Bent Eidem
DIGITALE SYSTEMER: Bent Eidem, leder for avdelingen som jobber med økonomisk kriminalitet i Danske Bank Norge, mener det nye senteret må legge vekt på digitale systemer i arbeidet mot hvitvasking. (Foto: Danske Bank)

Banknæringen samordner kampen mot hvitvasking

Bank- og finansnæringens infrastrukturselskap Bits AS etablerer nå et senter som skal bekjempe hvitvasking og terrorfinansiering.

Tekst: JØRN-ARNE TOMASGARD

Senteret skal jobbe for samhandling mellom aktører i finansnæringen og offentlige myndigheter, og blir en del av den eksisterende organisasjonen til Bits.

Bent Eidem, leder for avdelingen som jobber med økonomisk kriminalitet hos Danske Bank Norge, er med i styringsgruppen for prosjektet. Eidem er også nestleder i styret i Bits.

Vi må skape sterkere fellessystemer og løfte i flokk

Bent Eidem

Han sier tanken er at man er sterkere sammen innenfor et område som er viktig for finansnæringen, og også et viktig samfunnsoppdrag.

– Hvitvasking og terrorfinansiering skjer på tvers av landegrenser, og i økende grad gjennom digitalisering. Det er viktig at vi prioriterer dette. Mye av jobben i det nye senteret vil handle om å finne gode systemer for hvordan vi skal samarbeide i kampen mot hvitvasking og terrorfinansiering. Dette omfatter hele finansnæringen, og også offentlige institusjoner, sier Eidem. Han nevner instanser som Politiet, Nav og Skatteetaten som eksempler på offentlige myndigheter finansnæringen må samarbeide med.

NY KOMPETANSEHUB

– Selvsagt må jobben gjøres innenfor regelverk med tanke på eksempelvis personvern. Vi risikerer å komme i konflikt med personvern i dette arbeidet, og er nødt til ha en tett dialog med det offentlige. Vi har allerede etablerte samarbeidsformer med det offentlige på andre områder. Dette kan vi bygge videre på. Vi skal bygge opp en ny kompetansehub i Bits som legger føringer for arbeidet. Temaet er høyt på agendaen i land som Danmark og Storbritannia, og vi må jobbe inn mot det internasjonale systemet. Fordelen vår er at vi er godt vant til å samarbeide, sier Eidem.

I forbindelse med etableringen av senteret søker Bits nå etter en leder og en konsulent til å jobbe med oppgavene rettet mot å hindre hvitvasking og terrorfinansiering gjennom banksystemene.

Eidem peker på digitale løsninger som avgjørende i kampen mot økonomisk kriminalitet. Han ser for seg å rekruttere medarbeidere med kunnskap til fagfeltet, i kombinasjon med at de forstår digital infrastruktur og har erfaring med prosjektstyring.

– Vi må skape sterkere fellessystemer og løfte i flokk. Det svakeste ledd blir det største risikopunktet i et system av transaksjoner med kontroll og banker. De som driver økonomisk kriminalitet, prøver å få det til å fremstå legitimt. For oss handler det om å forstå det og avsløre det i større grad, ved å utvikle kompetansen på kundenivå.

ÅPEN DATAFLYT

Eidem sier de ser for seg at de som ansettes skal legge planer for arbeidet.

– Senteret skal fasilitere og strukturere dette opp. Vi må finne ut av hva vi skal ta tak i som punkt én, to og tre, og drive den prosessen. Hvor finnes felles samarbeidspunkter mellom bankene og det offentlige?

– Kundene kommer inn en plass, enten det er i en filial eller digitalt. Retningen i dag er at stadig mer skjer digitalt. Det skjer både fysisk og digitalt. Det er ikke én til én som tidligere. Vi må sette opp gode prosesser som spotter dette. Vi må bygge digitale ferdigheter og åpne opp dataflyten for hverandre, mener Eidem.

