Sist vinter var det snakk om kutt av 50 stillinger i Sbanken. Resultatet ble at 12 medarbeidere tok frivillig sluttpakke, mens resten fikk nye roller i organisasjonen.

Tekst: JØRN-ARNE TOMASGARD

BERGEN: Hovedtillitsvalgt for Finansforbundet i Sbanken, Sarah Lunde Mjåtvedt, opplyser til Finansfokus at det ble mindre dramatikk enn frykter i forbindelse med den varslede nedbemanningen.

– I forbindelse med årsrapporten i februar ble det sagt fra ledelsen at banken skulle redusere bemanningen med inntil 50 årsverk. Tallet ble deretter redusert til 25 årsverk, og det ble gitt et tilbud om frivillige sluttpakker. 12 medarbeidere valgte å ta en sluttpakke, og resten klarte man å finne nye roller til i organisasjonen. En slik prosess er alltid krevende for en organisasjon, og vi er veldig glade for at man aldri nærmet seg det skrittet å vurdere oppsigelser, skriver hun i en e-post.

Mange norske bankansatte er berørt av nedbemanning siste året. Danske Bank, Sparebank 1 Nord-Norge, Nordea, Sparebanken Sogn og Fjordane og SpareBank 1 SMN er av de andre bankene som kutter stillinger.

I en sak i Finansfokus 19. februar kom det frem at Sbanken måtte kutte noen av de 425 ansatte. Kraftig vekst de siste årene har ikke gitt ønsket effekt på bankens bunnlinje. Ansatte og tillitsvalgte var fortvilet.

DRIFTET BANKEN FRA HJEMMKONTOR

Ifølge Lunde Mjåtvedt er det lite som tyder på at banken må ta nye grep, til tross for den vanskelige situasjonen samfunnet har vært i med pandemi og nedstenging av samfunnet.

– Vi er glade for, og stolt over å ha opprettholdt driften og servicen på et høyt nivå med inntil 80 prosent bruk av hjemmekontor. Banken har vist stor fleksibilitet, og stoler på at de ansatte løser sine arbeidsoppgaver med god kvalitet uansett hvor de jobber fra. Om situasjonen fremover, kommenterer hun:

– Sbanken driver med kontinuerlige forbedringer for å kunne levere i et marked som er preget av sterk konkurranse. Banken har som resten av bransjen et stort fokus på kundetilfredshet, skalerbare prosesser og kostnader.

Kommunikasjonssjef Kristian Fredheim føler de som har sluttet er tatt godt vare på:

– Det er sjelden en lite dramatisk opplevelse å skulle nedbemanne i en virksomhet. Vi føler vi har tatt godt hånd om de som dessverre måtte takke av i Sbanken for nå, men det er selvsagt ikke uten at mange følelser er involvert, skriver han i en e-post til Finansfokus.

– Fremtiden kan man aldri forutse hvordan blir. Det vi likevel sikkert kan si, er at vi i Sbanken etter beste evne jobber med å levere de tjenestene vi allerede gjør på samme tid som vi forbedrer og innoverer, og da alltid på kundenes vegne.

VAR FORTVILET

I saken i februar forklarte hovedtillitsvalgt Lunde Mjåtvedt at Sbanken har vokst kraftig de siste årene, noe som blant annet har ført til økt kostnad på personalsiden.

– Dessverre har ikke inntektene økt i den takten som trengs, meldte Mjåtvedt i saken.  Banken avsluttet flere kontrakter med innleide vikarer og konsulenter etter ansettelsesstoppen i fjor høst. Dette ga ikke tilstrekkelig effekt, og nedbemanning var uunngåelig.

Kristian K. Fredheim, sbanken
GODT TATT VARE PÅ: Kommunikasjonssjef Kristian Fredheim i Sbanken sier han føler de som har sluttet, er tatt godt vare på. PRESSEFOTO

– De ansatte og vi tillitsvalgte er selvfølgelig fortvilet over at vi er blitt rammet av en slik nedbemanningssituasjon.  Flere har jobbet i banken siden den åpnet i april 2000 og er ikke bare kolleger, men også gode venner, opplyste Lunde Mjåtvedt.

SCORER HØYT PÅ KUNDETILFREDSHET

Sbanken er kjent for å levere gebyrfrie tjenester og ellers være konkurransedyktig på pris. Det har ført til at kundemassen har økt siden starten i år 2000. Banken selv opplyser på egen nettside at de har hatt de mest fornøyde kundene 19 år på rad, ifølge bankstudien EPSI.

De siste kvartalene har de imidlertid mistet boliglånskunder fordi de har endret utlånsstrategi.

Administrerende direktør Øyvind Thomassen bekrefter dette til FinansWatch. Fremover dropper Sbanken priskonkurransen rettet mot boliglånskunder som jakter de laveste rentene.

– Vi har mistet kunder med lav belåningsgrad som hopper til en ny bank med lavere renter. Dette var kunder vi fikk de to siste årene når også vi priset oss aggressivt, uttaler Thomassen til nettstedet.

I RUTE MED BEMANNINGSMÅL

Sbanken fikk et resultat før skatt på 274,4 millioner kroner i tredje kvartal 2020. Netto renteinntekter økte med to millioner kroner, ifølge en pressemelding. Banken opplyser at fokus på lønnsomhet medførte redusert utlånsvekst innen boliglån.
– I tredje kvartal har banken levert styrket lønnsomhet, understøttet av økt utlånsmargin, god kostnadskontroll og reduserte tap. For vårt siste rentekutt i mai var vi bevisst på at lønnsom vekst i retning av bankens kommuniserte strategi skulle prioriteres. Beslutningen påvirket utlånsveksten innen boliglån, spesielt i første halvdel av kvartalet hvor avgangsnivået var høyere enn normalt, sier Øyvind Thomassen, administrerende direktør i Sbanken, i pressemeldingen.

Øyvind Thomassen, direktør sbanken
I RUTE: Administrerende direktør Øyvind Thomassen i Sbanken sier de er i rute med å nå bemanningsmålene innen årsslutt. PRESSEFOTO

Netto renteinntekter økte til 422,2 (420,8) millioner kroner. Rentemarginen i kvartalet var 1,66 prosent, opp 15 basispunkter fra forrige kvartal.

– Selv om utsiktene til norsk økonomi viser tegn til bedring, er den siste tids økning i smittetilfeller knyttet til koranoviruset en påminnelse om at utviklingen fremover fortsatt er usikker. Sbanken er i god rute for å nå kostnads- og bemanningsmål innen årsslutt 2020. Dette vil, i kombinasjon med sterk vekst innen fondssparing, gi banken et sterkt fundament for å levere god lønnsomhet i kvartalene foran oss, sier Thomassen.