Hjemmekontor kan redusere kutt-behov

Nå har også Sparebanken Sogn og Fjordane annonsert kuttplaner. Hjemmekontor og korona kan gjøre at kuttene blir annerledes enn planlagt.

Tekst: Jørn-Arne Tomasgard

HR-direktør Eirik Rostad Ness i Sparebanken Sogn og Fjordane tror koronakrisen har endret banknæringen for alltid.

– Fra et helikopterperspektiv ser vi at det korona har lært oss, er at vi kan drive på andre måter enn før. Det er den nye normalen. Vi kommer ikke til å gå tilbake til slik det var før korona. Vi har lært at fleksibilitet kommer godt med. Det har vært en god digital læring for de ansatte, sier Rostad Ness. Han er ikke fremmed for tanken om at hjemmekontor kan bli en del av kutt-løsningen for banken.

Korona-krisen har endret banknæringen for alltid

Det er i dag cirka 280 ansatte i Sparebanken Sogn og Fjordane. Banken har til sammen 14 avdelinger med hovedkontor i Førde. De fleste avdelingene ligger i byer og tettsteder i Sogn og Fjordane, men banken har også en avdeling i Bergen.

Ifølge HR-direktøren er de store linjene nylig lagt, slik at en storstilt omstrukturering ser han ikke for seg.

– Tilstedeværelse i lokalområdet er ett av våre fortrinn. Vi har styrket oss lokalt etter at de store forretningsbankene har trukket seg tilbake. Erfaringen er at nedlegging av filialer ikke nødvendigvis er løsningen. Det handler om å finne den rette balansen. Men vi er selvsagt interessert i at flest mulig av kundene tar i bruk de digitale løsningene våre.

KORONA HAR FORSTERKET BEHOVET

Rostad Ness sier to ulike arbeidsgrupper vil jobbe med prosessen fremover og trolig legge frem resultatet av arbeidet frem mot jul. Kuttene vil bli effektuert på nyåret.

– Vi er opptatt av at arbeidet skal skje i tett samarbeid med de ansatte, og selvsagt etter gjeldende regelverk. Allerede på slutten av 2019 var det diskusjoner i banken om markedssituasjonen. Og vi ble enig om å sette i gang et prosjekt. Korona har forsterket behovet, mener han.

Effektene av lavt rentenivå og pressede marginer blir brukt som forklaring på den varslede kuttprosessen.

TILLITSVALGT TETT PÅ PROSESSEN

Marie Heieren er hovedtillitsvalgt i Finansforbundet i Sparebanken Sogn og Fjordane. Sammen med konsernledelsen sitter hun i styringsgruppen som jobber med nedbemanningen. Anne Marie Håheim representerer de ansatte i prosjektgruppen.

– Vi har vært gjennom nedbemanningsrunder tidligere der prosessene har vært ryddige. Vi har forventninger om ryddige og gode prosesser også denne gangen. Arbeidet er så vidt kommet i gang og det er for tidlig å si noe om omfang, sier Heieren.

– Kan videre satsing på hjemmekontor være en løsning for å redusere behovet for kutt?

– Det er første gang jeg hører om det som et alternativ. Men vi må se på alt, og stiller med åpent sinn.

Ifølge Heieren er i underkant 80 prosent av de ansatte i banken organisert i Finansforbundet.

Vi må se på alt, og stiller med åpent sinn

INNFORSTÅTT MED BEHOVET

Den hovedtillitsvalgte sier de ansatte er innforstått med behovet for en markedstilpasning, og at man ikke kommer utenom å redusere kostnadene.

– Vi må tilpasse oss markedssituasjonen og er innstilt på samarbeid med ledelsen for å bygge bedriften best mulig. Da ser vi behovet for å redusere kostnadene. Dersom vi ikke kommer bort fra at noen må gå, håper vi at vi i størst mulig grad kan løse dette med frivillighet, sier hun.

GODE LØSNINGER: Hovedtillitsvalgt Marie Heieren i Sparebanken Sogn og Fjordane er tett på kuttprosessen i banken. Hun sitter i styringsgruppen sammen med konsernledelsen og er innstilt på å finne gode løsninger. (Foto: Sparebanken Sogn og Fjordane)

Ifølge HR-direktør Rostad Ness har banken skiftet ut en fjerdedel av sine ansatte de siste tre årene som følge av et generasjonsskifte. Slik sett har banken fått mulighet til å hente inn ny kompetanse gjennom naturlig avgang. Men det gjør også at muligheten til å løse nedbemanningen med naturlig avgang i den pågående prosessen er avgrenset.

– Det kan bli tøffere nå enn sist runde for et par år siden, tror Heieren.

EN SPESIELL TID

Prosessdirektør Runa Opdal Kerr i Finans Norge sier de ikke har inntrykk av at nedbemanning er noe de fleste finansbedriftene i Norge jobber med.

– Noen er det, men vi har ikke signaler om at det er majoriteten. Markedet er slik det er, og påvirker næringen vår. Finansbedriftene må tilpasse seg og effektivisere. Det er en spesiell tid, uten at jeg kan gå inn på hver enkelt bedrift, sier Kerr i en kommentar til Finansfokus.

FORBEREDT PÅ NEDBEMANNING

Forbundsadvokat Pål Behrens tror god erfaring med bruk av hjemmekontor under koronakrisen kan gjøre at stillinger opprettholdes i finansnæringen. 

– Vi er forberedt på noe nedbemanning, selv om finansbedriftene gjennomgående har levert gode resultater sammenliknet med andre bransjer. Vi kjenner foreløpig ikke til omfanget og heller ikke hvilke bedrifter som planlegger dette, sier Behrens.

Finansfokus har tidligere omtalt kuttplaner i Sbanken og Danske Bank. Nylig bekreftet også Sparebanken Sogn og Fjordane at de starter en prosess der målet er å kutte kostnader.

GODE PÅ OMSTILLING

Behrens peker på at det kan finnes alternative innsparingsmuligheter som kan bidra til å hindre at jobber forsvinner.

– Finansnæringen har vært gjennom veldig mange omstillingsprosesser, blant annet som følge av digitalisering. Folk i finansnæringen er veldig gode på omstilling. I forbindelse med koronakrisen har vi blant annet gode erfaringer med hjemmekontor. Det kan være noe å se nærmere på i gjennomgangen av sparetiltak, mener forbundsadvokaten.

– Bør ansatte være på tilbudssiden med tanke på å organisere seg med hjemmekontor for å hindre at jobber forsvinner?

– Det kan være fornuftig. Selv om det selvsagt avhenger av hva slags oppgaver du har. Mange arbeidsoppgaver er digitale, og det kan være fornuftig å tilby fleksibilitet.