Gikk fra kundeservice til hvitvaskingsarbeid 

For Tine Villåsen ga DNBs reskill-program nye faglige utfordringer. Etter et kort, men hektisk utdanningsløp, jobber hun nå med å sile ut bedriftskunder som ikke har dokumentasjonen i orden.

Tekst: Sjur Anda Foto: Sverre Jarild

For to år siden begynte Villåsen på DNBs bankkontor på Gardermoen. Kundeservice og valutahåndtering var en viktig del av hverdagen. Hun syntes det var spennende og givende å jobbe i bank. Men bare ett års tid etter ansettelsen, søkte banken internt etter folk som kunne tenke seg et reskill-løp innen AML (hvitvaskingsarbeid). Reskill i DNB innebærer et intensivt løp, der man på heltid studerer et nytt fagfelt for å kunne skaffe banken den kompetansen den trenger. Med en bachelor i revisjon i bagasjen og en interesse for tall, ble dette svært interessant.

– Jeg har alltid vært opptatt av å utvikle meg og tilegne meg ny kunnskap. Jeg utviklet mye av mine personlige egenskaper med kundeservice, men jeg trengte, og ønsket, litt mer faglig tyngde. Dette var en mulighet til å lære hele verdikjeden i DNB på et spennende fagfelt, sier Villåsen.

– Hva var det med AML som var så spennende?

– Jeg var interessert i å lære mer om hvordan enkelte prøver å utnytte banker. Å kunne jobbe mot hvitvasking, er meningsfull. På denne tiden var det også mye om dette i mediene, da mest knyttet til ulike skandaler. I tillegg var det en mulighet til å lære mye nytt og finne ut mer om hva hvitvasking er, forteller 28-åringen.

TØFF UTDANNING

Hun søkte på reskill-løpet, var på intervjuer og ble til slutt valgt ut som en av dem som startet opp i oktober i fjor, med endelig eksamen i desember. Utdanningsløpet var hektisk.

– Det var mye å lære på kort tid, og vi ble heltidsstudenter en periode. Det var mye lesing på kveldstid og jobbing for å komme i mål med det avsluttende prosjektet. Vi fikk også ulike sertifiseringer som tok mye tid. Underveis var det også hospitering for å oppleve arbeidshverdagen i de ulike arbeidsområdene.

Det er et faglig komplekst område

Etter endt løp søkte hun ny jobb innen KYC (kjenn din kunde) på bedriftsmarkedet, der hun begynte i januar i år.

– Jeg hadde fått en stødig innføring i fagfeltet, som var godt å ta med inn i den nye rollen. Samtidig var det mange rutiner og prosesser som måtte læres. Det er et faglig komplekst område. Reskill ga meg en god basis, med oversikt over regelverk og hvordan ting henger sammen.

– Har du avslørt noe snusk?

– Det er stadig bedrifter som ikke får være kunder hos oss, fordi de ikke klarer å levere nødvendig dokumentasjon. Dette kommer til å bli stadig strengere, med mer og mer reguleringer.

INGEN STOR PLAN

Hun har ikke hatt noen stor karriereplan med klare mål. Hun ser hvilke muligheter som åpner seg og går for det som virker spennende.

– Nå skal jeg utvikle meg og lære mer innen dette fagfeltet, så får vi se hva som skjer etter hvert. Nå får jeg en trygg faglig plattform som jeg er sikker på vil gi meg flere muligheter.

– Har reskill påvirket ditt lønnsnivå?

– Jeg har en høyere grunnlønn nå enn da jeg jobbet på Gardermoen, men der hadde jeg tillegg for kvelder og helger, så totalt sett ligger jeg vel ganske likt. Men jeg er overbevist om at dette var et godt valg, også lønnsmessig. Å videreutvikle seg er aldri feil, avslutter Villåsen.