Norge trenger ny kompetanse 

– Kompetanseutvikling er en forutsetning for at den norske modellen fremdeles skal være bærekraftig, ellers faller sysselsettingsraten i Norge, og velferdsstaten settes under press, advarer Runa Opdal Kerr, arbeidslivsdirektør i Finans Norge.

Tekst: Tellef Øgrim Foto: Gorm K. Gaare

Tidligere i år la det statlig oppnevnte Kompetansebehovsutvalget frem den siste av i alt tre rapporter om Norges fremtidige behov for kompetanse. Runa Opdal Kerr fremhever, på vegne av Finans Norge, behovet for omstilling.

KORONASTØTTE VERSUS BÆREKRAFT

Nå ser hun frem til debatten om hvordan vi skal klare omstillingen fra en oljeøkonomi til en bærekraftig økonomi for fremtiden. Kerr mener at tiltakene for å møte koronakrisen med overføring av penger til bedrifter, kanskje ikke er bærekraftige i fremtiden.

– Det har vært helt nødvendig, men kan ikke fortsette i lengden. De næringer som skal sikre Norge inntekter fremover, krever sannsynligvis en annen kompetanse enn det mange har i dag, sier hun.

– Hvordan skal vi finansiere produksjonen av kompetansen denne omstillingen krever?

– Dagens bedrifter skal og må finansiere den kompetansen som er relevant for egen drift i dag og i fremtiden, men de har ikke ansvar for å betale for fremtidige bedrifters behov. Dette er en oppgave for myndighetene, sier hun.

TRENGER KORTE IKT-MODULER

I januar blinket Finans Norge ut det konkrete behovet for IKT-studieplasser i et møte med Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU).

– Vi har også vært tydelige overfor utdanningsinstitusjonene på at arbeidslivet trenger korte, modulbaserte og digitale kurs fremover, sier Opdal Kerr.

– Rekordmange meldte seg på de digitale kursene som Finans Norge i samarbeid med BI og NTNU tilbød kostnadsfritt, noe som viser at det er et etterspurt og ønsket tilbud. Utfordringen nå ligger i å få myndighetene til å gi de riktige incentivene, slik at utdanningssektoren kan tilby nok slike kurs, sier hun.

Arbeidslivet trenger korte, modulbaserte og digitale kurs fremover

Nylig gikk flertallet på Stortinget inn for å gjøre relevant arbeid etter studier til en faktor i finansiering av universiteter og høyskoler. Opdal Kerr gir uttrykk for betinget optimisme, når vi spør henne om politikerne har tatt poenget.

– Jeg ser en vilje blant politikerne til å finne løsninger. Det gjelder imidlertid at de virkemidler som tas i bruk, gir fleksible løsninger som ikke bare treffer enkelte ansatte eller noen næringer. Det er viktig at industrien får nok fagopplæring, men det er ikke det samme behovet i andre næringer, som for eksempel i finans, avslutter Runa Opdal Kerr.