Hvem skal forvalte din innskuddspensjon? Det spørsmålet må du ta stilling til over nyttår. Da får du din egen pensjonskonto (EPK) hos arbeidsgiver, men du kan velge å flytte din pensjon til selvvalgt leverandør. Fra 1. februar tilbyr YS Pensjon konkurransedyktige priser og vilkår hos Nordea Liv.

Tekst: Svein Åge Eriksen Foto: Sverre Chr. Jarild

Ved utgangen av 2019 var den samlede kapitalen som var knyttet til innskuddspensjon i Norge, 300 milliarder kroner. Mange vil ha en bit av det store pensjonsmarkedet når reglene endres fra nyttår. Fagforeningene har meldt seg på i kampen om forvaltningen av arbeidstakernes innskuddspensjon og oppsparte pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsforhold. Finansforbundet har gått sammen med fem andre YS-forbund og har etablert innkjøpsfelleskapet YS Pensjon som et nytt medlemstilbud.

HØYERE UTBETALING

– Vårt utgangspunkt er veldig enkelt: Ved å samle vår innkjøpsmakt oppnår vi bedre priser og betingelser enn det medlemmene kan oppnå på egen hånd i forvaltningen av sin innskuddspensjon. Det gir lavere kostnader, bedre forvaltning og høyere pensjonsutbetaling når den tid kommer, sier direktør Runar Wilhelm Henriksen og sjeføkonom Sven Eide, begge Finansforbundet. De har vært med på å forhandle frem det nye medlemstilbudet på oppdrag fra forbundet.

De er begge naturlig nok spente på hvor mange medlemmer som vil benytte seg av det nye tilbudet når det går på lufta 1. februar. De er også klar over at 2/3 deler av forbundets medlemsmasse arbeider i store bedrifter med god forvaltning av de ansattes innskuddspensjon. Men det er også en tredel som arbeider i mindre bedrifter, som ikke har samme gode betingelser knyttet til forvaltningen av innskuddspensjonen.

– I utgangspunktet går tilbudet til 80 000 YS-medlemmer i privat sektor i seks forbund, men også medlemmer i de øvrige YS-forbundene vil kunne benytte seg av det nye tilbudet. Vårt mål er selvsagt at flest mulig av våre medlemmer får mest mulig pensjon, enten ved å bli hos arbeidsgivers leverandør eller velge å flytte sin innskuddspensjon til YS Pensjon. Vår leverandør Nordea Liv har gode, tekniske løsninger som gjør at de kan ta imot medlemmene fra 1. februar, sier Henriksen og Eide.

LAVERE KOSTNADER

– Hvorfor ble Nordea Liv valgt som leverandør til YS Pensjon?

– Det var flere momenter som gjorde at Nordea Liv ble den foretrukne leverandøren. Først og fremst kunne de tilby en svært konkurransedyktig pris på forvaltningen. Det var de som strakk seg lengst blant de leverandørene som var med i tilbudsprosessen. Et annet viktig moment er at de kan tilby en god løsning for bærekraftig forvaltning, noe som er viktig for Finansforbundet. Her har Nordea dedikerte ressurser og kompetanse som er viktig for hvordan pensjonspengene til våre medlemmer skal investeres. Til slutt så er Nordeas kjøpsløsning allerede på lufta og har en enkel app der medlemmene får all informasjon de trenger, sier sjeføkonom Sven Eide.

– Hvor store er forvaltningskostnadene hos Nordea Liv?

– Av konkurransehensyn ønsker vi ikke å gå ut med de eksakte prisene på forvaltning av de ulike spareprofilene nå, men prisene vil bli gjort tilgjengelig etter nyttår. Nordea vil tilby tre ulike spareprofiler, og medlemmene velger den spareprofilen de ønsker: Index valutasikret, Aktiv bedrift eller Bærekraft valutasikret. Indeksfondet har lavest pris, mens de to andre fondene er aktivt forvaltet og har en høyere pris.

– Hvordan kan medlemmene hele tiden være sikre på at de har best mulig betingelser på forvaltningen av sin innskuddspensjon?

– Forvaltning av innskuddspensjon er et marked med store endringer, og vi vet ikke i dag hvordan dynamikken blir. Mye kan skje med prisene. Derfor har vi forhandlet frem en langsiktig avtale med Nordea Liv med mulighet til reforhandling. For å benytte seg av det nye tilbudet, må medlemmene undertegne en fullmakt som gir YS Pensjon rett til å flytte medlemmenes innskuddspensjon til en annen leverandør enn Nordea Liv, dersom vi oppnår bedre betingelser hos andre leverandører. Medlemmene kan når som helst trekke tilbake denne fullmakten og plassere sin innskuddspensjon hos arbeidsgivers eller annen selvvalgt leverandør, avslutter direktør Runar Wilhelm Henriksen.