– Du må ha sult og driv i min rolle 

Abdel El Moussaoui startet i Fremtind, tidligere SpareBank 1 Forsikring, som forsikringsrådgiver på bedriftsmarkedet. Han forsto raskt at det var viktig å skaffe seg kompetanse om selskapets produkter.

Tekst: Sjur Anda Foto: Sverre Chr. Jarild 

– Det krever god kompetanse for å kunne selge produktene og forstå kundens behov. Opplæringsmaterialet var stort sett digitalt, og jeg fikk god veiledning fra kolleger og nærmeste leder, sier Moussaoui 

Da SpareBank 1 fusjonerte med DNB i 2019 ble han fagsjef for et team som primært jobber mot SpareBank 1porteføljen. 

 Jeg har en litt overordnet rolle, der jeg også skal ivareta mine kollegers kompetanse. Det var mye nytt å lære, men jeg fikk i stor grad utforme opplæringsløpet på egen hånd. Dermed fikk jeg også en god oppfatning av hva man trenger å lære når man kommer som ny, slik at nyansatte vil få en enda varmere velkomst og mye tydeligere opplæringsløp enn tidligere. Min leder har vært veldig fleksibel og gitt meg den tryggheten jeg trenger for å forme min nye rolle. 

Han har ansvar for at alle i teamet har riktig fagkompetanse for å kunne utføre sine arbeidsoppgaver. I tillegg har han ansvar for å godkjenne spesielle risikosaker.  

– Jeg må ha kunnskap om alle regler og produkter, slik at jeg kan lære dette videre til andre ansatte. Det skjer jevnlige endringer på disse områdene. Jeg har tett kontakt med fagkyndige i selskapet og går jevnlig på møter og kurs for å holde min egen kompetanse på topp. Jeg jobber på bedriftsmarkedet og da må du også holde deg oppdatert på bransjene du jobber mot. Det kan komme nye produkter som skal forsikres, og da må man vurdere risiko. 

GENUIN INTERESSE FOR BRANSJEN 

– Hva er det som driver deg? 

– For å være i min rolle må du være sulten og ha en driv til å ville noe mer. Jeg har også en genuin interesse for bransjen og jobben min. Det går ikke å holde farten oppe hvis man ikke trives i jobben og synes arbeidsoppgavene er givendePå avdelingen har vi jevnlige møter, der vi deler erfaringer og kunnskap. Ved å finne nye måter å gjøre ting på, bidrar vi også til å øke kompetansen. Det er veldig lav terskel for å dele det man kan. 

– Har din kompetanseutvikling påvirket din lønn? 

– Generelt i finansbransjen er hardt arbeid nøkkelen til gode resultater. Resultatene kommer som oftest om man besitter god kompetanse og hele tiden oppsøker forbedringspotensialet i alt man gjør. Dette «premieres» med økt lønn 

VIL OPPOVER 

Selv om Moussaoui allerede har tatt karrieresteg, vil han gjerne videre.  

– Jeg vil gjerne opp på underwriternivå. Eunderwriter har ansvar for å prise produkter optimalt, samt gjøre detaljerte risikovurderinger på de største kundene. Men det krever tid og tålmodighet og hard jobbing. Neste steg for meg vil være å dra oftere ut til kunder. Da lærer man mye om risiko. Det er noe annet å se ting med egne øyne, enten det er snekkere som jobber i høyden eller andre ting. Man får en dypere forståelse for hvordan ting fungerer, avslutter Moussaoui 

Navn: Abdel El Moussaoui 

Alder29 år.  

Stilling: Forsikringsrådgiver og fagsjef 

Bakgrunn: Bachelor i økonomi og administrasjon samt fordypning i investeringsanalyse.