Hovedtillitsvalgt Ingar Brotnov i If Forsikring berømmer arbeidsgiveren for å vise omsorg for de ansatte i forbindelse med korona. Han tror det vil lønne seg. 

Tekst: JØRN-ARNE TOMASGARD 

– Det handler om omtanke og tilrettelegging for de ansatte fra ledelsens side fra 12. mars og frem til nå. Det har vært en krevende tid for alle, da gir det trygghet å vite at ledelsen er opptatt av de ansatte. Vi opplever at vi har en ledelse som bryr seg om ansattes ve og vel i en veldig spesiell situasjon, sier Brotnov. 

Han er hovedtillitsvalgt for 1024 medlemmer i Finansforbundet i den norske avdelingen av nordiske If med totalt 7500 ansatte. 1650 av dem er i Norge. 

– SKAPER LOJALE MEDARBEIDERE 

Brotnov beskriver hvordan arbeidshverdagen endret seg fra 12. mars da regjeringen bestemte at samfunnet skulle stenges ned for å stoppe smittespredningen av koronaviruset. 

– Det har variert mellom de som har hatt hjemmekontor og de som har fortsatt å være på kontoret. Det har vært ulike regler for smittevern i ulike kommuner å ta hensyn til. Og folk har måtte flytte frem og tilbake fra kontoret til hjemmekontor i tråd med rådene fra myndighetene. Ikke minst har dette ført til mye merarbeid for avdelingen som driver med kontorservice. Folk skulle ha med seg kontorutstyr med pc og skjermer hjem. Det har vært krevende logistikk. 

Det Brotnov mener If har truffet godt med, er intern kommunikasjon. 

– Det har vært stor åpenhet i prosessene, blant annet har det fungert veldig bra med en sms som er sendt ut til alle ansatte hver fredag der det er informert om situasjonen, og der det vises omsorg for hvordan det går med oss. 

Den hovedtillitsvalgte tror selskapet vil tjene på hvordan de har løst krisen. 

– Det er konkurranse om gode folk i forsikringsbransjen, og dette er med og skaper lojalitet. Arbeidet vi gjør er målbart i form av kundetilfredshet og salg. De fleste målbare parametere har pekt oppover i denne vanskelige tiden. 

IKKE SNAKK OM Å PERMITTERE 

Ifølge Brotnov har det heller aldri vært snakk om å permittere folk i den situasjonen som har vært. 

– Alle har beholdt jobbene, og det er noe vi tillitsvalgte har jobbet med fra dag 1. Vi har sagt at da får vi heller gjøre andre oppgaver enn de vi gjør til daglig, enn å begynne å permittere folk. Aktiviteten i selskapet har endret seg. Blant annet opplevde vi i starten en voldsom aktivitet i markedet for avbestilte reiser. Mens det i områder der det før var mye kundekontakt, ble mindre aktivitet. I bedriftsmarkedet der vi skal ut og møte folk for å bygge relasjoner, ble det utfordrende. Det samme gjelder ansatte som jobber med skadeoppgjør og takst, der uteaktiviteten ble noe redusert. Også sikkerhetssenteret på Hobøl opplevde at ansatte i kundebedriftene ikke kunne komme dit for opplæring. Vi har omdisponert folk, og de ansatte har vært veldig positive til å løse nye arbeidsoppgaver. Det har vært et engasjement som har vært flott å se.  

Brotnov peker også på en Covid-19 tenketank som ble etablert for å løse smittevernspørsmål. Den videreføres nå med tanke på hvordan fleksibelt arbeidsliv skal implementeres i kjølvannet av Covid-19.  

FIKK GODT LØNNSTILLEGG 

I en artikkel 20. oktober skrev Finansfokus at If-ansatte får 2,5 prosent i lokale lønnsforhandlinger. Dette på toppen av 0,3 prosent i det sentrale oppgjøret. Brotnov sier dette selvsagt også har bidratt til positivt innstilte medarbeidere. 

