Divisjonsdirektør Øyvind Trangerud opplyser at DNB har rutiner som sikrer at banken kan driftes uten indisk medvirkning. FOTO: DNB. 

Liten IT-sårbarhet<br>overfor indisk krise

IT-systemene i de største norske finansforetakene har lav risiko for å bli påført negative følger av koronakatastrofen som rammer India for tiden. Det mener både Finanstilsynet og store norske foretak.

Tekst: Hasse Farstad 

– Finanstilsynet anser sårbarheten blant norske foretak som liten under den nåværende Covid 19-utviklingen i India, sier Olav Johannessen, seksjonssjef Tilsyn med IT og Betalingstjenester i Finanstilsynet, til Finansfokus.

Han fremholder at denne vurderingen er basert på tiltakene som ble iverksatt i løpet av 2020 av de norske finansforetakene som har utkontraktert IKT-virksomhet og –tjenestekjøp levert fra India.

I tillegg til å sikre egen drift, legger store aktører som DNB og Danske Bank vekt på å følge opp sine indiske medarbeidere på best mulig måte. Dette fremgår av en spørrerunde Finansfokus har foretatt blant norske banker, finans- og forsikringsselskap.

Divisjonsdirektør Øyvind Trangerud i DNB opplyser at banken har rutiner som sikrer at den kan driftes «uten India». Det dreier seg om rutiner som ble testet i tidlig Covid-19 periode våren 2020.

Olav Johannessen presenterte på en pressebrief onsdag Finanstilsynets «Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2021». Her gjennomgikk han blant annet gjennomgå utviklingstrekk   i finansiell teknologi, utkontraktering og outsourcing,

INDISK KATASTROFE

India er ekstremt hardt rammet av koronapandemien, og nå er ett av spørsmålene hvordan dette påvirker IT-leveransene til finansnæringen og tilsluttede næringer i Norge. DNB og flere andre bedrifter har outsourcet oppgaver til India. Det dreier seg både om avanserte programmeringsjobber og enklere IT-driftsoppgaver og kundeservice.

VURERER RISIKO: Seksjonssjef Olav Johannessen i Finanstilsynet vil onsdag 12. mai gjennomgå utviklingstrekk innen outsourcing i finansnæringen. FOTO: Finanstilsynet.

I fjorårets «ROS-rapport», publisert i mai 2020, illustrerte Finanstilsynet i en graf at sannsynligheten var «lav» for at geopolitiske forhold skulle påvirke foretakenes IKT-virksomhet negativt. Til gjengjeld var mulige konsekvenser av slike forhold markert som «alvorlig».

«Det ble iverksatt strenge regimer med begrensning eller stans av endringer i IKT-systemene. Oppfølgingen av kritisk drift og kritiske leverandører til denne var tett (…) I tråd med kriseplaner, hentet enkelte foretak hjem driftsoperasjoner fra utlandet og beholdt en begrenset del av virksomheten i utlandet som en beredskapsordning», het det i rapporten om det norske finansbedrifter foretok seg under de første pandemimånedene i fjor.

SPØRSMÅL TIL NORSK FINANS

Før onsdagens pressebrief har Finansfokus stilt noen spørsmål til sentrale norske finansinstitusjoner:

– Hvor sårbar er bedriften overfor covid 19-utviklingen i India, med tanke på foretatt og pågående outsourcing av IT- og andre tjenester?

– DNB har strategisk partnerskap med de indiske selskapene TCS og Infosys, som naturlig nok er berørt av den vanskelige situasjonen i India. Når vi opplever situasjoner som dette, har vi gode rutiner og gjennomfører alltid tiltak for å minske sårbarheten. Det inkluderer å flytte oppgaver og planlegge bemanning, slik at vi reduserer risikoen for at våre tjenester skal bli skadelidende, svarer divisjonsdirektør Øyvind Trangerud i DNB i en e-post til Finansfokus.

Han fremholder at banken har rutiner som sikrer at DNB kan driftes uten India:

– De ble testet i tidlig Covid-19 perioden våren 2020 da vi flyttet driften (den menneskelige innsatsfaktor – maskinparken er i Norge og noe Europa) hjem til Norge. DNB har i gjeldende strategiperiode fokus på å ansette betydelig flere ingeniører – men vi vil fortsatt bruke partnerne våre, TCS og Infosys, både i Norge og i India, sier Trangerud. 

SITUASJONEN FORTSATT STABIL

Frans Woelders i Danske Bank, Senior Executive Vice President, Technology & Services, sier at bankens førsteprioritet er å sikre og ivareta sine kolleger.

– Med 1500 kolleger i India, er det opplagt at vi følger den lokale Covid 19-situasjonen tett, både ut fra et menneskelig og operasjonelt perspektiv. De fleste av våre kolleger fortsetter å arbeide hjemmefra i India, med unntak for noen få som håndterer kritiske oppgaver på kontoret. Vi tilbyr støtte tilpasset våre kollegers individuelle behov, og tar i bruk alle mulige forholdsregler for å minimalisere risiko. Sett fra et driftsmessig synspunkt er situasjonen fortsatt stabil, sier Woelders.

Kommunikasjonsdirektør Lars Galtung i If sier at foretaket ikke er direkte rammet av Covid-utviklingen i India, da man som nordisk selskap har investert mye i medarbeidere og drift i Norden og Baltikum.

– Dette gjelder både kompetanse, lokasjoner og drift. If er opptatt av nærhet mellom oppgaver, funksjoner og å bygge egen kompetanse, derfor er all vår IT-drift hovedsakelig lokalt basert. Det er en meget liten del av vår IT-virksomhet som er knyttet til India og så langt har ikke vi blitt påvirket. Vi holdes oppdatert og vil kunne håndtere eventuelle endringer om det skulle skje noe mer her, sier Galtung til Finansfokus.

GODE TILTAK I INDIA

Kommunikasjonsdirektør Øystein Thoresen i Gjensidige sier at forsikringsgruppen i liten grad er sårbar overfor Covid 19-utviklingen i India, fordi det er begrenset hva foretaket har av outsourcing til India.

– Dessuten har vår partner TCS gode tiltak med håndteringen av Covid internt i selskapet, sier Thoresen.  

– Vurderer bedriften å hente tilbake oppgaver som blir utført i India?

– DNB har både ansatte og konsulenter fra India. Pandemien rammer nå et stort antall mennesker i India hardt, og vi prøver å følge disse opp på best mulig måte. Det er mange som har pårørende, og situasjonen er ikke enkel uansett om du oppholder deg i India eller Norge, sier Tangerud i DNB.

Han fremholder at DNB også har valgt å støtte Unicefs nødhjelpsarbeid i India, og at det også er mange ansatte som har bidratt til innsamlingen privat, sier Tangerud i DNB.

– Nei, dette er ikke en aktuell problemstilling nå, da omfanget er lite, sier kommunikasjonsdirektør Øystein Thoresen i Gjensidige til Finansfokus.

Også Nordea følger utviklingen i India tett:

– Vi gjør kontinuerlige vurderinger med våre samarbeidspartnere. Det er iverksatt flere tiltak for å sikre ansattes helse, og forhindre at eventuelle smitteutbrudd vil påvirke våre kunder, sier kommunikasjonsdirektør Christian Steffensen.