Erik Kollerud - YS
 YS-leder Erik Kollerund, foto: YS/Scanpix

Ys vil bli større og sterkere

Innen 2025 skal YS ha 250 000 medlemmer i forbundene og 68 prosent av disse skal være yrkesaktive. Derfor tar hovedorganisasjonen nye grep for å styrke sin rolle og betydning, ikke minst overfor unge. 

I dag teller YS 226 000 yrkesaktive medlemmer i 13 forbund, der Finansforbundet med sine 32 000 medlemmer er ett av de fire store forbundene i YS.  De siste årene har ikke YS hatt noen stor vekst, men det blir det snart en forandring på. For å nå målet om 250 000 medlemmer innen 2025 skal YS med forbundenes hjelp rekruttere 5 250 hvert år.  

HISTORISK SUS 

1.nestleder Hans-Erik Skjæggerud føler det nesten er et lite historisk sus over det som nå skjer i YS. Så vidt han vet, har det ikke tidligere vært satt konkrete måltall for medlemsvekst i hovedorganisasjonen.  

– Det startet skikkelig da vi undertegnet den nye samarbeidsavtalen med Gjensidige i 2019. Der diskuterte vi vekstmålene sammen og kom frem til at 250 000 i 2025 var et mål vi kunne strekke oss etter. Så ble den nye strategien forankret i forbundene og i hovedstyret for denne viktige jobben må vi selvsagt gjøre sammen med forbundene. 

– Vi ønsker å øke vår størrelse, innflytelse og forhandlingsmakt

De siste tallene viser at medlemsutviklingen i YS går i positiv retning etter mange år med synkende antall medlemmer. Men utfordringen er at mens antall betalende medlemmer de siste fem årene har holdt seg stabilt rundt 150 000, så har totalt antall medlemmer steget hvert år. 

DE FIRE STORE 

I dag finnes det fire store hovedorganisasjoner på arbeidstakersiden i Norge. LO er størst med 970 000 medlemmer, Unio har 380 000, Akademikerne 231 000 og YS 228 000. Tallene er totalt antall medlemmer inkludert ikke yrkesaktive. For øyeblikket er YS den minste av de fire store hovedorganisasjonene, men slik skal det altså ikke bli i fortsettelsen. 

– Vi ønsker å øke vår størrelse, innflytelse og forhandlingsmakt og ikke ende opp som den minste hovedorganisasjonen i Norge. Derfor har YS Kongressen meislet ut en ny vekststrategi der stikkordene er: Økt samarbeid mellom forbundene, bedre medlemsfordeler og større innflytelse i viktig saker for medlemmene, forteller YS-leder Erik Kollerud.  

16 000 FORSVINNER 

De siste årene har YS årlig mistet om lag 16 000 medlemmer gjennom utmeldinger i forbundene. Heldigvis er det enda flere som melder seg inn, slik at YS har hatt en positiv medlemsutvikling. Men det er en stor utfordring at unge medlemmene forsvinner nesten like raskt som de kommer. I aldersgruppen opp til 25 år er lengden på et medlemskap to år i gjennomsnitt før det avsluttes, mens i aldersgruppen 45 til 50 år varer medlemskapet i snitt i seks år. 

– Denne utfordringen har vi tenkt å gjøre noe med. Gjennom YS fordel kommer vi med flere skreddersydde medlemstilbud rettet mot unge aldersgrupper. Hvis vi skal kunne klare å beholde de unge lenger, må de oftere se den konkrete verdien av medlemskapet gjennom livets ulike faser, sier Hans-Erik Skjæggerud. 

 UNGE UNDER 35 ÅR 

I dag er 45 prosent av YS’ medlemmer over 50 år og mens andelen eldre medlemmer stiger, synker andelen i middelaldrene mens andelen unge holder seg ganske stabil.  

 Er YS i ferd med å bli forgubbet? 

