Bankene i Lokalbank-samarbeidet ser ingen negative virkninger av at de blir sittende igjen med SDC som kjernebankpartner, etter at Eika Gruppen før jul kunngjorde at SDC skal byttes ut med TietoEvry. Det sier Lokalbank-lederen Bjørn Asle Hynne.

Tekst: HASSE FARSTAD Foto: Levin Nestvold jr./ Adresseavisen

– Da vi sa opp avtalen med Eika Gruppen, var det blant annet fordi at vi mente Eika måtte redusere it-kostnadene med 250 millioner kroner. Dette hevdet de ikke var mulig, men vi erfarer nå at de skal gjøre dette gjennom en konvertering, sier lederen for de ti samarbeidende sparebankene, Bjørn Asle Hynne, til Finansfokus.

Hynne, som i det daglige er administrerende banksjef i Aasen Sparebank i Levanger, sier at Lokalbank har vurdert konvertering, men at man blir værende på SDC-plattformen. Dette fordi man mener at konverteringskostnadene er høye, og forbundet med både operasjonell og strategisk risiko.

– Samtidig er dette med tid et viktig element med tanke på ordinær forretningsdrift.  Både SDC og TietoEvry vil være gode leverandører til norske banker, og det er naturlig for en bank å løpende vurdere sine leverandører. Lokalbank er tilhengere av økt samarbeid innenfor banksektoren på alt utenom det som omfatter selve kundegrensesnittet.

PLAN MOT KOSTNADSVEKST

Hynne fremholder at Eikas oppsigelse av avtalen med SDC ikke skaper praktisk ekstraarbeid for Lokalbank i det året man er inne i, frem til de ti samarbeidende sparebankenes uttreden av Eika Gruppen. Han mener heller ikke at effekten av Lokalbanks fremtidige samarbeid med SDC forringes av at Eika-bankene trer ut for å konvertere til TietoEvry.

– Dette vil selvsagt påvirke SDC, men det er lagt en plan som ikke øker kostnadene eller hemmer utviklingen for de gjenværende bankene. Det at Eika, med en avvikende strategi i forhold til SDC, trer ut, vil forenkle og ta ned SDCs kostnader. Når vi nå selv har fått erfaring med hvordan det er å drive utvikling med SDC, viser det seg å være lettere enn det vi har fått av inntrykk gjennom Eika, sier Bjørn Asle Hynne.

Ifølge Hynne har bankene i Lokalbank ikke opplevd at bruken av SDC som kjernebankleverandør har gitt forsinkelser i implementering av Vipps, utvikling av mobilbank-løsninger eller annen teknologisk utvikling.

UTVIKLING DIREKTE MED SDC

Han gir også uttrykk for at SDC ventes å styrke sitt tilbud på slike teknologiske områder.

– Ja, SDC har mange løsninger som Eika ikke har valgt å benytte, men som vi har betalt for i mange år. I tillegg erfarer vi at det å utvikle tjenester direkte med SDC er enklere enn tidligere antatt, sier Lokalbank-lederen.

Kjersti Husby, som er kunderådgiver og tillitsvalgt for de ansatte i Aasen Sparebank sa før jul til Finansfokus at hun håper at overgangen til Lokalbank vil bidra til å sikre arbeidsplassene i banken, og kanskje også åpne for flere karrieremuligheter for de ansatte i ny allianse.

– På kort sikt tror jeg ikke overgangen til Lokalbank vil redusere antall arbeidsplasser. Jeg tror heller ikke en reduksjon av antall arbeidsplasser i egen bank vil komme som en konsekvens av overgang til Lokalbank-alliansen, men heller av endringer i bransjen og økt effektivisering/automatisering av tjenester vi leverer, sa Kjersti Husby.

RETTSSAK OM KAPITALUTVIDELSE

Nylig ble det kjent at Lokalbank har gått til sak mot Eika Gruppen for det Lokalbank mener er ukorrekt fremgangsmåte ved en rettet aksjekapitalutvidelse mot Grong Sparebank. Hynne presiserer overfor Finansfokus at dette ikke handler om Lokalbanks uttreden av Eika-samarbeidet, men om aksjelovens krav til likebehandling av aksjonærer.

Hynne hevder på vegne av Lokalbank-samarbeidet at Eika burde ha foretatt en rebalansering av eierskapet og ikke en rettet emisjon.

– Grong har med dette fått rettet opp en ubalanse, mens cirka 30 andre banker har fått ytterligere forverret sin ubalanse. Vi pekte på at emisjonen til Grong burde vært utsatt og at det ble kjørt en prosess for å avklare en rebalansering. Over halvparten av bankene, i alt 33, stemte for vårt forslag, sier Bjørn Asle Hynne, som nå avventer behandlingen av saken i tingretten.