Har spart 20 millioner på reisestopp 

SpareBank1 SR-Bank har redusert reiseutgiftene med 20 millioner, Danske Bank sparer 70 prosent i år. Totalt sparer bransjen over 100 millioner på lavere reiseaktivitet.  

Tekst: Jørn-Arne Tomasgard  

– Totalt har SR-Bank redusert kostnader knyttet til reise, opplæring, representasjon og møteaktivitet med over 20 millioner kroner per 30. september, sammenlignet med samme periode i fjor, sier Gro Tveit, konserndirektør for HR og forretningsstøtte i SpareBank1 SR-Bank i en epost til Finansfokus.

Det vil være behov for mindre reising etter korona-perioden

 Hun tror mye av innsparingen kan gjøres permanent. 

– Vi tror også at etter koronaperioden vil det være behov for mindre reising, fordi vi nå ser hvor godt og effektivt det fungerer med digitale møter. Samtidig vil det nok bli noe mer reising enn det har vært de siste månedene. I noen type møter vil den fysiske dimensjonen fortsatt være viktig, skriver Tveit.  

– Mister man noe når møtene skjer digitalt?  

– Ja, i noen type møter mister man en god del. Dette kan være møter knyttet til strategidiskusjoner, eller kreative diskusjoner der en «spiller ball» med hverandre uten for eksempel faste agendaer. Det gjelder også for møter der ikke alle kjenner hverandre godt fra før, og der en da ikke blir like kjent og trygg når møtene skjer digitalt.  

REDUSERT CO2-AVTRYKK 

Landsjef Trond Mellingsæter i Danske Bank Norge tror mye av reiseaktiviteten er borte for godt, og begrunner det med både digitalisering og miljøavtrykk. 

– Ser man på Danske Bank Norge isolert sett har vi redusert de rene reiseutgiftene våre med 70 prosent så langt i 2020, sammenlignet med i 2019. I takt med dette har naturligvis også vårt CO2-avtrykk blitt betraktelig redusert, her ligger vi an til å havne på rundt 33 prosent av fjoråret. Man må huske på at kundemøter nå i stor grad foretas digitalt, og at man også her naturligvis sparer kostnader og får mindre CO2-utslipp som resultat, svarer han i en epost på spørsmål fra Finansfokus. 

– COVID-19-situasjonen er blitt en «game changer» for oss med hensyn til reisevirksomhet og graden av digitale temuligheterOver natten i mars ble vi tvunget til å bli heldigitale arbeidstakere, så å si alle som en. Og det fungerte utrolig godt. Så om COVID-19-tiden skal huskes for noe positivt er det at vi har lært at det går an å fly mindre og jobbe mer digitalt. I så måte kan man jo se for seg at utgiftene til reising kommer til å bli lavere i årene som kommer, også etter at pandemien er et tilbakelagt kapittel.  

Trond Mellingsæter
KUTTET 70 PROSENT: Redusert med 70 prosent: Landsjef Trond Mellingsæter i Danske Bank opplyser at de har redusert reisekostnadene med 70 prosent og at CO2-avtrykket er 33 prosent av fjoråret. (Foto: Danske Bank) 

ERSTATTER IKKE MENNESKELIG KONTAKT 

Mellingsæter sier pandemien har forsterket en utvikling som allerede var i gang. 

– Vi i Danske Bank har innført en rekke tiltak for å redusere egen reisevirksomhet, og mange av disse ble iverksatt før COVID-19. Allerede i fjor ordnet vi det blant annet slik at alle ansatte skal få delta på interne møter digitalt. Våre eksterne kundemøter skal også i større grad kjøres digitalt, noe som gir flere fordeler, blant annet at både vi og kundene slipper reisetid. Det fører til at våre spesialister blir mer tilgjengelige for kunden ettersom de ofte sitter i en annen by. 

Han tror ikke fremtiden er heldigital. 

 «Vann og brød» er digitalt, og disse arbeidsmetodene har virkelig fått sette seg gjennom pandemien, men for å skape virkelig magi må fortsatt vi mennesker møtes fysisk.  

DNHAR SPART 68 MILLIONER 

I en sak i E24.no/Bergens Tidende 2. november kommer det frem at DNB reduserte antall reiser i andre kvartal med 96 prosent, og i tredje kvartal med 90 prosent. For DNB-konsernet utgjør det 68 millioner kroner i reduserte reiseutgifter, ifølge artikkelen. 

En undersøkelse fra analyseselskapet Kantar og HR Norge, basert på data fra Norsk Gallup, stipulerer innsparingene med hjemmekontor her i landet til 47 milliarder kroner. Og da har de bare regnet ut verdien av tiden vi ellers bruker til å reise til og fra jobb. Funnet ble publisert i en pressemelding 22. Oktober. 

«Dette kommer først og fremst egen helse, vår nærmeste familie og arbeidsgiver til gode. I tillegg kommer miljøgevinst for samfunnet og sparte reisekostnader for den enkelte», heter det i pressemeldingen. 

JOBBT MED REISEKUTT LENGE 

Synne Ekrem, kommunikasjonssjef Nordea, bekrefter at også Nordea har spart mye på reduserte reisekostnader, uten at hun kan tallfeste innsparingen: 

– Det er klart at med korona er det blitt langt mindre reising enn normalt, og det har bedriften spart kostnader på. Nordea har jobbet i flere år med å redusere reising, både med tanke på å kutte kostnader og spare miljøet. At vi vil se mindre reising på andre siden av denne pandemien, tror vi er sannsynlig. Nå har vi fått etablert de digitale verktøyene vi trenger. Vi ser at mye fungerer godt uten å nødvendigvis ha fysiske møter, svarer hun i en e-post.

LANGSIKTIG TREND: Kommunikasjonssjef Synne Ekrem i Nordea sier korona har forsterket en utvikling de har jobbet med lenge. (Foto: Nordea) 

Ekrem tror noe av den personlige kundekontakten vil komme tilbake etter pandemien. 

– Med korona har mange digitale verktøy blitt etablert i rekordfart. Vi ser at de aller fleste banktjenester nå kan gjøres digitalt. Noen kunder ønsker å møte en rådgiver og det skal det også være rom for fremover. Det er klart at man mister noe når alt skjer digitalt. Det er viktig for relasjonene å småprate og prate om andre ting enn sak også når møtene er digitale