Kompetansene som avgjør din fremtid 

Digitalisering og fire fremtidskompetanser vil påvirke medlemmene mest i tiden som kommer. Det viser en ny fremtidsstudie fra rådgivningsfirmaet inFuture. 

Tekst: Svein Åge Eriksen Foto: inFuture 

Skaperkraft, informasjonskyndighet, fordypningsevne og sosial kompetanse er de fire fremtidskompetansene som i tillegg til digitalisering, vil påvirke medlemmene mest fremover.   

Utgangspunktet for studien er hva Finansforbundet må gjøre for å være relevant for medlemmene frem mot 2025. studien fikk 20 nåværende og fremtidige medlemmer i oppdrag å vurdere hvordan 11 trender vil påvirke deres fremtid. (Se egen sak.Samtidig skulle medlemmene ta stilling til hvor godt forberedt de er til å møte de ulike trendene. Til slutt fikk medlemmene mulighet til å gi innspill til hvordan Finansforbundet kan møte medlemmenes fremtidige kompetansebehov.   

ARBEIDSLIVET ENDRES 

– Ingen blir upåvirket av de store endringene som nå skjer i arbeidslivet. I fremtidsstudien identifiserer vi hvilke trender som påvirker finansnæringen, fagforeningene og medlemmenes kompetansebehov fremover(Se egen sak.Vi ser spesielt på hva Finansforbundet kan gjøre for at medlemmene kan møte disse trendene best mulig. Medlemmene står overfor spennende utfordringer som vi må finne gode håndteringer på, sier Malin Dahl i inFuture som har vært prosjektleder for studien. 

Vi tror ikke at maskinene vil overta for menneskene i finansnæringen

Fremtidsstudien viser at det er et bredt spekter av trender som påvirker finanssektoren, fagforeningene og medlemmenes kompetansebehov. Basert på de trendfunnene som ble gjort, har inFuture definert fire medlemstyper (personas) som legger ut på hver sin læringsreise. Formålet med disse læringsreisene er å finne ut hvordan medlemmene i Finansforbundet kan møte trendene i hverdagen. De dannet også grunnlaget for en workshop der deltakerne ble utfordret til å prioritere og drøfte forslag til hvilke kompetansehevende tiltak som er viktigst for dem. 

MEDLEMMENES BEHOV 

Å tilegne seg ny kompetanse, få nye perspektiv samt bygge og vedlikehold nettverk blir viktig for medlemmene fremover. 

– Medlemmene er svært opptatte av hvordan de kan utvikle sin kompetanse. Det er ingen tvil om at digital spiss- og breddekompetanse er en forutsetning i finansnæringen i dag. Korona-utbruddet har forsterket dette ytterligere. Mange har de siste månedene gått fra å være nølende brukere til å bli digitale superbrukereTidligere definerte bedrifter digitalisering som store omstillingsprosesser. Nå har alle ansatte blitt kastet ut i den nye digitale virkeligheten over natten, sier Trygve Lie. Han har vært prosjektleder for workshopen. 

Medlemmene står overfor spennende utfordringer som vi må finne gode håndteringer på

Lie viser til at digitaliseringen også setter fart i formidlingsøkonomien. Her skapes nye behov og endrer måten vi jobber på. Han tror derfor at andelen arbeidstakere som har flere enn én arbeidsgiver, vil bli høyere fremoverOgså måten vi samarbeider på, vil bli endret. Digitale løsninger senker terskelen for formidling av kompetanse. Alt dette vil påvirke arbeidslivets fremtidige organisering. 

SAMSPILL MED MASKINENE 

– Tror dere at den omfattende automatiseringen og digitaliseringen vi nå ser, vil føre til færre jobber i finansnæringen? 

– Vi tror ikke at maskinene vil overta for menneskene i finansnæringen, men når de kjedelige rutineoppgavene forsvinner, er det viktig å avklare hvem som skal gjøre hvaDerfor blir samspillet mellom maskiner og mennesker langt viktigere fremover. Generelt er de ansatte i finansnæringen godt skodd til å gjøre den jobben de gjør i dag, men arbeidslivet er i sterk endring. Nye arbeidsoppgaver og andre måter å jobbe på, krever at de ansatte må være villige til å lære hele livet, sier Malin Dahl og Trygve Lie. 

De tror begge at finansansatte vil oppleve en økende grad av automatisering, men det er stor grad av usikkerhet hvordan dette treffer den enkelte arbeidsplass. Derfor må finansansatte bruke tiden godt. De må tilegne seg ny kompetanse og formalisere eksisterende kompetanse. Å få nye perspektiver, nye erfaringer og fornye seg i den nåværende stillingen, har aldri vært viktigere.