Ny autorisasjonsrekord 

FinAut gjennomførte første kvartal 3 355 kunnskapsprøver, og bare i mars flere enn 1 500 kunnskapsprøver.  

Tekst og foto: Sjur Anda 

Det er mer enn dobbelt så mange som samme periode i fjor. Dette til tross for at strenge koronatiltak ble innført i midten av mars. 

– Det er særlig høyt trykk på personforsikring, der det er en ny autorisasjon, og mange bedrifter ønsker at deres ansatte skal få tatt denne så fort som mulig, forklarer Siv Seglem, leder for FinAut 

Hun synes bedriftene har jobbet svært bra, til tross for koronapandemien.  

– Autorisasjonene har på mange måter blitt en hygienefaktor, der det er forventet at alle skal være autoriserte på sine områder, forteller Seglem.  

ALTERNATIV GJENNOMFØRING 

Koronapandemien har naturlig nok gjort at ting er annerledes, også hos FinAut.  

I en normalsituasjon skal kunnskapsprøvene gjennomføres under streng overvåkning av en testleder, eller i en egen eksamenssal hos Folkeuniversitetet. Koronasituasjonen gjorde at denne måten å gjøre det på plutselig ikke lenger var aktuell. Men prøvene skulle fortsatt gjennomføres i kontrollerte former, av hensyn til prøvens legitimitet. 

– Vi er imponert over bedriftenes evne til å snu seg rundt og ikke minst over rådgiverne som står på. Fra FinAuts side har vi prioritert å få opp alternative måter å gjennomføre kunnskapsprøvene på, sier Seglem.  

Hun forteller at det nyeste tilbudet til bedriftene nå er at de kan la sine kandidater gjennomføre eksamen med testleder fra Norsk Test som overvåker prøven på video. Her kan flere kandidater fra ulike bedrifter ta kunnskapsprøve med overvåking med webkamera og mobilkamera. Dette sikrer en trygg, effektiv og enkel måte å gjennomføre eksamen på fra hjemmekontor. 

HØYT TRYKK HOS NORDEA 

Nordea er en av bedriftene som har gjennomført flest kunnskapsprøver.  

– Vi meldte oss inn i autorisasjonsordningen for personforsikring og hadde satt en intern frist på at alle skulle ha gjennomført dette før 1. juni. Vi hadde mange rådgivere som var godt i gang da koronaen traff. Vi lot da folk bestemme selv om de ville fortsette, og gjennomføre dette nå, eller om de ville utsette det til seinere. Mange valgte da å fortsette, til tross for ekstra travle dager på jobben nå, sier Jorunn Sønju, bedriftsansvarlig for autorisasjonsordningene i Nordea. Totalt har mellom 280 og 290 ansatte i Nordea gjennomført og bestått kunnskapsprøver i denne perioden.  

– Jeg vil også passe på å skryte av testlederne, som har greid å gjennomføre dette ved å sitte et sted og skaffe eksamensvakter på kontoret når en rådgiver har vært oppe til prøve, sier Sønju.