Fortsatt hjemmekontor i bank og forsikring 

Det ble ikke en normal «tilbake til hverdagen» etter årets sommerferie. Bare 30-50 prosent av de ansatte i finansbransjen får komme tilbake på kontorene, og slik vil det bli i flere måneder fremover. 

Tekst: Claude R Olsen og Svein Åge Eriksen. Foto: Gjensidige 

Mens forsikringsselskapene If og Gjensidige har lagt opp til at maksimalt 50 prosent skal jobbe på kontorene, holder bankene DNB og Nordea andelen på 30-40 prosent. Det vil si at hjemmekontor er den nye normalen i finansbransjen. Hjemmekontor later til å fungere bra, men mange ansatte savner det sosiale felleskapet på arbeidsplassen. Rulleringsordninger skal bøte på savnet. 

BALANSEGANG 

Kommunikasjonssjef Christian H. Haraldsen i Gjensidige sier at de bruker rulleringsordninger og forskjellige tilpasninger for å gjøre arbeidssituasjonen best mulig for ansatte samtidig som Gjensidiges drift skal gå så normalt som mulig. Dagens ordning gjelder i utgangspunktet frem til 1. oktober, men vil justeres i takt med smitteutviklingen i samfunnet. 

– Vi vil gjerne gi flere muligheten til å jobbe på kontor, men dette skal balanseres med hensynet til trygghet for medarbeiderne, forretningsrisiko ved økt smitte og Gjensidiges rolle i samfunnsdugnaden, sier han. 

Det er begrenset hva man kan oppnå uten mulighet til å møtes ansikt til ansikt

Nye digitale møteplasser for faglig utvikling og sosial kontakt for medarbeiderne har bidratt til at Gjensidige har greid å opprettholde driften selv i et halvår med høy aktivitet og mye usikkerhet. 

– Men i det lange løp er det begrenset hva man kan oppnå uten mulighet til å møtes ansikt til ansikt, og mange savner det fellesskapet som de er vant med fra kontoret, sier Haraldsen. 

MÅ LEVE MED SMITTEN I LANG TID 

If åpnet før sommeren for at halvparten av de ansatte kunne komme tilbake til kontoret, men fortsatt jobber mer enn halvparten på hjemmekontor. Kommunikasjonsdirektør Lars Galtung i If sier at økningen i smitte i samfunnet gjør at folk er mer restriktive med å reise kollektivt og heller arbeider hjemmefra.  

– Det er blitt veldig tydelig for mange at vi må forberede oss på å leve med koronasmitte i samfunnet over lengre tid. Derfor er evne til tilpasning stikkordet for å lykkes med gode arbeidsforhold og trivsel, og i arbeidet ut mot kundene, sier han. 

Også If vil bruke en rulleringsmodell der alle ansatte skal kunne komme til kontorene i en kombinasjon av hjemmekontor og fysisk tilstedeværelse.   

– Dette er viktig relatert til psykososiale forhold og for å opprettholde og videreutvikle vår kultur, sier Galtung. 

MER FLEKSIBILITET 

I DNB er det i hovedsak ansatte i kritiske funksjoner eller som har roller som vanskelig kan jobbe hjemmefra som møter på kontoret. 

Brita Alsos, divisjonsdirektør People (HR) i DNB sier at banken har iverksatt en rekke tiltak for å følge opp ledere og medarbeidere som jobber hjemmefra. Det gjelder blant annet HMS og nye digitale verktøy og samhandlingsplattformer. 

– Mange ansatte opplever økt produktivitet og fleksibilitet. Bruken av digitale flater åpner for bedre samarbeid og tettere oppfølging. Vi har økt vår kompetanse om bruken av digitale flater og ser nye muligheter både internt i DNB og ut mot kundene, sier hun. 

Vi ser det som naturlig at vi får en gradvis åpning av samfunnet

Nå er DNB i gang med å kartlegge mulighetene for fleksible arbeidsmåter. 

– Vi vil utarbeide en policy for bruk av hjemmekontor, slik at de samsvarer med myndighetenes råd og føringer i tillegg til virksomhetens behov. Vi har flere scenarioer i våre planer, og ser det som naturlig at vi får en gradvis åpning av samfunnet, sier Alsos 

AVHENGIG AV SMITTEUTVIKLINGEN 

HJEMMEKONTOR FUNGERER: – Vi ser at hjemmekontor fungerer svært godt, men vi ser også verdien av å møtes på kontoret, sier kommunikasjonssjef Synne Eikrem i Nordea. (Pressefoto Nordea).

