– Oktogonen er et stort tap for oss 

Handelsbanken slutter nå å tilføre overskuddsdelingssystemet Oktogonen mer midler. Det liker hovedtillitsvalgt Christer Enersen dårlig. – Vårt eierskap og påvirkningsmulighet forvitrer gjennom dette, sier han.  

Tekst: Sjur Anda, Foto: Sverre Jarild 

Gjennom overskuddsdelingsstiftelsen Oktogonen har Handelsbanken-ansatte fått saftige pensjonsutbetalinger og innflytelse på bedriften. Faktisk eier Oktogonen rundt ti prosent av banken og er dermed nest største eier. Nå i september ble det klart at banken slutter å tilføre midler til stiftelsen.  

– Dette liker jeg ikke, det er et stort tap for oss ansatte. Oktogonen er en viktig del av Handelsbankens identitet for oss ansatte. Nå mister vi en viktig del av historien om banken, sier Enersen.  

Handelsbanken har årlig satt av penger til Oktogonen, som igjen har investert disse pengene i eierskap i banken. Når de ansatte blir 60 har de fått sin del av oktogonkaka, men det er like mye til hver, uavhengig av stilling. Ansiennitet har vært avgjørende for beløpets størrelse. Det har fungert som en slags ekstra pensjonssparing. Totalt ligger det verdier for mellom 25 og 30 milliarder svenske kroner i stiftelsen. Nå går banken over til ordinære, årlige bonusutbetalinger.  

– Oktogonen er noe vi har vært veldig stolte over, sier Enersen.  

Ledelsen peker på ulike skatteregler og utfordringer knyttet til dette som årsak til utfasingen av Oktogonen. Enersen tror andre motiver kan være vel så viktige.  

– Jeg mistenker at det handler om en maktkamp i styrerommet, der man ikke ønsker at Oktogonen skal ha en så sterk rolle i banken. Nå må vi gradvis selge oss ut, etter hvert som folk skal ha utbetalingene sine. Dermed forvitrer de ansattes eierskap. Jeg føler at målet er at de ansatte ikke skal ha like stor påvirkning, sier Enersen, som allikevel ser at årlige bonuser også kan være bra.  

– For noen ansatte er dette positivt. De får tilgang raskere tilgang til pengene, istedenfor å vente 20 til 30 år. Men vi tillitsvalgte mener allikevel at dette er et tap av noe som har vært en viktig del av banken, avslutter Enersen.