Slik blir kontantstøtten 

Nå begynner detaljene å komme på plass for utbetaling av kontantstøtte til næringslivet som er rammet av koronakrisen. Med planlagt oppstart 17. april stilles nå ordningen Digitalt Samarbeid Offentlig Privat (DSOP) overfor sin største utfordring noensinne.   

Tekst: Hasse Farstad Foto: Terje Bendiksby NTB/Scanpix 

Digitalt Samarbeid Offentlig Privat (DSOP) er en oppfinnelse fra 2016, tilnærmet skreddersydd for en virusepidemi. En vellykket håndtering av den såkalte kontantstøtten på 50 milliarder kroner til næringslivet vil i stor grad avhenge av en velfungerende DSOP. Det gjorde Finans Norge-sjefen Idar Kreutzer klart ved lanseringen av opplegget forrige fredag.  

– Norge allerede har etablert et tillitsfullt og effektivt samarbeid mellom privat og offentlig virksomhet. Det gjør at vi er i stand til å løse en nesten umulig oppgave på så kort tid, sier Idar Kreutzer. 

MANUELLE INNGREP 

De første detaljene i kontantstøtteordningen ble presentert av Regjeringen, NHO, Virke, Finans Norge og LO torsdag kveld. Kompleksiteten i opplegget indikerer at det i dette tilfellet ikke vil være mulig å gjennomføre transaksjonene heldigitalt og fri for manuelle inngrep. Ingen vet i hvor stor grad bank- og finanskyndige vil måtte medvirke for at matching av bedriftenes søknader og det offentliges regnskapsdata om bedriftene skal gi et riktig og treffsikkert utfall.  

 Sannheten er vel at ingen med sikkerhet kan si noe om dette nå. Det vil avhenge av mange faktorer. Vi må derfor avvente alle detaljene rundt ordningen og beslutningene vedrørende operasjonalisering av den, sier informasjonsdirektør Tom Staavi i Finans Norge. 

Mange jobber døgnet rundt

Finans Norge har sammen med andre næringsorganisasjoner bidratt i både DSOP og i arbeidet med kontantstøtten. Finans Norge, i samarbeid med bankenes felles infrastrukturselskap, Bits, bidrar også med å utvikle en trygg og helautomatisert ordning som raskt kan lanseres. DNB har stilt viktige ressurser til rådighet. 

– Mange jobber døgnet rundt for at man skal være sikker på at den ordningen regjeringen foreslår, lar seg implementere på en trygg måte på så kort tid, sier Idar Kreutzer. 

SKATTEETATEN ADMINISTRERER 

Ordningen vil bli administrert av Skatteetaten. Det vil bli laget en særskilt portalside som åpnes når ordningen er vedtatt i Stortinget og notifisert i Eftas konkurransemyndighet, Esa. Her vil bedriftseieren finne all informasjon og søknadsskjema. 

Regjeringen foreslår at ordningen skal dekke omsetningssvikt i mars, april og mai 2020. Foretaket må sende søknad for hver enkelt måned man ønsker kompensert. Det er de som har signaturrett for selskapet som kan søke kompensasjon. Ordningen vil være basert på egenrapportert økonomisk informasjon. 

DEN BESTE ORDNINGEN 

– Samlet sett får Norge nå den beste kompensasjonsordningen for bedrifter som er rammet av koronasituasjonen, og vi etablerer det mest effektive og ubyråkratiske systemet for administrasjon og utbetaling til berørte bedrifter. Nettopp det at vi i Norge allerede har etablert et tillitsfullt og effektivt samarbeid mellom privat og offentlig virksomhet, gjør at vi er i stand til å løse en nesten umulig oppgave på så kort tid, sier Idar Kreutzer. 

I årene fra 2016 til i dag har Skatteetaten, Brønnøysundregistrene, Digitaliseringsdirektoratet, Nav, Politiet, Kartverket og finansnæringen samarbeidet om digitalisering av viktige prosesser i samfunnet – det vil si DSOP-programmet. Bits representerer finansnæringen i dette samarbeidet.  

Norsk finansnæring bidrar aktivt i DSOP-programmet gjennom innsatsen fra fagmiljøene i Bits, Finans Norge og gjennom bidrag fra bankene.  

Før utfordringen med kontantstøtten settes ut i livet har DSOP iverksatt prosjekter som: Syke- og uføreoppgjør fra Nav. Oppgjør etter dødsfall. Digital samhandling ved eiendomshandel. Maskinell signaturrett og prokura.  

Rent praktisk skal oppgaven håndteres ved at det settes opp en enkel løsning for å søke om støtte, for så å bruke eksisterende registerdata til å behandle søknadene og utbetale pengene automatisk.  

SLIK BLIR ORDNINGEN 

Kontantstøtten innebærer at bedrifter som har mistet minst 30 prosent av omsetningen (20 prosent for mars), kan motta opptil 90 prosent kompensasjon for uunngåelige faste utgifter. Dette vil gjelde bedrifter som er beordret stengt av regjeringen. Bedrifter som ikke er beordret stengt, men som i koronakrisen har mistet minst 30 prosent (20) av omsetningen, kan motta 80 prosent kompensasjon for uunngåelige faste utgifter.  

Når en bedrifts opplysninger om omsetningstap stemmer med data fra offentlige registre, vil bedriften automatisk få sin tilmålte kontantstøtte rett inn på konto. Den endelige utformingen av reglene vil fortelle nærmere i hvilken grad manuelle inngrep må til i den samlede prosessen.  

Dette kan både dreie seg om forutgående kontroll av søkerbedriftens vandel og etterlevelse av lover og regler. Det kan gjelde kvalitetskontroll av innrapporterte data, i form av fullstendig manuell behandling av en søknad. Og det vil dreie seg om etterkontroll av innrapporterte data. 

Ordningen skal i første omgang gjelde fra midten av mars og ut mai. Samlet statlig bevilgning er på 50 milliarder kroner, etter at den innledningsvis ble anslått til 10-20 milliarder kroner per måned.