Kunderådgiver Helge Høvig i Sparebanken Sogn og Fjordane har opplevd store endringer i arbeidsdagen i forbindelse med tiltakene mot koronaen.

Tekst og foto: Jørn-Arne Tomasgard 

NORDFJORDEID: – Det startet med at det kom en epost fra ledelsen i banken, da landet stengte ned 12. mars. Der ble vi orientert om situasjonen. Alle som kunne og ville, skulle gå rett hjem på hjemmekontor, forteller han.

Det er fem personer på avdelingskontoret til Sparebanken Sogn og Fjordane i Nordfjordeid der Høvig jobber. Her er både eiendomsmekler, bedriftsmarked og Frende forsikring, i tillegg til to kunderådgivere i privatmarkedet. Kontoret ligger strategisk til, rett ved en av hovedinngangene i kjøpesenteret Alti.

– De andre gikk på hjemmekontor, men jeg fikk heldigvis bli på kontoret. Det er jeg glad for. Jeg har tidligere jobbet ti år på hjemmekontor i forsikring, og var ikke veldig klar for å gå tilbake til det, sier Høvig.

STENGTE DØRER

Han er medlem i Finansforbundet og har jobbet i Sparebanken Sogn og Fjordane i syv år. Å ta imot kunder uten å kunne møte dem, er blitt hverdagen under pandemien.

– Døren ble stengt for kunder, så jeg satt her i to og en halv måned helt alene.

Høvig har avtalt kundemøter på forespørsel.

– Jeg prøvde å begrense kundemøtene, men det var mange forespørsler. Noen var blitt permittert, mens ander fryktet å bli permittert. Forespørslene gikk mye på hva de skulle gjøre. Det var stor pågang i starten. Etter hvert er kundene blitt flinkere til å ta i bruk de digitale tjenestene våre. Vi har fått bekreftet at det er viktig med gode digitale tjenester, samtidig som vi er der for kundene.

BRUKER MYE TEAMS

Banken har ikke en veldig lang historie i Nordfjordeid, men har timet satsingen i dette vekstsenteret godt, siden både DnB og Nordea har lagt ned kontorene sine i løpet av de siste årene. Nå er det kun Sparebanken Vest som er fysisk til stede ved siden av Sparebanken Sogn og Fjordane. Mye av markedet har flyttet over til bankene som fortsatt er her.

– Vi var heldige siden banken la om datasystemet sitt et par uker før nedstengingen. Alle stasjonære PC-er ble byttet ut med bærbare. I tillegg begynte vi å bruke videotjenesten Teams. Situasjonen vi havnet i, gjorde at vi måtte begynne å bruke tjenesten med en gang. Tidligere har vi reist mye til hovedkontoret i Førde, eller til avdelingene i Stryn eller Sandane som vi samarbeider med i Nordfjord. Men nå møtes vi på Teams. Vi er også begynt med digitale kundemøter ved at vi deler skjerm.

SER LYST PÅ FREMTIDEN

Ingen er blitt permittert i banken som følge av koronaen.

– Men arbeidsdagen har absolutt endret seg. Vi har også omorganisert arbeidsplassene fysisk, slik at vi nå sitter med 2,5 meter avstand. Kundemøter legger vi til egne lokaler der vi har god avstand og sitter diagonalt.

SMITTE-STENGT: Kundeterminalen hos Sparebanken Sogn og Fjordane i Nordfjordeid er stengt av smittevernhensyn. 

Hverdagen på kontoret har nå normalisert seg en del, og kollegene er tilbake fra hjemmekontorene.

Selv om banken har varslet kostnadskutt, ser han lyst på fremtiden.

– Med den utviklingen som er her, tror vi kontoret blir satset på. Det er veldig spennende tider. Vi ser at vi kommer til å bruke digitale løsninger og skal bygge opp under det. Så ser vi også at kundene har behov for personlig kontakt i forbindelse med livsendringer som ekteskap eller skilsmisse, da de trenger å ta opp lån, avslutter han.