Nordea lar de ansatte, i samråd med nærmeste leder, vurdere om de ønsker å jobbe hjemmefra. Per nå er mellom 60 og 70 prosent av de ansatte på hjemmekontor, ifølge kommunikasjonssjef Synne Eikrem i Nordea. 

– Nordea følger smitteutviklingen i samfunnet nøye og vi forholder oss til retningslinjene fra FHI. Hvordan ordningen med hjemmekontor blir fremover vil helt avhenge av smitteutviklingen i Norge. Vi ser at hjemmekontor fungerer svært godt, men vi ser også verdien av å møtes på kontoret, sier Eikrem. 

HJEMMEKONTOR 2.0

Også Finansforbundets sekretariat har stort sett vært driftet fra hjemmekontor siden Norge ble stengt ned 12. mars på grunn av koronautbruddet. Nå fortsetter sekretariatet med en forbedret ordning med hjemmekontor ut året.  

  Det har vært en krevende tid, men vi har vært godt rigget fra første dag av koronaen. Alle ansatte har bærbare PC og tilgang til alle programmer og systemer fra der de er. Derfor har vi vært i stand til å betjene våre medlemmer og tillitsvalgte på en tilfredsstillende måte. Vi har snudd oss rundt digitalt og har blant annet produsert en lang rekke webinarer med meget bra oppslutning og gode tilbakemeldinger, forteller direktør Runar Wilhelm Henriksen i Finansforbundet. 

UNNGÅ SMITTE 

Den nye situasjonen med økt smitte i samfunnet har ført til at Finansforbundet nå planlegger for en lengre periode med hjemmekontor-løsning for de ansatte, i første omgang ut året. De ansatte står fritt til å arbeide hjemme eller på kontoret og noen har også valgt å arbeide kun på kontoret i Oslo. 

 For ledelsen i Finansforbundet er det aller viktigste å ivareta hensynet både til hver enkelt av våre 48 ansatte, deres familier og de smittevernreglene som gjelder til enhver tid. Derfor har vi blant annet kjøpt inn munnbind som de ansatte kan bruke når de måtte ønske det, men vi fraråder fortsatt bruk av kollektivtransport i rushtiden. Vi vil gjøre alt vi kan for at ingen av våre ansatte blir smittet av viruset, understreker Henriksen. 

EN GANG I UKA: – For å ivareta det sosiale, så anmoder forbundets ledelse alle ansatte om å komme på kontoret en gang i uka, sier direktør Runar Wilhelm Henriksen i Finansforbundet. (Foto: Sverre Jarild.)

SOSIAL SONE 

Å arbeide hjemmefra kan også bli noe ensomt over tid, selv om vi treffes via Teams og Zoom. For å ivareta det sosiale og få samhandling, så anmoder forbundets ledelse alle ansatte om å komme på kontoret en gang i uka. Samtidig er det strenge begrensninger på hvor mange som kan være på jobben samtidig på grunn av avstandsreglene.  

  Alle trenger å treffe sine kolleger jevnlig og vi prøver nå å tilrettelegge så godt vi kan for nettopp dette. Det sosiale er viktig både for et godt arbeidsmiljø og for vår kultur. Det er frivillig å komme på kontoret, men dette er ment å være et tilbud som også ivaretar vårt sosiale behov. De vanlige arbeidsoppgavene løser hver enkelt ansatt på en utmerket måte fra sitt hjemmekontor, sier Henriksen. 

GODT ARBEIDSMILJØ 

Ledelsen i Finansforbundet har også tatt flere grep for å bidra til å sikre et godt fysisk arbeidsmiljø for den enkelte ansatte. Alle får tilbud om å få kontorstol, PC-skjerm, mus og tastatur levert hjem.  

  Som arbeidsgiver har vi selvsagt et ansvar for at hjemmekontoret til hver enkelt ansatt er utstyrt på en slik måte at det fysiske arbeidsmiljøet blir godt ivaretatt. Derfor strekker vi oss langt for å finne gode løsninger for den enkelte, slik at ingen blir utsatt for unødvendige belastninger i arbeidssituasjonen. Dette har nå blitt enda viktigere, siden smittesituasjonen endrer seg fra dag til dag. Det betyr at vi må planlegge for å ha de beste løsningene for arbeidsplassene til våre ansatte i lang tid fremover, avslutter direktør Runar Wilhelm Henriksen i Finansforbundet.