Liten grunn til bekymring   

– Norske banker er solide og har gjennom mange år bygget opp mye kapital for å kunne bistå sine kunder. Til tross for rekordstore tapsavsetninger, er det lite som tyder på at vi er på vei inn i en ny bankkrise, sier forbundsleder Vigdis Mathisen i Finansforbundet.

Tekst: Svein Åge Eriksen Foto: Sverre Chr. Jarild

I går la Finanstilsynet frem resultatene for finansforetakene for første kvartal. Tallene viser at lønnsomheten i norske finansforetak ble vesentlig svekket i første kvartal 2020 som følge av koronakrisen. Stor uro i finansmarkedene og et brått og kraftig fall i den økonomiske aktiviteten ga økte tap i bankene og lavere avkastning i forsikringsforetak og pensjonskasser. Norske banker hadde i første kvartal de høyeste tapene siden bankkrisen for 30 år siden. 

IKKE OVERRASKET 

Finansforbundet hadde forventet at bankene ville få større tap enn tidligere, og at de derfor burde holde tilbake utbytte. Slik sett er ikke meldingen fra Finanstilsynet noen overraskelse. Bankene i Norge er solide. Gjennom de seneste årene har bankene bygget opp mye kapital, nettopp for å kunne bistå kundene sine, hvis de skulle trenge det, sier Vigdis Mathisen. 

Meldingen fra Finanstilsynet er ikke noen overraskelse

Selv om budskapet fra Finanstilsynet er alvorlig, sier også finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen at norske banker har et godt utgangspunkt for å møte markedsuro og økte tap. Likevel sier han også at det må tas høyde for at utlånstapene kan bli betydelig og at lønnsomheten svekkes i bankene i tiden fremover.  

Til tross av avsetningene til tap, er det lite som tyder på at vi er på vei inn i en bankkrise. Nå har finansnæringen en sentral rolle for å stimulere til at flere bedrifter kommer seg igjennom de tøffe tidene, og at det også skapes nye bedrifter med gode arbeidsplasser. Derfor er finansnæringen en viktig del av løsningen for å få næringslivet raskest mulig i gang etter korona-krisen, understreker Mathisen.  

TAR ANSVAR  

Forbundslederen viser også til at finansnæringen tar samfunnsansvar og viser utbyttemoderasjon. De seks største bankene hadde opprinnelig foreslått 18 milliarder i utbytte.  

-Vi var tidlig ute og oppfordret bedriftene i finans til å være seg bevisst sitt samfunnsansvar ved å føre en utbyttepolitikk som bidrar til trygge arbeidsplasser og investeringer, sier Mathisen. 

Forbundslederen mener på denne bakgrunnen at de ansatte i finansnæringen har liten grunn til å være bekymret for sine arbeidsplasser til tross for store tapsavsetninger