MYE USIKKERHET: – Når vi oppsummerer 2020, så har det vært et spesielt år med mye usikkerhet og mange bekymringer både hos arbeidstakerne, kundene og i ManpowerGroup, sier konserndirektør Frode Halvorsen. (Foto: ManpowerGroup)

Flere arbeidsgivere planlegger oppbemanning

-Bemanningsutsiktene for 2. kvartal 2021 er positive, spesielt innenfor bank, finans og forsikring. Her er det 16 prosentpoeng flere arbeidsgivere som planlegger oppbemanning enn nedbemanning, sier konserndirektør Frode Halvorsen i ManpowerGroup. 

Bank, finans og forsikring er den næringen som har de mest positive bemanningsutsiktene i 2. kvartal 2021. Det forteller ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer som består av et representativt utvalg på 456 norske arbeidsgivere. Bank og finans er mest optimistisk. Her er det 16 prosentpoeng flere arbeidsgivere som planlegger oppbemanning enn nedbemanning. Det er opp sju prosentpoeng fra første kvartal 2021. Optimisme er det også hos arbeidsgivere i industri og annen produksjon. Her planlegger elleve prosentpoeng av arbeidsgivere oppbemanning fremfor nedbemanning.  

FANT LØSNINGER 

Da Norge ble stengt ned 12. mars i fjor, merket Manpower en bråstopp på alle engasjementer. Sommervikarene ble satt på vent. Fast rekruttering ble satt på vent eller avsluttet. Alt dette skapte stor uro blant de ansatte. Det tok heller ikke lang tid før de første permitteringsvarslene ble sendt, men i bank, finans og forsikring har det vært få eller ingen permitteringer. 

Pandemien har skapt et enda større gap mellom dem som har attraktiv kompetanse og dem som er mindre attraktive på arbeidsmarkedet

Etter sommeren var det en roligere periode, før koronatiltakene igjen ble skjerpet. Det førte til at Manpower fikk økt etterspørsel etter innleide vikarer til forsikringsselskapene, spesielt på reise og skade. Da koronatiltakene ble strammet ytterligere inn i fjor høst, økte også trykket på bankenes kundesentre. Mange kunder fikk økonomiske utfordringer og trengte hjelp. Løsningen ble å ansette enda flere vikarer fra Manpower.  

-Når vi oppsummerer 2020, så har det vært et spesielt år med mye usikkerhet og mange bekymringer både hos arbeidstakerne, kundene og i ManpowerGroup. Bank og forsikring er vårt største forretningsområde, så derfor merket vi raskt den unntakstilstanden som pandemien ga. Men etter hvert som vi fikk oversikt over situasjonen og dialogen med våre kunder, så fant vi gode løsninger sammen. Til slutt ble hele 95 prosent av vikariatene iverksatt, forteller Frode Halvorsen. 

JOBB VIKTIGST 

ManpowerGroup har fulgt pandemien nøye og har gjennomført flere undersøkelser for å se på effekten inn mot fremtiden arbeidsmarked. -Ett av funnene er at det viktigste for arbeidstakerne nå blir å beholde jobben, men at mange er bekymret for å miste den fleksibiliteten som de har hatt med hjemmekontor. Vår erfaring er at stadig flere arbeidstakere ønsker å arbeide fleksibelt og derfor tror vi at normalarbeidsdagen 8 – 16 står for fall. Samtidig blir det en stadig større utfordring å finne balansen mellom arbeid og fritid, men de har ikke behov for å gå tilbake til den gamle måten å jobbe på. 

Halvorsen viser til at kompetansebehovene nesten endret seg over natten da Norge ble stengt ned og pandemien satte skikkelig fart i digitaliseringen. Vi ser nå at mange arbeidstakere ser behovet for å lære mer og utvikle sin kompetanse for å være attraktive på arbeidsmarkedet.  

– Pandemien har skapt et enda større gap mellom dem som har attraktiv kompetanse og dem som er mindre attraktive på arbeidsmarkedet. De sistnevnte er mer utsatt for permittering og oppsigelser. Derfor er det viktigere enn noen gang tidligere å ha relevant kompetanse, og være det vi kaller employable. Dette er ett ansvar som må eies av både arbeidstakerne og arbeidsgiverne, sier konserndirektør Frode Halvorsen i ManpowerGroup. 

HYBRID-JOBBING 

Arbeidsmarkedsbarometeret har tatt for seg bemanningsutsikter i Norge siden 2003. Det siste året har respondentene i tillegg besvart spørsmål knyttet til koronapandemien. 36 prosent av norske arbeidsgivere tror at deres ansatte kommer til å kombinere hjemmekontor og fysisk tilstedeværelse på arbeidsplassen de neste 6-12 månedene. 49 prosent av arbeidsgiverne tror at de ansatte vil gjøre det meste eller alt arbeidet fysisk på arbeidsplassen. 

Når det gjelder vaksineringen er tendensen at norske arbeidsgivere vil oppfordre, men ikke kreve sine ansatte å vaksinere seg. Bare 5 prosent svarer at de vil kreve vaksinasjon av alle ansatte, mens 46 prosent vil oppfordre de ansatte til å ta den, men la det være opp til den enkelte å fatte avgjørelsen. 

OM UNDERSØKELSEN 

ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer for andre kvartal 2021 ble gjennomført i januar 2021 ved å intervjue et representativt utvalg av 456 norske arbeidsgivere. Alle deltakerne ble spurt: «Hvordan forventer du at den totale bemanningen i ditt selskap vil endre seg i de tre månedene frem mot utgangen av juni 2021 sammenliknet med nåværende kvartal?» 

Netto bemanningsutsikter er regnet ut ved å ta prosentandelen av arbeidsgivere som forventer at den totale sysselsettingen vil øke, og trekke fra prosentandelen som forventer en nedgang i sysselsettingen på arbeidsplassen i neste kvartal.