HYBRIDLØSNING: Linda Lai tror at mange kommer til å ha en kombinasjon mellom hjemmekontor og å være på arbeidsplassen også etter pandemien gir seg.

Flere positive effekter av hjemmekontor

Linda Lai har forsket på hvordan bruk av hjemmekontor har påvirket produktivitet og trivsel på jobben. Hun ser flere positive effekter.

– Det er veldig mange som trives på hjemmekontor. Folk er mer effektive og opplever mer mestring. Det er selvfølgelig også negative ting, men i snitt ser vi positive effekter på en rekke områder. De som trives dårlig med hjemmekontor er faktisk lederne, sier Linda Lai, professor ved Institutt for ledelse og organisasjon på BI. Vi følger henne under et foredrag for medlemmer av Finansforbundet. Foredraget var selvfølgelig digitalt.

Det er flere faktorer som avgjør hvor godt folk trives på hjemmekontor. Det som betyr mest, er faktisk praktisk tilrettelegging. At man får de tingene man trenger av kontorutstyr, datautstyr også videre, som gjør at man kan utføre jobben uten mange praktiske hindringer.

– I tillegg må det være en god kvalitet på relasjonen til leder. Hadde du en god relasjon før korona, blir den verke bedre eller dårligere av hjemmekontor i seg selv. Hvilken plattform du kommuniserer på spiller ingen rolle for relasjonen til leder. Derimot spiller kommunikasjonsformen inn. Mikromeldinger med lav terskel for kontakt og høy tilgjengelighet skaper gode relasjoner. Nettopp dette er det folk har savnet, raske meldinger med rask tilbakemelding, sier Lai.

BEDRE STRUKTUR MED VIDEOMØTER

De aller fleste synes digitale møter er effektive og strukturerte. På grunn av rammene er det mindre rom for spontanitet. Derimot er det noen som trives bedre enn andre.

– I hvilken grad du er planmessig og strukturert avgjør hvor godt du trives med digitale møter. De mest ekstroverte trives dårligere og vil gjerne ha fysiske møter der de kan prate mer sammen, forklarer Lai.

Mikromeldinger med lav terskel for kontakt og høy tilgjengelighet skaper gode relasjoner

Linda Lai

Et annet begrep er videomøtefatigue. Dette rammer gjerne folk som har mange digitale møter, der det gjerne er stadige tekniske vansker.

– Folk kan bli slitne og stressede av digitale møter, men det blir man av mange fysiske møter også, sier Lai.

For å finne kombinasjoner og løsninger som i størst mulig grad tilfresstiller alle peker Lai på hybridløsninger.

– Jeg tror vi vil se flere som er noen dager i uken på kontoret og noen dager hjemme. I hvilken utstrekning bør avgjøres ut fra arbeidsoppgaver og hva som passer best for den enkelte, sier hun.

DIGITAL SAMHANDLINGSKOMPETANSE

For å lykkes med en arbeidsplass der samarbeid og møter i større grad skjer digitalt må de ansatte ha en høy grad av digital samhandlingskompetanse.

– Organisasjoner som er mestringsorienterte vil utvikle denne kompetansen raskere og bedre enn de som er prestasjonsorienterte. Et rivaliseringsklima er ikke bra for dette. For å tilegne seg denne kompetansen handler det i stor grad om at den enkelte må være proaktiv og egendreven i læringsformen. Formelle kurs spiller mindre rolle, sier Lai.  

Er du usikker på hvilke rettigheter du har på hjemmekontor. Les mer om dette her hos Finansforbundet.