Bruken av kontanter har stupt 

Butikkene har tatt imot langt færre kontanter og nordmenn har droppet minibankene under koronakrisen. Norges Bank holder likevel fast på kontanter som betalingsmiddel. 

Tekst: Claude R. Olsen Foto: Nokas Verdihåndtering 

Nokas Verdihåndtering måtte permittere opp mot 25 prosent av sine ansatte som følge av koronakrisen. Selskapet som henter kontanter ute i butikkene og legger inn penger minibankene, opplevde en dramatisk endring i nordmenns betalingsvaner i april.  

Administrerende direktør Gisle Sveva sier til Finansfokus at volumet av kontanter de fikk inn til tellesentralen og uttakene i minibankene gikk ned ca 40 prosent i april og ca 30 prosent i mai sammenliknet med året før. Juni ser ut til å bli litt bedre. 

– Det blir ikke en varig endring på 40 prosent. Vi ser at vi er på vei tilbake til et visst nivå, men vi vet ikke hvor det vil flate ut, om det vil bli minus 10-15-20 prosent, sier han. Nrk.no skrev først om saken: Bråstopp i bruk av kontanter etter korona 

FORSVINNER KONTANTENE? 

Som Finansfokus skrev i fjor, er Norden på rask vei mot det kontantløse samfunn. Ifølge konsulentselskapet Deloitte kan et eller flere nordiske land være kontantløse i 2025.  Norge brukte svært lite kontanter, allerede før koronakrisen. Nå kan overgangen til det kontantløse samfunn blir akselerert. Det tror ikke Sveva. 

– Jeg er ikke sikker på premisset om at vi skal til det kontantløse samfunn er riktig. Vi vet at deler av befolkningen er opptatt av at det finnes kontanter. Vi vet også at Norges Bank, Finansdepartementet og Finanstilsynet er opptatt av at det er kontanter i sirkulasjon, sier han. 

HOLDER FAST PÅ SEDDELPRESSEN 

Norges Bank ser ingen grunn til å fremskynde utviklingen av digitale penger som følge av mindre kontantbruk under koronakrisen. 

Presseansvarlig i Norges Bank, Bård Ove Molberg, skriver i en e-post at Norges Bank vil fortsette å utstede kontanter og å arbeide for å legge til rette for bruken av dem så lenge det er hensiktsmessig og kostnadssvarende for samfunnet. 

– Sentralbankpenger gir publikum tilgang på kredittrisikofrie penger. De bidrar til konkurranse i betalingsmarkedet, og kontanter er en del av beredskapen i betalingssystemet dersom de elektroniske løsningene svikter, skriver han. 

  Men kontantene kan få en annen form etter hvert. 

– Fallende kontantbruk, og muligheten for større strukturelle endringer i penge- og betalingssystemet, gjør at Norges Bank må vurdere om det er hensiktsmessig å utstede sentralbankpenger også i digital form for å sikre at publikum kan betale effektivt og sikkert i norske kroner også i fremtiden, skriver Molberg. 

Dette er noe Norges Bank har arbeidet med siden 2018. I Finansiell infrastruktur 2020 som ble publisert i mai skriver Norges Bank at en arbeidsgruppe nå er i tredje fase av utredningen. Arbeidsgruppen gjør en detaljert vurdering av egenskapene i de tidligere foreslåtte løsningene for digitale sentralbankpenger.  

Norges Bank må vurdere om det er hensiktsmessig å utstede sentralbankpenger også i digital form

Arbeidet skal etter planen være ferdig våren 2021. Deretter vil Norges Bank ta stilling til om banken skal gå videre og teste noen teknologiske løsninger.  

TRENGER ALTERNATIV TIL BANKENE 

Gisle Sveva i Nokas Verdihåndtering mener det er viktig for samfunnet og forbrukerne at det finnes en alternativ verdikjede til bankene når det gjelder penger og betaling. 

 – Jeg tror at i det øyeblikket du er prisgitt bankene og det elektroniske betalingssystemet, vil både priser på betalinger og potensialet for negative renter øke, sier han. 

PERMITTERTE PÅ VEI TILBAKE 

20-25 prosent av de ansatte i Nokas Verdihåndtering i Norge ble permittert da kontantvolumet sank. Nå får flere komme på jobb igjen.  

– Vi har ikke gått til noen oppsigelser. Planen er at alle skal tilbake i jobb etter hvert som markedet kommer tilbake, sier Sveva.