– I år så ledelsen at det var konkurranse om de beste hodene innen forsikring, og at vi her i If er tjent med å tilby en konkurransedyktig lønn. Selskapet har en policy om ikke å være lønnsledende, men samtidig er det viktig at vi har et lønnsnivå som bidrar til at vi både kan beholde dyktige ansatte og rekruttere nye. Ledelsen får skryt når de fortjener skryt, og i år fortjener de skryt. Snart er vi i gang med neste års lønnsforhandlinger og vi forventer at den gode stemningen skal vedvare i de kommende lønnsforhandlinger. 

Den tillitsvalgte peker på økt fokus på digitale løsninger som noe de vil ta med seg videre fra den perioden vi er inne i. 

–Vi i If var i forkant med bruk av Teams, en løsning vi begynte å bruke sommeren 2019. Det var en fordel. Det vi ser nå er at både ansatte og kundene er blitt mer digitale, og at vi er blitt bedre til å bruke Teams.  

– Hva har dere lært av denne perioden? 

– Vi har lært hvor viktig det er med tett dialog med ledelsen lokalt. Vi har hatt tett dialog med avdelingene i hver by. Ingen sak er for liten og ingen for stor. Det er lurt å ta grep om alt når det gjelder smittevern og trygghet. Og vi må ha tillit til at de ansatte gjør jobben sin uten å være på kontoret. Der har de levert med glans. 

TRANSPARENT ÅPENHET 

Harald Hollerud er leder for Ifs krisegruppe i Norge. Til vanlig leder han avdelingen for strategiske partnere i privatmarkedet, men dette året har mye av tiden gått med til krisehåndtering. 

– Det har vært mye jobbing med beredskap. Vi har en god kriseberedskap i If, men vi må være ærlige å si at det ikke var i denne situasjonen vi hadde sett for oss å ta den i bruk. Det har vært utfordrende med mange uforutsette oppgaver å løse for alle, sier han. 

TRANSPARENT: Leder for Ifs krisegruppe Harald Hollerud trekker frem god dialog med tillitsvalgte og verneombud som viktig for å fange opp signaler fra organisasjonen i en krisesituasjon. (PRESSEFOTO: IF FORSIKRING) 

Hollerud er glad for responsen fra de ansatte, og han tror mye av grunnen til at de har lyktes er at de ansatte er tett involvert i prosessene.  

– Vi har hatt en transparent åpenhet og dialog. Det har vært veldig viktig i prosessen. Vi opplever at driften i If har gått veldig bra i denne perioden, selv om vi har hatt lange perioder på hjemmekontor. 

– Krisegruppen er satt sammen av folk i ledende posisjoner i alle forretningsområder. Vi har beredskap med rammeverk og mandat til å iverksette tiltak. I starten var det viktig å etablere god struktur og logistikk. Vi har cirka 1650 ansatte i Norge som i utgangspunktet skulle på hjemmekontor etter 12. mars. Det var viktig for oss å involvere hovedtillitsvalgte og verneombud tidlig i prosessen. De har vært med hele veien. Det har gjort at vi har klart å fange opp signalene fra organisasjonen. Alle synspunkter er tatt med i beslutningene. 

BEVISST PÅ Å VISE OMSORG 

Hollerud sier If er bevisst på å vise omsorg for de ansatte. 

– Jeg tror det er noe av det aller viktigste i en slik situasjon med mye usikkerhet. Smittevern har vært høyt på agendaen som ett av tre hovedpunkter vi har konsentrert oss om. Det handler om avstand, å vaske hender og å holde seg hjemme om du er syk. Vi har jobbet med å innarbeide gode rutiner, henge opp plakater og dispensere for å sikre trygghet for alle ansatte.  

De andre punktene er psykososiale forhold i en krevende situasjon med hjemmekontor, samt forretningsmessig drift. Informasjon er noe du aldri kan lykkes godt nok med, men vi har i alle fall vært veldig bevisst på det i denne situasjonen. 

Han bekrefter at det blant annet har vært gode tilbakemeldinger på tekstmeldingen som er sendt ut hver fredag. 

– If skal være en trygg arbeidsgiver. Og vi håper vi får igjen for det. Vi skal være en bedrift med omsorg for kundene, da må vi starte med våre egne medarbeidere. Fornøyde medarbeidere og fornøyde kunder henger nøye sammen, avslutter Harald Hollerud.