En ansatt på Eikas kundesenter på Gjøvik fikk i Gjøvik tingrett medhold i at arbeidsgivers oppsigelse var ugyldig. Han er glad og lettet over å ha fått medhold av tingretten 

Tekst: Sjur Anda 

GJØVIK: – Vi er tilfredse med resultatet av dommenSaken har vært en stor belastning for vårt medlem. Nå håper han å kunne legge saken bak seg og se fremover og fremdeles gjøre en god jobb for arbeidsgiveren sin, sier advokat Kristian Nørgaard i Finansforbundet, som har representert mannen 

Medlemmet forteller også at han er svært glad for hjelpen han har fått fra Finansforbundet i denne saken.  

Det hele begynte etter at mannen ble sykemeldt etter et samlivsbrudd. Han var sykemeldt i store deler av 2018 og 2019. Etter 1,5 års sykefravær ble han sagt opp, en stund etter utløpet av verneperioden i arbeidsmiljøloven 

Advokat Kristian Nørgaard i Finansforbundet førte saken på vegne av medlemmet.

Ett av spørsmålene i saken har vært om Eika har oppfylt sin tilretteleggingsplikt. Mannen mente at Eika ikke gjorde nok for å tilrettelegge arbeidet, slik at han kunne komme fortere tilbake til arbeidIfølge dommen har arbeidsgiver oppfylt tilretteleggingsplikten. Derimot la retten avgjørende vekt  omfattende saksbehandlingsfeil i forbindelse med oppsigelsen, som gjør Eikas oppsigelse ugyldig.  

– Arbeidsgiver har gjort en for snever vurdering før oppsigelsen ble gittArbeidsgiver har ikke på noe tidspunkt vurdert prognosene for at vårt medlem ville returnere til arbeidet, eller hvor hardt en oppsigelse ville ramme ham. Tingretten legger også til grunn at det ikke ble avholdt reelle drøftelser før oppsigelsen ble gitt, sier Nørgaard.  

Mannen krevde også erstatning for økonomisk tap, noe han ikke fikk. Derimot fikk han 50 000 kroner i oppreisningserstatning. Eika ble også dømt til å betale saksomkostningene.  

Mannen har stått i stillingen, mens saken har vært behandlet av domstolene. I løpet av 2020 har han vært tilbake i jobb, først 60 prosent fra mai og deretter i full jobb siden juli 2020.  

Hos motparten tar de dommen til etterretning.  

– Vi noterer oss at Gjøvik tingrett ikke er enig i at oppsigelsen er gyldig. Vi ser likevel at retten gir arbeidsgiver medhold i at tilretteleggingsplikten er oppfylt, noe som var et sentralt tvistetema i saken. Beslutning om eventuell anke vil tas etter at vi har foretatt en nærmere gjennomgang av dommens premisser, sier Therese Høyer Grimstad i Finans Norge, som er ansvarlig advokat for Eika i denne saken, i en epost til Finansfokus.