DET OFFENTLIGE STERKT INVOLVERT

Fagsjef Nils Inge Brurberg i Bits har ledet utviklingen av DSOP-programmet som nå er i ferd med å materialisere seg i et eget senter for antihvitvaskingsarbeid. DSOP står for digital samhandling offentlig privat.

– Programmet så langt er utviklet i et samarbeid mellom Bits og Digitaliseringsdirektoratet, Skatteetaten, Nav, Politiet, Brønnøysundregistrene og Kartverket. Det offentlige har dermed vært sterkt involvert så langt i prosessen. Styringsgruppen ble satt ned i begynnelsen av mars i år. Vi håper å ha ansettelsene på plass i løpet av april, slik at vi kan sette en organisasjon rundt sommeren, sier Brurberg. Han opplyser at det var 15-20 søkere til de to stillingene.

Brurberg mener bank- og forsikringsbransjens samarbeid gjennom Bits har vært avgjørende for å få til et felles samarbeid med offentlig sektor.

– Dette var mulig å få til fordi Bits representere hele næringen. Det gjør det lettere for offentlig sektor å samhandle. De har én instans å forholde seg til, istedenfor 130 banker og 80 forsikringsselskaper.

BANKER BRUKT TIL HVITVASKING

I oktober 2020 skrev Finansfokus en sak om at Finansnæringen har lagt ned en stor innsats i kampen mot hvitvasking, men informasjonsdirektør Tom Staavi i Finans Norge fryktet det ikke var nok til å tette alle hull i sikkerhetssystemet. 

En oppsummerende rapport fra Finanstilsynet med tittelen «Dokumentbasert anti-hvitvaskingstilsyn» fra desember 2019 viste at mange rapporteringspliktige fortsatt hadde et betydelig etterslep av eldre, så vel som nyere, kundeetableringer som ikke hadde vært gjenstand for kundetiltak i tråd med tidligere og gjeldende hvitvaskingsregelverk.  

Finansnæringen har brukt enorme ressurser på dette

Nils Inge Brurberg

Den nye hvitvaskingsloven falt sammen med avsløringer om at banker ble brukt i utstrakt hvitvasking. Verst gikk det ut over Danske Bank, da det ble avslørt at bankens estiske filial ble brukt til å sluse flere milliarder kroner til Russland og andre østblokkland. Som et resultat av det har Danske Bank stått i sentrum for både estiske, amerikanske og andre lands etterforskninger.

TRENGER BEDRE SYSTEMER

Brurberg sier prosjektet er et resultat av at næringen ser at systemene må bli bedre.

– Det er absolutt behov for bedre system som følge av at samfunnet utvikler seg med åpnere grenser og digitale løsninger. Finansnæringen bruker enorme ressurser på dette. Holdningen er at dette er noe vi skal samarbeide, ikke konkurrere, om. Det handler om å bli best mulig. De store, eksempelvis DnB og Danske Bank, ivrer like mye for samarbeid som de små.

Ifølge Brurberg har de jobbet et år med gjennomføringen av prosjektet. Han sier finansnæringen tar kostnaden med å drifte senteret, mens de offentlige instansene dekker egne utgifter i forbindelse med samarbeidet.

FAKTA OM BITS

Bits AS er bank- og finansnæringens infrastrukturselskap. Deres fremste oppgave er å sikre og styrke en effektiv betalingsformidling og betalingsinfrastruktur i Norge.

Betalingsinfrastrukturen er det som gjør at penger, transaksjoner og informasjon kan flyttes sømløst mellom ulike banker.

Bits ble etablert 1. april 2016 som finansnæringens nye infrastrukturselskap, og bygger på en sammenslåing av Bankenes Standardiseringskontor (BSK) og Finans Norges fagenhet for betalingsformidling.

Selskapet eies av Finans Norge, som også er generalforsamlingen til Bits. Etableringen av Bits er et resultat av finansnæringens mål om å styrke og vitalisere arbeidet med en felles infrastruktur.

Kilde: Bits.no