Gikk fra HR til tech

Helene Cappelen har gått fra en HR-partnerrolle, til å digitalisere og automatisere skadebehandlingen. Nå jobber hun som forretningsutvikler for privatsegmentet i Gjensidige.

Tekst: Sjur Anda foto: Sverre Jarild

– Jeg startet i Gjensidige som HR-partner. Da var det avgjørende å sette meg inn i forretningen, og lære meg forsikring for å kunne være en god rådgiver for lederne. Etter hvert ble det fristende å få være med å utvikle forretningen nær kundene våre.

– De trengte noen på skade som var gode på atferd og som forsto folk. Jobben besto i å bygge gode, logiske, digitale prosesser, slik at ting blir så enkelt som mulig for kundene. Det kreves ganske mye innsikt i atferd når man skal lage slike løsninger, for vi lar oss alle påvirke av språkvalg og rekkefølgen informasjon blir presentert i. Det handler om å gi kundene informasjonen de trenger – ikke mer og ikke mindre, sier Cappelen, som syntes det var gøy å gjøre noe nytt.

– Det var veldig morsomt å få denne jobben. Her får jeg bruke min fagkunnskap på en helt annen måte, med kundenes atferd i fokus.

Effektivisering og automatisering av skadeprosessene er viktig for Gjensidige, og det er ansatte med mange ulike fagbakgrunner som bidrar i arbeidet.

– Hvordan har det gått å bytte fagfelt?

– Gjensidige er svært dyktig, og nye kolleger er flinke til å ta imot, lære bort og gi støtte når man er ny. Vi tar vare på og hjelper hverandre. Det er en forutsetning for å lykkes når man flytter rundt.

KJENNER ORGANISASJONEN

Det er nå 4,5 år siden Cappelen begynte i Gjensidige. Tidligere har hun vært åtte år i ulike HR-funksjoner i konsulentfirmaet Deloitte.

– Jeg lurte veldig på hva alle som jobber i forsikring egentlig drev med, ler Cappelen. Det har hun fått god innsikt i nå.

– Når du jobber som HR-partner, får du sett organisasjonen i et fugleperspektiv. Du jobber tett med ledelsen og får god oversikt over hva som er forretningsmessig viktig.

Nå har hun jobbet 1,5 år som forretningsutvikler i divisjon Privatmarked, med ansvar for ulike typer prosjekter i skillet mellom forretning og tekniske miljøer. Å bytte arbeidsoppgaver har gjort at hun har måttet sette seg inn i mye nytt.

– Jeg har tatt kurs i Gjensidigeskolen, mens jeg har flyttet rundt. I tillegg leser jeg mye bøker og hører på podcaster. Jeg har tatt e-læringskurs hos Udemy, som vi samarbeider med. Å kunne kombinere ulike måter å lære på, har vært veldig nyttig. Vi kan også være raske på å få på plass nye kurs når behovet dukker opp, i samarbeid med vår egen skole. Det har vi blant annet gjort på kundereise- metodikk.

TECH-HODE

– Hvorfor ville du bytte fra HR til teknologi?

– Jeg synes teknologi er morsomt og hadde ønske om å bytte. Jeg hadde dialog med leder, som var positiv. Først fikk jeg muligheten til en internrotasjon, og senere fikk jeg fast jobb i Digitalisering og Utvikling i Privat. Da brukte jeg et halvår på å lære meg ulike programmer og hvordan disse henger sammen. Samtidig fikk jeg gleden av å bli kjent med en ny del av organisasjonen. Mitt mål er å ha det morsomt på jobb hver dag og hele tiden lære noe nytt. Det har jeg opplevd så langt i Gjensidige, avslutter Cappelen.

Mini CV:

Helene Cappelen

Alder: 38 år

Stilling: Forretningsutvikler i Gjensidige

Utdanning: Master of science, Ledelse og organisasjonspsykologi, BI

Bachelor of science, Kultur og kommunikasjon, UiO