Den trege innføringen av PSD2 i Norge, og Finans Norges manglende vilje til å dytte på myndighetene, har fått begeret til å flyte over for en rekke fintech-bedrifter. Nå har de dannet sin egen interesseforening – Fintech Norway.

Tekst: CLAUDE R. OLSEN

Ti selskaper står bak etableringen, deriblant Horde AS. Administrerende direktør Alf Gunnar Andersen sier at selskapet har vært gjennom en lang prosess med banker og Finanstilsynet for å få tilgang til dataene de trenger i sin virksomhet, og som de har rett til i henhold til PSD2-direktivet.

– Det er ikke tvil om at Norge henger etter på fintech. Skal vi ha en næring her i landet som er konkurransedyktig internasjonalt, må det bli lettere å komme i gang for nye fintech-selskaper. Det tar for eksempel 12-13 måneder å få PSD2-konsesjon i Norge, mens det tar 2-3 måneder i andre land, sier Andersen som er styreleder i den nye organisasjonen.

Fintech-aktørene føler at de etablerte bankene setter agendaen uten å ta hensyn til dem. Nå gjør de opprør og går sammen i sin egen organisasjon for å få gjennomslag hos Finanstilsynet, Finansdepartementet og politikerne.

– Hovedformålet med Fintech Norway er å sikre gode rammevilkår for fintech-industrien i Norge, som du kan se på som utfordrerne i finansnæringen. Vi skal være en spisset interesseorganisasjon på områdene der vi mener bransjen kommer til kort. PSD2 er en typisk kjernesak for Fintech Norway, sier han.

Den første uken etter etableringen har nye syv selskaper søkt om å få bli medlem.

– Responsen har vært helt overveldende. Vi er blitt veldig positivt mottatt av fintech-bransjen, mange selskaper har tatt kontakt med oss, sier Andersen.

Fintech Norway har ingen planer om å bli en arbeidsgiverorganisasjon på linje med Finans Norge. Andersen sier dette foreløpig er en veldig spisset organisasjon for å sikre gode rammevilkår innenfor open banking. Han ser ingen konflikt mellom å være medlem i både Finans Norge og Fintech Norway. Horde er for eksempel fortsatt medlem i Finans Norge og i klyngen Finance Innovation.

VIL REKRUTTERE SÅ MANGE SOM MULIG

VIL REKRUTTERE: Forbundsleder Vigdis Mathisen sier Finansforbundet vil rekruttere medlemmer enten de er organisert i den ene eller andre organisasjonen. (Foto: Finansforbundet)

Forbundsleder Vigdis Mathisen ser på etableringen av Fintech Norway som en ambisjon blant fintech-bedrifter om å samles for å få større innflytelse, blant annet når det gjelder næringspolitikk.

– Det påvirker ikke vår ambisjon om å verve så mange som mulig også i denne type selskaper. Vi opprettholder vårt mål om å rekruttere fra alle deler av finansnæringen, sier hun.

VANT TIL ULIKE SYN

Fintech Norway er ikke den første interesseorganisasjonen for finansbedrifter ved siden av Finans Norge. Fra før finnes Finansieringsselskapenes Forening, Verdipapirforetakenes Forbund, Verdipapirfondenes forening og Norsk Crowdfundingforening.

Kommunikasjonsdirektør Jan Erik Fåne i Finans Norge sier at et selskap kan være medlem i en eller flere av disse organisasjonene og samtidig være medlem av Finans Norge, siden de ivaretar ulike interesser.

– Vi har et godt samarbeid med fintech-selskaper, både de som er medlemmer i Finans Norge og de som står utenfor. Samtidig er det ikke så vanskelig å se at det kan være problemstillinger som er særskilte og spesielle for denne typen selskap. At de går sammen i mer spissede samarbeid i tillegg til hva Finans Norge tilbyr er ikke unaturlig, sier han.

FLERE MEDLEMSKAP: Kommunikasjonsdirektør Jan Erik Fåne sier at selskaper kan være medlem i både Finans Norge og en annen interesseorganisasjon som Fintech Norway. (Foto: Finans Norge)

Alle medlemsorganisasjoner opplever at det av og til er ulikt syn blant medlemmene, også Finans Norge.

– I en så stor og bred organisasjon som oss vil det kunne være ulike syn. Det er noe vi er vant til å håndtere. Enten kommer man til enighet gjennom diskusjon, eller så må man konstatere at man er enige om å være uenige, sier Fåne.

FAKTABOKS

Medlemmene i Fintech Norway

Neonomics, Bill Kill, Horde, ZTL, Nøffe, Zdata, Tink, GoScore, Fauna og Aera