Medlemmene vil ha kartleggingshjelp

Finansforbundets medlemmer ønsker hjelp til å kartlegge og heve sin kompetanse, men det er et stort gap som må fylles. Det er hovedfunnet i en ny workshop fra inFuture.

Tekst: Svein Åge Eriksen Foto: inFuture

Workshopen er en del av en fremtidsstudie om hvordan Finansforbundet kan være relevant også for medlemmene frem mot 2025. I workshopen fikk 20 medlemmer og potensielle medlemmer mulighet til å rangere hvordan 11 ulike trender påvirker dem og hvor godt rustet de selv mener å være til å møte disse trendene. I neste omgang fikk medlemmene gi innspill til hvilke tjenester og produkter Finansforbundet bør tilby.

DIGITALT GAP

Å tilegne seg ny kompetanse, få nye perspektiver samt bygge og vedlikeholde nettverk blir viktig for medlemmene i Finansforbundet fremover.

Digital kompetanse blir viktigst. Samtidig er dette trenden som medlemmene sier de er dårligst rustet til å møte. Medlemmene ønsker at forbundet skal hjelpe dem med å fylle det digitale kompetansegapet.

– Spørsmålet er hvilken rolle Finansforbundet skal ta for å fylle dette gapet. Nå tilbyr forbundet allerede gratis digitale kurs, og etterspørselen er stor. Forbundet kan bistå medlemmene med å kartlegge deres kompetanse. Et annet ønske fra medlemmene er å få hjelp til å skreddersy en kompetanseutvikling som er tilpasset utdanning, stilling og erfaring den enkelte har, forteller prosjektleder Trygve Lie.

TRENGER VERKTØY

Studien viser at medlemmene ønsker hjelp av forbundet til å kartlegge deres kompetanse, sammenligne kompetansen med andre og avdekke læringsbehov. Her trenger medlemmene et verktøy for å sammenligne egen kompetanse med andre som har tilsvarende utdanning og/eller arbeidserfaring.

– Medlemmene trenger hjelp til å navigere i kompetansejungelen. De peker blant annet på et skreddersydd etterutdanningstilbud som matcher den enkeltes utviklingsbehov bedre. Medlemmene ønsker også salgskurs for å fremheve og nyttiggjøre seg nåværende kompetanse på en bedre måte. Foredragsserier i form av for eksempel webinarer med relevante fagtemaer er også spilt inn som et ønske. Nå er det opp til Finansforbundet å avgjøre hva de ønsker å gjøre videre med studien og de innspillene som har kommet, avslutter Trygve Lie.

Studien viser at Finansforbundet har en nøkkelrolle i å utvikle medlemmenes kompetanse frem mot 2025. Nå starter arbeidet med å utvikle nye og spennende kompetansetilbud til forbundets medlemmer.