Finansbransjen har klare planer for gjenåpning 

Norske bank- og finansforetak har til dels meget detaljerte planer klare for gjenåpningen av sine kontorlandskaper. Men i Oslo sentrum er kontorene til SpareBank 1 Østlandet fortsatt stengt, forteller Siv Stenseth, konserndirektør kommunikasjon i SpareBank 1 Østlandet.

Tekst: Hasse Farstad Foto: SpareBank 1 Østlandet 

Dette fremgår av svarene Finansfokus har mottatt på en spørreundersøkelse blant et utvalg banker, forsikringsselskaper og tilknyttede foretak. 

Et av spørsmålene som ble stilt var: «Har dere en plan – eventuelt en dato – for at ansatte på midlertidig hjemmekontor kan vende tilbake til kontoret?» 

–  Ja, vi har en overordnet plan på konsernnivå for kontorer i hele Norden og Baltikum, og selvfølgelig også på nasjonalt plan, siden det er noen forskjeller fra land til land i hvordan myndighetene håndterer pandemien, svarer Harald Hollerud, leder for beredskapsgruppen i Norge, på vegne av If. 

Da beskjeden om hjemmekontor kom fra norske myndigheter i midten av mars, var praktisk talt alle If-medarbeidere i Norge på hjemmekontor i løpet av et par arbeidsdager, inkludert store kunde- og skadesentre. 

 MINDRE KONTORER ÅPNE 

 –  Nå åpner vi forsiktig opp igjen, med opptil 25 prosent av medarbeiderne tilbake fysisk på jobb fra 25. mai. Så vil vi slippe gradvis opp for flere, etter råd og anvisninger fra myndighetene, sier Hollerud til Finansfokus. 

If har ved enkelte mindre kontorer nylig åpnet for 100 prosent tilbake. Dette gjelder steder hvor det ikke er utfordringer med avstand i lokalene eller hvor man må bruke kollektivtransport til og fra jobb. 

SpareBank 1 SMN har iverksatt en trinnvis normaliseringsplan som justeres i tråd med myndighetenes retningslinjer og anbefalinger. Det er gjort lokale tilpasninger ut ifra geografi og lokal smitteutvikling, opplyser HR-rådgiver Line Amalie Gilde. 

–  Fra 1. mai fikk noen arbeidssteder ha 50 prosent bemanning på kontorene. Fra 18. mai fikk de samme arbeidsstedene øke til inntil 75 prosent, og hovedkontoret åpnet for inntil 50 prosent bemanning, fremholder Gilde. 

STABSOMRÅDER HJEMME 

Fra 1. juni åpnes det i SpareBank 1 SMN for inntil 75 prosent bemanning på hovedkontoret, og inntil 100 prosent bemanning på øvrige arbeidssteder, forutsatt at avstand på minimum én meter overholdes og at ansatte ikke er avhengig av kollektivtransport til og fra jobb. 

Kommunikasjonsdirektør Øystein Thoresen bekrefter at Gjensidige har en plan for de ansattes retur til kontoret: – Men samtidig har vi en oppfordring om at stabsområder inntil videre skal jobbe hjemmefra, i så stor grad som mulig. 

DNB har startet en forsiktig tilbakeføring som er i samsvar med føringene fra myndighetene, ifølge Brita Alsos, divisjonsdirektør People. 

–  Neste fase for DNB avhenger blant annet av om avstandsregelen og den begrensede adgangen til å benytte kollektivtransport mykes opp, sier Alsos. 

BASERT PÅ FRIVILLIGHET 

Hos Lindorff vendte cirka 35 prosent av medarbeiderne tilbake til kontorene fra 25. mai. 

–  Vi har en plan over fire faser der vi gradvis øker bemanningen for å sikre en god og forsvarlig retur. Vi regner med at cirka 50 prosent av medarbeiderne vil være tilbake på kontorene før sommerferien. All retur er basert på frivillighet og vi ser at noen har et sterkt ønske om å komme tilbake, mens andre ønsker å vente litt lenger, opplyser Bunny Nooryani, direktør marked og kommunikasjon, på vegne av Lindorff. 

Fremtind har ifølge kommunikasjonsdirektør Kristin Vetleseter ikke fastsatt noen dato for tilbakevending til kontoret. 

– Vi følger myndighetenes oppfordring om å opprettholde hjemmekontor for alle som har mulighet til det. Vi jobber imidlertid med en plan for tilbakeføring til kontoret, slik at vi er godt forberedt når den tid kommer, fremholder Vetleseter.  

STENGT I OSLO SENTRUM 

Storebrand planlegger gradvis å vende tilbake til kontorene på Lysaker de kommende ukene.  

–  Tilbakeføringen til kontorene vil gjøres over tid, på en trygg og kontrollert måte, i tråd med myndighetenes anbefalinger. Vi starter med dette fra 25. mai og vil øke gradvis inntil 50 prosent, opplyser Tove Selnes, kommunikasjonsdirektør for People, på vegne av Storebrand.  

SpareBank 1 Østlandet har hatt 25 prosent på kontoret hele tiden. 

– Andelen ble økt til 50 prosent fra 18. mai og økning vurderes fortløpende.  I Oslo sentrum er våre kontorer fortsatt stengt inntil videre, sier Siv Stenseth, konserndirektør kommunikasjon i SpareBank 1 Østlandet.