Finansiering og forsikring hadde størst jobbvekst i prosent blant alle sektorer i pandemiåret 2020. Jobbveksten i fjerde kvartal 2020 var på tre prosent netto eller 1 419 nye jobber målt mot samme periode året før. Nyansettelsene skjer både i nye og etablerte virksomheter.

Tekst: MAGNE S. OTTERDAL, SVEIN ÅGE ERIKSEN Foto: MORTEN BRAKESTAD

Mens de fleste andre sektorer opplevde tilbakeslag i antall jobber, toppet finansiering og forsikring med en jobbvekst på tre prosent i fjor. Nylig børsnoterte Kraftbank bidro til jobbveksten etter å ha gått fra null til 30 ansatte i løpet av de siste to årene.

4211 NYE FINANSJOBBER

Fersk statistikk fra Statistisk sentralbyrå viser stor variasjon i jobbmarkedet. De fleste sektorene viste nedgang i antall jobber, mens bare noen få viste vekst. Sektoren finansering og forsikring hadde en netto økning på 1419 jobber fra totalt 47 328 jobber i fjerde kvartal 2019 til 48 748 i fjerde kvartal 2020.

Men noen jobber blir også avsluttet. Ifølge SSB ble det i fjerde kvartal i fjor avsluttet 2 792 jobbforhold i finansiering og forsikring, mens det i samme periode var etablert hele 4 211 nye jobbforhold i sektoren. Det ga altså en netto økning på 1 419 jobber.

I løpet av de tre årene fra fjerde kvartal 2017 til fjerde kvartal 2020 har antall arbeidsforhold innenfor finansiering og forsikring økt med netto 2 624, fra 46 124, se graf.

MOT 50 000: Med få unntak har antall jobber i finans og forsikring hatt en jevn stigning de siste årene. (Grafikk: OBM/Kilde: SSB)

Mens finansiering og forsikring hadde høyest prosentvis vekst, var veksten i antall jobber høyere i helse/sosial, informasjon/kommunikasjon, undervisning og offentlig administrasjon/forsvar m.m., se grafikk.

Den hardest pandemirammede sektoren “overnattings- og serveringsvirksomhet” hadde til sammenligning et dramatisk fall i antall jobber på 19,3 prosent til 95 413.  Totalt i alle næringer forsvant 1,9 prosent av jobbene i fjor. Det tilsvarer et netto fall 56 093 jobber, som tilsvarer innbyggertallet i en by som Ålesund. Ved inngangen til 2021 registrert i underkant av 2,3 millioner jobber i SSBs statistikk.

ET MINDRETALL NEDBEMANNER

– Mange tror finans er en av de næringer som nedbemanner mest. Det stemmer ikke. Vi er imidlertid en næring i kontinuerlig omstilling, sier arbeidslivsdirektør Runa Opdal Kerr i Finans Norge.

En fersk undersøkelse fra Finans Norge viser at bare 18 prosent av medlemsbedriftene nedbemannet i 2020. 86 prosent av disse nedbemannet med sluttpakker basert på alder og ansiennitet. Undersøkelsen viste videre at det ikke var koronapandemien som var årsaken til at majoriteten av medlemsbedriftene ikke nedbemanner.

– Svarene vi har fått gjennom undersøkelsen støtter den utviklingen vi har sett de siste årene. Næringen er preget av strenge regulatoriske krav, teknologiske endringer og endret kundeadferd. Dette bidrar til et omstillingspress og behov for kostnadsjustering i mange av våre medlemsbedrifter, sier arbeidslivsdirektør Runa Opdal Kerr.

KRAFTFULLE ANSETTELSER

Kraftbank, som ble etablert i 2018 med volleyballstjernen Bjørn Maaseide og Sparebanken Øst som største enkeltaksjonærer, er blant nykommerne som satser kraftfullt på nyansatte. Nå er det allerede blitt 30 ansatte ved bankens kontor på Larsamyrå i Sandnes. Administrerende direktør Svein Ivar Førland varsler enda flere stillingsutlysninger i året som kommer.

– Vi vil trolig ansette ytterligere 10 medarbeidere i løpet av det kommende halvannet året, sier Førland til Finansfokus.

– Hvilken kompetanse jakter du på?

– Vi er alltid interessert i å ansette gode rådgivere. Vi har alltid behov for dyktige folk i støttefunksjonene, it, support, ja, i hele linjen.

– Er det vanskelig å få tak i medarbeidere?

– Det har ikke vært veldig vanskelig.  Det som er litt krevende er å plukke ut de som har den stå-på-holdning som er nødvendig i en gründervirksomhet.

14 RÅDGIVERE

Kraftbank satser på et marked med kunder som har økonomiske utfordringer, betalingsanmerkninger, inkassosaker og utleggsforretninger. Det krever en sterk rådgiveravdeling. Den teller 14 ansatte, hvorav 12 har lang erfaring fra bankvirksomhet, mens to er nyutdannet.

– Vi har en snittalder blant de ansatte på 35 – 40 år, og de har i snitt 10-15 års erfaring fra bank, sier Førland.

BIDRAR TIL JOBBVEKST: Administrerende direktør Svein Ivar Førland i Kraftbank planlegger flere ansettelser etter å ha vokst fra null til 30 medarbeidere siden sommeren 2018. (Foto: Kraftbank).

For å reflektere deler av kundegruppen, skulle Førland ønsket seg noen flere seniormedarbeidere.  Men det er vanskelig for gründerbanken å matche ordningene som medarbeidere i gruppen 55 pluss har opparbeidet seg i de store, veletablerte bankene.

Førland forteller at arbeidsoppgavene i Kraftbank er klassisk bankhåndverk.  Digitalisering og robotisering i bank og finans har bidratt med en voldsom effektivisering, der kundene får svar på sine lånesøknader i løpet av sekunder.

– Hos oss er det stikk motsatt. Alt henger på vurderingen rådgiverne gir, basert på sin bankkompetanse. Mange kunder mister muligheten til å bruke de store bankene, der automatisering gir inntjening i de store volumene med vanlig boliglånskunder, sier Førland.