Mer pensjon for pengene 

– Dersom du betaler én prosent for mye i forvaltningsgebyr av din pensjon, vil det i verste fall kunne redusere din pensjonsutbetaling med 25 prosent. Derfor er et innkjøpsfelleskap i YS-regi en god idé, sier fagdirektør Jorge B. Jensen i Forbrukerrådet.

Tekst: Svein Åge Eriksen

Tidligere i år ble det kjent at seks YS-forbund inkludert Finansforbundet går sammen om å etablere en egen innkjøpsordning for innskuddspensjon. Formålet er å gi de om lag 80 000 medlemmene i privat sektor økt pensjon. Planen er å lansere det nye innkjøpsfelleskapet når loven om egen pensjonskonto trer i kraft, trolig fra 1. januar 2021.

– Den dagen loven om egen pensjonskonto trer i kraft, vil alle pensjonskapitalbevis (oppspart pensjon fra tidligere innskuddspensjon) bli samlet hos én leverandør. Du kan selv velge leverandør.  Allerede da kan det bli penger å spare ved at man på egen hånd flytter til en billigere leverandør, men den store besparelsen kommer nok først når mange går sammen i en felles innkjøpsordning, slik som YS-forbundene planlegger, sier Jorge B. Jensen i Forbrukerrådet.

Han viser til at det er gode betingelser å hente i markedet når det blir et større volum. Et eksempel på dette er boliglånsavtalen til fagforeningen Akademikerne som er blant de beste i markedet. Det handler kort og godt om å samle størst mulig forhandlingsmakt og i neste omgang bruke den for hva den er verdt.

GEBYRENE KOSTER

For å dekke sine kostnader til forvaltning og administrasjon av pensjonsmidlene, beregner livselskapene årlige gebyrer. Disse gebyrene varierer fra selskap til selskap og har stor betydning for hvor stor pensjon du til slutt vil få utbetalt.

– Hvis du betaler én prosent for mye i forvaltningsgebyr til ditt livselskap lenge nok, vil du kunne få en reduksjon av din pensjonsutbetaling på hele 25 prosent. Det er effekten av renters rente, understreker Jensen.

Den store besparelsen kommer først når mange går sammen i en felles innkjøpsordning

Endringene i pensjonsregelverket er imidlertid godt nytt for arbeidstakerne. Nå blir det større konkurranse om plasseringen av pensjonsmidlene. Det vil naturlig nok komme kundene til gode i form av lavere gebyrer og høyere pensjonsutbetalinger.

ROSER LIVSELSKAPENE

– Det som er ekstra gledelig i den nye konkurransesituasjonen, er at livselskapene har tatt signalene i markedet og er med på utviklingen av egen pensjonskonto, selv om det vil skape press på egne inntekter. De har også bidratt med informasjonssystemer som gjøre det lett for kundene å flytte sine oppsparte pensjonsmidler mellom leverandørene, den dagen egen pensjonskonto går på lufta.

Jensen har registrert at det er mange nye aktører som nå vil ha en bit av det store pensjonsmarkedet som åpner seg når loven om egen pensjonskonto trer i kraft ved årsskiftet. Dette skjerper konkurransen om kundene og bidrar til å gi bedre betingelser.

– Jeg håper YS-forbundene får god oppslutning om sitt innkjøpsfelleskap og på den måten får forhandlet frem de beste betingelsene på vegne av medlemmene. Store innkjøpsfelleskap vil skape sunn konkurranse i pensjonsmarkedet. Styrken ligger i å være mange. Det er markedet og konkurransen som bestemmer hvor store dine fremtidige pensjonsutbetalinger blir, avslutter fagdirektør Jorge B. Jensen i Forbrukerrådet.

Du bestemmer hvilket pensjonsselskap som skal ta vare på dine pensjonskapitalbevis, men det er store forskjeller i hva du betaler i gebyr. Sjekk hva du betaler.