Dag Olav Løseth
Ikke umiddelbart behov for ytterligere vekst: Orkla Sparebank har blitt en større bank. – Vi er over kritisk nivå, men er allikevel åpne for ytterligere endringer, sier Dag Olav Løseth.  

Fusjoner er lønnsomme

Både i Trøndelag og Valdres var det fusjoner i 2017. Erfaringene her bekrefter at sammenslåinger skaper mer solide og lønnsomme banker.  

Det er ikke bare sør i landet det fusjoneres. 1. oktober 2017 fusjonerte Orkdal Sparebank og Meldal Sparebank under navnet Orkla Sparebank. Erfaringene tre og et halvt år senere er gode.  

– Vi gjorde nettopp opp status, og er veldig glade over den fusjonen. Vi har fått en bedre vekst i markedet. I tillegg har vi fått mulighet til å organisere oss bedre. Nå er vi bedre rustet til å håndtere de kravene som stadig kommer, både innenfor risk og compliance. Økt størrelse gjør det også mulig å fylle flere roller og ha mer intern spesialisering, forteller administrerende banksjef Dag Olav Løseth på telefon.  

Begge bankene var veldig solide

Regnskapstallene viser også at det har vært en lønnsom fusjon. Kostnadsprosenten har gått ned og forvaltningskapitalen har økt.  

– Begge bankene var veldig solide, med en god kapitalsituasjon. Det ga oss mulighet til vekst.  Vi har holdt kostnadene på et jevnt nivå, samtidig som vi har økt forretningskapitalen med omkring en milliard i året etter fusjonen, sier banksjefen.  

Veksten har kommet gjennom økte markedsandeler og organisk vekst. Banken har gått ned et par årsverk, men har beholdt alle filialene.  

– Er dere store nok nå? 

– Vi har nådd en størrelse over kritisk nivå på kort sikt. Det er mye snakk om strukturelle endringer, med markedsmessige og regulatoriske endringer og krav som drivere. Vi er åpne for ytterligere endringer, men det er ikke noe umiddelbart behov for vår del, sier Løseth.  

LITEN BLIR LITT STØRRE 

21. august 2017 fusjonerte Vang Sparebank og Vestre Slidre Sparebank og ble til Valdres Sparebank. To små banker ble til en litt større liten bank. Forvaltningskapitalen økte fra omkring 1,5 milliarder ved sammenslåingen, til rundt to milliarder i 2019. Samtidig har man økt fortjenesten og avkastningen på egenkapitalen, mens kostnadsprosenten har sunket.  

– Fusjonen har gått overraskende bra. Vi har fått redusert operasjonell risiko og samtidig fått et større fagmiljø. Gjennom en volumvekst og nye kunder har vi fått ned kostnadsprosenten. Når vi ble litt større, fikk vi også noe mer risikokapital. Samtidig opplever man at banken kommet litt mer på kartet for flere kunder. Det har gitt vekst som ikke hadde vært mulig uten fusjonen, sier banksjef Arnfinn-Helge Kvam i Valdres Sparebank.  

Ga vekst: For Valdres Sparebank ga fusjonen vekst. – Vi har kommet litt mer på kartet og er mer synlige i distriktet, sier Arnfinn-Helge Kvam.  

Som Finansfokus har skrevet tidligere, så tror bankanalytiker Joakim Svingen at det blir vanskelig for de minste sparebankene å overleve. Han har satt en nedre grense på ti milliarder.  

Vi har en god støtte i Eika-alliansen

– Dere er fremdeles små, og langt unna de 10 milliardene analytikerne mener er et magisk tall for å overleve. Hva tenker du om det? 

– Vi hører slike spådommer i ny og ne, og vi har langt tilbake lest om hvor umulig det er å drive små banker. Disse spådommene blir stort sett gjort til skamme. Vi har en god støtte i Eika-alliansen, både med produktbredde og ikke minst tjenesteleveranser. Med Eika Gruppen på laget er vår eksistens sikret også fremover, sier Kvam. Fusjonen har ikke ført til nedbemanninger. Banken har derimot opprettet en ny filial og utvidet et av de eksisterende kontorene som følge av fusjonen.