Eirik Rostad Ness

SSF kutter 20 ansatte 

Sparebanken Sogn og Fjordane (SSF) kutter 20 årsverk. Dette er et ledd i bankens kostnadsprosjekt.  

Tekst: Sjur Anda 

– Dette har gått veldig greit. Vi har tilbudt sluttpakker og kommer til å nå målet om 20 årsverk gjennom en frivillig løsning, sier HR-direktør Eirik Rostad Ness i SSF.  

Banken har gått gjennom hele organisasjonen for å gjøre driften mer effektiv. Alle forretningsområdene har blitt trimmet. Siste rest av kuttene kom gjennom nedbemanning.  Vanligvis er det ansatte nær pensjonsalderen som velger pakker i slike prosesser. SSF har derimot hatt et generasjonsskifte de siste årene, og banken har ikke så mange fra 62 år og oppover.  

– Det er flere yngre som ser på dette som en mulighet, der de kan gjøre noe annet enn å jobbe i bank, sier Ness.  

– Blir det travelt for de gjenværende nå? 

– Det vil svi litt når du nedbemanner med 20 årsverk. Vi har sett på mulighetene til å effektivisere og løse oppgaver på andre måter. Totalt sett vil det gå greit, sier HR-direktøren.  

Totalt har SSF 270 ansatte. Kuttene innebærer dermed en nedbemanning på drøyt sju prosent. Allerede høsten 2019 skulle banken egentlig startet kostnadsprosessen. Så kom koronaen.  

– Dette forsterket behovet for justeringer ytterligere, så når vi nå satte i gang gjorde vi det skikkelig. Banken er godt rigget for fremtiden, selv om det skjer endringer i finans hele tiden og man kan aldri gi noen garantier om hvordan ting ser ut på sikt, forteller Ness. 

I prosessen har banken også redusert it-kostandene, lagt opp til mindre reisen og fysiske samlinger.  

– I tillegg er velferdsgodene trimmet litt, og det blir flere digitale møter med deling av skjerm i årene som kommer, sier Ness.  

TØFFERE FOR DE SOM ER IGJEN 

De tillitsvalgte har vært involvert gjennom hele prosessen.   

Marie Heieren - Sparebanken Sogn og Fjordane

– Vi er glade for at vi kommer i mål med frivillige løsninger. Samtidig er det klart at vi vil merke en så stor reduksjon her hos oss. Det vil bli tøffere for de som er igjen. Nå er det viktig å fortsette prosessen med å finne ut hvordan vi løser oppgavene på best mulig måte, sier hovedtillitsvalgt Marie Heieren, som synes ledelsen har vært litt tøffe med sparekniven.   

–Vi ser nødvendigheten av å redusere kostnadene, men synes 20 årsverk er litt mye, sier Heieren.   

Det har også ført til usikkerhet blant de ansatte.   

– En sånn prosess skaper naturlig noe usikkerhet, men det var forventet med nedbemanning. Det har vært slike prosesser i banken tidligere, og løsningen med frivillighet og gode pakker er en god måte å løse det på, avslutter Heieren.