Da 25 prosent av de ansatte takket ja til sluttpakke, måtte Sogn Sparebank søke etter nye folk. – Det har vært en god prosess, sier hovedtillitsvalgt Leidulv Finden.  

Tekst: Sjur Anda 

Sogn Sparebank så dagens lys i april 2019 då Aurland Sparebank, Vik Sparebank og Indre Sogn Sparebank slo seg sammen.  

– Slike fusjoner skaper fort overtallighet. Det skjedde også her, og banken valgte å tilby sluttpakker til alle ansatte, sier Finden.  

– Hvis du har søkt pakke, så er du kanskje ikke så motivert til å jobbe i bank. Det kan være ulike grunner til det. Banken har nå fått en mulighet til å få inn ny kompetanse på sine satsingsområder, forteller Finden, som har fått god støtte av Finansforbundets sekretariat i prosessen.  

– Vi har fått god hjelp for å finne gode løsninger. Forbundet var tydelige på at pakkene skulle tilbys hele banken og listen for å avslå pakke til de som hadde søkt måtte ligge høyt. Vi har fått til gode pakker, sier Finden.  

Kan åpne dører

Sluttpakkene fordeler seg i alle aldersgrupper og ulike deler av organisasjonen. De med lengst ansenitet har fått 15 månedslønner med seg ut dørene.  

– Nedbemanningsprosesser er ikke gøy, men det har vært åpenhet rundt dette gjennom hele prosessen. Det kan være dramatisk å si opp jobben sin, men samtidig kan det åpne dører, det kan være folk som vil ta mer utdanning eller som har andre ideer de ønsker å jobbe videre med, sier hovedtillitsvalgt.  

Totalt valgte 11 av de omkring 45 ansatte å takke ja til pakke. Det var flere enn man egentlig hadde behov for. Derfor søker banken nå etter flere folk. Det søkes etter to eller tre nyansatte til kontoret i Aurland og Lærdal 

– Bransjen sliter med fallende rentenetto. Da må man se seg om etter andre inntekter. De som kommer inn skal jobbe med salg og rådgivning, der vi kan øke inntjeningen, sier Finden.  

Kostnadene ved sluttpakkene vil svekke resultatet i fjerde kvartal 2020 med rundt 8,4 millioner kroner, hvor full effekt fra innsparingen vil være fra fjerde kvartal 2021. Nedbemanningen er et ledd i å rigge banken for fremtiden, der endrede kundevaner og markedsendringer, gjør at man må ta grep for å bli mer konkurransedyktig.  

– Det er alltid kjedelig å måtte gå til nedbemanning, men konkurransen er hard og markedet sterkt. Skal vi posisjonere oss, hadde vi ikke noe valg. Dette er ei posisjonering for framtida og innenfor mulighetsområdet banken hadde, sier Skahjem, assisterende banksjef til Sogn Avis. 

– Det med sluttpakker handler jo om at vi skulle ha ei viss nedbemanning. Me tilbydde pakker til alle og innvilget alle som søkte. Da ble vi litt for få på enkelte kontor, sier Skahjem til Sogn Avis.