– Nei, men vi må jo konstatere at også YS-forbundene har et stort behov for flere unge medlemmer. Vår hovedutfordring er at vi ikke klarer å beholde de unge medlemmene. Omløpshastigheten er stor. Samtidig ser vi at trygghet fortsatt har en verdi hos unge og de usikre tidene bidrar til dette. Det er et godt utgangspunkt for den store jobben vi nå starter, sier Skjæggerud. 

Hans-Erik Skjeggerud YS
TYDELIGERE POSISJON: - YS og forbundene vil ta en tydeligere posisjon på kompetanseområdet. Sammen vil vi tilby kompetanseutvikling gjennom hele medlemsreisen fra student til pensjonist gjennom vårt fordelsprogram, sier 1. nestleder Hans-Erik Skjæggerud.

Om kort tid lanserer YS en rekrutteringskampanje rettet mot unge yrkesaktive under 35 år. Kampanjen vil hovedsakelig foregå i sosiale medier. YS vil gjennomføre en markedsundersøkelse og utvikle nye medlemstilbud gjennom YS Fordel. Samtidig vil YS og forbundene ta en tydeligere rolle som leverandør av kompetansetilbud til medlemmene.  

 Skal YS bli en fordelsklubb fremfor en fagforening? 

– Vi må levere på begge deler. For oss er det viktig at vi tilbyr attraktive medlemsfordeler som gir medlemskapet en konkret verdi, men vi må også være store nok til å kunne drive påvirkning i alle saker som har betydning for våre medlemmer. Da må YS og forbundene ha en størrelse som gir oss de beste forutsetningene for å påvirke fremtidens arbeidsliv, sier Erik Kollerud.  

DEN NYE ROLLEN 

Fagforeningenes rolle endres i takt med endringene i det nye arbeidslivet, men de kollektive verdiene har ikke gått av moten. Fortsatt ønsker medlemmene den tryggheten et medlemskap i en fagforening gir, men de ønsker også at fagforeningene tar en ny rolle og tilbyr nye tjenester og skreddersydde fordelsprodukter. 

– I et stadig mer spesialisert arbeidsliv er behovet for spisskompetanse større enn noen gang. Det er ikke alle arbeidstakere som får muligheten til å utvikle sin kompetanse hos egen arbeidsgiver. Vi tar det nye arbeidslivet på alvor. Derfor vil YS og forbundene ta en tydeligere posisjon på kompetanseområdet. Sammen vil vi tilby kompetanseutvikling gjennom hele medlemsreisen fra student til pensjonist gjennom vårt fordelsprogram, sier 1. nestleder Hans-Erik Skjæggerud.  

STERKERE OG STØRRE 

I dag er både YS og LO breddeorganisasjoner, mens UNIO og Akademikerne organiserer profesjonsforbundene. Men i motsetning til LO er YS en partipolitisk uavhengig organisasjon. 

– Vi er kun på parti med medlemmene. Vi er opptatt av fremtiden, ikke historien. Vår styrke er at vi kan snu oss raskere enn konkurrentene og operere fleksibelt. Gjennom vårt innsiktsarbeid kartlegger vi medlemmenes behov, slik at vi i enda større grad kan skreddersy våre tilbud i det nye arbeidslivet, understreker Kollerud. 

– Foreligger det planer om å utvikle YS til en større og mer slagkraftig hovedorganisasjon?  

– Vi er forberedt på at det kommer en diskusjon om hvordan det nye organisasjonskartet i Norge skal se ut, men det er ingen pågående diskusjon i YS i dag. Men forbundene i YS har erkjent behovet for endring, så da må vi starte med oss selv. Nå rigger vi YS for vekst, gjennom å styrke felleskapet og samarbeidet med våre 13 forbund. På den måten styrker vi vår posisjon og slagkraft. Gjennom vår styrke og størrelse skal YS bli en pådriver i utviklingen av det nye arbeidslivet i Norge. Målet på sikt å utvikle en sterk hovedorganisasjon som evner å vare på de ansatte gjennom store omstillinger, avslutter YS-leder Erik Kollerud.