Ramtin Matin, senior fagleder IT-utvikling og innovasjon i SR-Bank. Foto: Tommy Ellingsen

Regelverket ingen hindring for ny teknologi

I fjor deltok SpareBank1 SR-Bank i Finanstilsynets regulatoriske sandkasse, der de så på utviklingen av en digital pensjonsrådgiver. – Vi har fått bedre forståelse for hverandres domene, sier Ramtin Matin.

– Vi har hatt veldig mange gode diskusjoner underveis, rundt balansen mellom regelverk og innovasjon, der vi har søkt å tilfredsstille begge leirer. Regelverket gir rom for tolkning og er ingen hindring for å bruke ny teknologi for å skape nye produkter. I sandkassen har vi fått en realitetssjekk på hva som er mulig, sier Matin, som er senior fagleder IT-utvikling og innovasjon i SR-Bank.

– Det er derimot viktig å raskt ta med compliance i innovasjonsprosessene. Ingen av oss har compliancebakgrunn. Det å jobbe slik, i kombinasjonen mellom tek og regelverk, har vært veldig nyttig, sier Karl Arne Tveita, som er den som har vært mest hands on i prosessen fra SR-Banks side.

– Som tradisjonell bank er det veldig viktig å ha regelverket på plass. Det handler om tillit, sier Matin.

Det er derimot viktig å raskt ta med compliance i innovasjonsprosessene – Karl Arne Tveita

I sandkasseperioden ble roboten testet på ansatte. Dette ble fulgt opp med opptak og intervju som ble oversendt tilsynet.

– Vi fikk detaljerte tilbakemeldinger på hvordan dette fungerte ut fra regelverket. Det var svært nyttig, sier Matin.

SKAL AUTORISERES

Planen nå er å få den autorisert i Finansnærings Autorisasjonsordning før sommeren. Banken har fått en omfattende og detaljert sjekkliste.

– Sjekklisten tar opp de ulike regelverkene og er svært relevant i dette arbeidet. Da vet vi hva vi må forholde oss til og vi har jobbet systematisk med denne, sier Tveita.

– Trenden er at det blir flere robotrådgivere. Da er det svært nyttig med kompetansedeling innen dette feltet og vi har hatt god dialog med FinAut, sier Matin. f

VIT HVA DU VIL OPPNÅ

Har du noen råd til andre som vurderer å teste ting i sandkassen?

– Ha klart for deg hva du ønsker å oppnå før du går inn i prosjektet. Vi var i tvil om en robotrådgiver ville kunne være i tråd med regelverket. Vi fikk bevist at det ikke var noen hindring for å utvikle en slik tjeneste, sier Matin.