Hver fjerde ansatt i finansbransjen sliter fysisk, og hver femte sliter psykisk som følge av hjemmearbeid under koronapandemien. Det viser en ny undersøkelse Finansfokus har utført blant medlemmene.

Tekst: Sjur Anda Foto: K Zeisler OsloMet

Samfunnsansvaret med å holde koronaen i sjakk sliter på den enkelte. Mange har arbeidet mye hjemme siden 12. mars, og nå begynner slitasjen å merkes både på kropp og sinn. En undersøkelse vi har gjennomført blant 5 000 av medlemmene, viser at 27 prosent har fått dårligere fysisk helse av mye hjemmekontor under pandemien, og 21 prosent har fått dårligere psykisk helse.

En av fem med dårligere psykisk helse er ganske mye

20 prosent oppgir også at de – i stor eller i svært stor grad – er bekymret for egen helse i dagens situasjon. Ytterligere 20 prosent oppgir at de er litt bekymret. Samlet betyr det at 40 prosent i større eller mindre grad, er bekymret for helsen.

– Tidligere forskning viser at hjemmekontor kan være både positivt og negativt for arbeidstakerne. Situasjonen i dag er at i tillegg til pålagt hjemmekontor, er det sosiale livet mer amputert for mange. Ensomhet kan være en utfordring når man heller ikke treffer ansatte på kontoret lenger. Arbeidsplassen er en viktig sosial arena, sier Mari Holm Ingelsrud, forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet ved OsloMet. Hun er blant annet med på å utarbeide YS’ årlige arbeidslivsbarometer, og forsker også på arbeidshelse.

– I tillegg kan jeg tenke meg at det varierer mye hvor god fysisk tilrettelegging ansatte har på hjemmekontorene. Man får heller ikke beveget seg like mye når man arbeider så mye hjemme. Det varierer nok hvor godt arbeidsgiver tilrettelegger, men spørsmålet er også i hvor stor utstrekning de ansatte har anledning til å ta imot dette. Det er ikke alle som har plass til å tilrettelegge for en egen arbeidsplass med flere skjermer, stor kontorstol og hev-senk-pult i hjemmet sitt.

Ingelsrud synes arbeidsgiverne må ta disse tallene på alvor.

– En av fem med dårligere psykisk helse er ganske mye. Ensomhet og isolasjon er to av de største risikoene ved utstrakt bruk av hjemmekontor. Å treffe medarbeidere på Teams gir ikke samme sosiale funksjon som å treffes fysisk, hevder forskeren.

DET ER FOR MYE

– Dette var høye tall. Vi vil jo ikke ha slike resultater. Alt over null er egentlig for mye, og dette kan også være toppen av et isfjell, for alt vi vet, sier Kurt Andersen, konsernhovedverneombud i DNB.

– Dette er noe vi jobber mye med. Hvor godt ansatte håndterer denne situasjonen varierer mye fra person til person. Ting kom litt brått på oss i mars, men vi har jobbet mye med både fysisk og psykisk helse. Vi har egne HMS-arbeidsplasser der ansatte som sliter, enten det er ergonomisk eller psykisk, kan komme. Vi har også onlinetreninger og andre tiltak de ansatte kan delta på, både for å få beveget seg mer og for å treffe kolleger online, sier Andersen.

LAV TERSKEL FOR Å BE OM HJELP

– Dette er ikke helt overraskende tall. Vi prøver å jobbe godt internt både for at alle skal ha så god arbeidssituasjon som mulig og for å fange opp dem som strever i denne situasjonen, sier Per Espen Magnussen, direktør for HR arbeidsgiveransvar hos Gjensidige.

– Vi har blant annet lagt ut en liten video på intranett som setter dette på dagsordenen, der vi ber ansatte som opplever situasjonen som krevende, om å si fra. Vi gir også råd om hvor de kan søke hjelp. I tillegg oppmuntrer vi ansatte og ledere til å ta en telefon til kolleger, uten nødvendigvis å ha noe konkret å prate om. Vi ønsker å senke terskelen for å si fra om at ting er vanskelig, sier Magnussen.

LEGGER TIL RETTE: – Vi vet at enkelte opplever situasjonen som krevende, og vi har lagt til rette for ulike tiltak, som samtaler med bedriftshelsetjeneste eller andre fagpersonerPer Espen Magnussen. Foto: Sverre Chr. Jarild

Gjensidige har siden mai, som en del av den månedlige medarbeiderundersøkelsen, stilt spørsmål knyttet til informasjon, sikkerhet, trygghet, samspill med ledere og kolleger og om ansatte fortsatt kan utføre sine arbeidsoppgaver. Generelt sett er svarene gode, med et snitt på om lag ni av ti mulige.

– Samtidig er vi klar over at enkelte opplever situasjonen som krevende, og vi har lagt til rette for ulike tiltak, som samtaler med bedriftshelsetjeneste eller andre fagpersoner. I tillegg prøver vi å gi lederne et så godt apparat som mulig, slik at de også er oppmerksomme på dette og tar tak i de utfordringen som dukker opp, forteller Magnussen.

Hos Gjensidige har om lag 75 prosent av de ansatte hjemmekontor.

– Fysisk bidrar vi med kontorstoler, skjermer og lignende. I tillegg kan man få en digital ergonomisk gjennomgang av hjemmekontoret via bedriftshelsetjenesten. Det kan også være sammensatte årsaker til helseproblemene. Kanskje har man personer i nær familie som er i risikogruppene. I tillegg har det vært endringer i skole og studiesituasjonen for barn, noe som også påvirker. Noen bor kanskje trangt, og da blir det vanskelig å skille mellom jobb og fritid. Hvis man bor trangt og skal gjøre mye på liten plass, samtidig som man blir litt isolert, skjønner jeg at hverdagen kan bli tøff. Våre ansatte har vist en betydelig omstillingsevne og gjør en fantastisk jobb i en krevende tid, sier Magnussen.

TA KONTAKT HVIS DU SLITER

Heller ikke forbundsleder Vigdis Mathisen i Finansforbundet er overrasket over tallene.

– Det blir fort vanskeligere å legge inn litt fysisk aktivitet i hverdagen. Det er viktig at arbeidsgiver følger opp både fysisk og psykisk helse. Det kan fort bli sykemeldinger hvis de ikke tar dette på alvor. De har jo også et ansvar til blant annet arbeidsmiljøloven. Likevel ligger ansvaret først og fremst hos den enkelte ansatte. De må si fra hvis de merker at ting blir vanskelig, ellers er det ikke lett å fange opp ting. Samtidig forstår jeg at mange vegrer seg for dette. Man er opptatt av å levere godt. Da kan det være vanskelig å si fra. Jeg tror det er mange som føler på dette, sier Mathisen. Hun understreker også at det er viktig med gode tillitsforhold mellom ledere og ansatte.

– Gode relasjoner mellom ansatt og leder er nøkkelen. Trygghet og tillit er det viktigste man kan vise hverandre for å få et best mulig arbeidsmiljø i disse utfordrende tidene, sier Mathisen.