De minste gir mest videreutdanning 

Ansatte i foretak med færre enn 50 ansatte, får mest kompetanseutvikling. Her henger også lønn og videreutdanning tett sammen. Det viser en undersøkelse Finansfokus har utført blant Finansforbundets medlemmer.  

Tekst: Sjur Anda Foto: Sverre Chr. Jarild 

 Vi har ikke i like stor grad som større forretningsbanker automatisert og robotisert rådgiverrollen, selv om vi har stort fokus på ny teknologi og digitale flater som kundene benytter i hverdagen.  Det er en større andel av de ansatte som jobber med kundekontakt i de mindre foretakene. Da er det også flere som får krav på seg til å gjennomgå ulike autorisasjonsløp. I de større bankene er det mye større stabsfunksjoner. Vi har tro på at mennesker fortsatt vil snakke med mennesker og møte mennesker, sier Hans Petter Lier. Han er styremedlem i Eika Gruppen, hovedtillitsvalgt i Marker Sparebank og varamedlem i Finansforbundets forbundsstyre.  

– Vi har tro på at mennesker fortsatt vil snakke med mennesker og møte mennesker

51 prosent av de spurte i selskaper med færre enn 50 ansatte, har fått tilbud om bedriftsintern utdanning de tre siste årene. Tilsvarende er det bare 36 prosent i de største foretakene. Når det gjelder tilbud om utdanning som gir studiepoeng, kommer de minste foretakene dårligst ut, men da er forskjellene mindre, med 34 prosent hos de minste og 36 prosent hos de største. Best her er de mellomstore, der 43 prosent oppgir at de har tilbud om utdanning med studiepoeng.  

– For å lykkes må bankene ha kompetente rådgivere med riktige autorisasjoner. Det gjelder både for AFR, kreditt og skade- og personforsikring. Bankene må også ha nødvendig kompetanse på compliance, der det har skjedd mye de siste årene. Min opplevelse er at lokalbankene i Eika Gruppen kontinuerlig tilbyr kompetansepåfyll til sine ansatte, sier Lier.  

Totalt har 21 prosent av respondentene gjennomført etter- eller videreutdanning de siste tre årene. Også her er de minste best, der 32 prosent har svart ja på dette. Tilsvarende tall for de største er 19 prosent.  

Hos de minste henger også lønn og kompetanseheving sterkere sammen. 46 prosent oppgir at de har fått lønnsøkning som resultat av videreutdanning. Hos de største oppgir bare åtte prosent det samme.  

Ansatte i finans er også motivert for å videreutvikle seg. 53 prosent oppgir at de er motivet for å øke sin kompetanse, 31 prosent ønsker ikke å ta videreutdanning, mens 16 prosent oppgir at de ikke vet.