Frode Halvorsen

Innleide tetter krevende hull
Bemanningsbransjen står for en betydelig andel av sysselsettingen i finansnæringen. I Manpower er det en forventning om å holde på denne andelen, og at finans- og teknologikompetansen til den enkelte innleide medarbeider må styrkes og tilpasses næringens behov.

Tekst: Hasse Farstad 

– Jeg vil si at næringens behov for innleid arbeidskraft har vært forholdsvis stabil, men vi har sett en dreining mot mer teknisk og finansfaglig kompetanse de siste årene. Gjennom de siste årene har vi hatt en tydelig strategi om å bistå med ulike bemanningsløsninger for å sikre at aktørene innen bransjen når sine strategier og mål, sier Frode Halvorsen, konserndirektør National Sales i ManpowerGroup.  

Med 1500 medarbeidere ute i oppdrag, er ManpowerGroup en betydelig leverandør av arbeidskraft til bank-, finans- og forsikringsbransjen i Norden. Halvorsen fremholder at finansnæringen stiller stadig høyere kompetansekrav. 

Vi har sett en dreining mot mer teknisk og finansfaglig kompetanse 

ManpowerGroup-direktøren opplever at tyngre kompetanse flyttes lengre frem i organisasjonene, som følge av blant annet bankkundenes endrede atferd. Dette i sammenheng med økte myndighetskrav og den transformasjonen vi ser i bransjen. Digitalisering, automatisering og robotisering vil etter hans oppfatning påvirke behovet for en annen type kompetanse i fremtiden. 

– Dette betyr ikke nødvendigvis en økning i antall innleide i tiden framover. Likevel tror jeg at vi gjennom Manpower Academy Bank Finans kan utvikle samarbeidet og bli en enda viktigere partner i fremtiden, sier Frode Halvorsen. 

FINAUT-KANDIDATER 

Som første «ikke-finanskonsern», inngikk Manpower i fjor et samarbeid med Finansnæringens Autorisasjonsordninger (FinAut), med de første fem kandidatene på plass i ulike bedrifter ved siste årsskifte. 

– Å dekke kompetansegapet vi ser innenfor mange bransjer, vil være helt avgjørende for hvordan kundene og vi lykkes i tiden framover. Prosjektet i finansnæringen er blitt møtt med utelukkende positiv respons både fra kundene og medarbeiderne, sier Halvorsen.  

Han sier at autorisasjonen gjennom Manpower reduserer det administrative arbeidet gjennom etablering av kompetanseplaner, oppfølging og gjennomføring av eksamen. Samtidig oppnås økt effektivitet under onboarding, større trygghet i jobben, samt at medarbeiderne kan påta seg utvidet ansvar i rollen og være mer produktive fra dag en. 

FORSTÅELSE FOR VIKARBRUK 

Hedda H. Grundt, som er tillitsvalgt for Finansforbundet i Nordea, sier samtidig at det ikke er registrert økt bruk av midlertidig arbeidskraft i bedriften de seneste årene. Heller ikke 14 måneders pandemi har ført til endringer i vikarbruken. 

FAST ANSATTE: Vi ønsker flere fast ansatte innenfor deler av virksomheten, sier tillitsvalgt Hedda Grundt i Nordea. 

Grundt fremholder at vikarene i Nordeas tjeneste i hovedsak er ansatt hos bemanningsbyråer. Hun har forståelse for bruk av noe midlertidig arbeidskraft, da bedriften venter på ny teknologi. Det kommer stadig nye regulatoriske krav som har ført til at enkelte områder har brukt midlertidig arbeidskraft over tid. 

– Vårt ønske har imidlertid vært, og er, at det blir flere fast ansatte innenfor deler av virksomheten, og at Nordea med det tar høyde for nye regulatoriske krav vi tror vil fortsette å komme fremover, sier Hedda Grundt til Finansfokus. 

EKSTERNT ANSATT 

Siri Conradi, direktør HR Operations og Rekruttering i Gjensidige opplyser at konsernet per april i år har totalt 124 vikarer inne. Dette tallet inkluderer midlertidig ansatte. Disse er hovedsakelig studenter som er inne på Gjensidiges internship-ordning ved siden av studiene. De regnes ikke som vikarer i ordets rette forstand, ettersom dette er en egen ordning. 

– Vikarbruken i Gjensidige har hatt en jevn nedadgående trend, og er om lag halvert siden 2018. Om lag 92 prosent av vikarene er ansatt via eksternt byrå, sier Conradi til Finansfokus. 

Hun fremholder at det er vanskelig å svare direkte på om pandemiperioden på noen måte har påvirket bruken av vikarer. 

– Vi ser at sykefraværet i 2020 har vært lavere enn normalt, så dermed har også behovet for vikarer antagelig blitt påvirket. Men både rekruttering og drift har vært opprettholdt som normalt gjennom pandemien, så det er ingen direkte sammenheng mellom pandemien og vikarbruken, sier Siri Conradi.