To uker til D-dag for koronastøttesystemet 

Torsdag 16. april er etter det Finansfokus erfarer “D-dagen” for systemet som skal håndtere kontantstøtten til de koronarammede norske bedriftene. Da skal de første søknadene og transaksjonene kunne utføres i det nye, spesialtilpassede systemet. 

Tekst: Magne S. Otterdal Foto: Gorm K. Gaare 

Da regjeringen lanserte kontantstøtten ble det på initiativ fra Næringsdepartementet og Finansdepartementet etablert en hurtigarbeidende prosjektgruppe. I denne gruppen er ledelsen i Skatteetaten, Finans Norge og DNB.  For banksektorens teknologer er det full mobilisering for at søkere om kontantstøtte kan gjøre det allerede et par dager etter påske. 

BITS bidrar med all sin kompetanse og innsikt

Finans Norge-sjefen Idar Kreutzer uttalte til TV2 fredag 27. mars at “det er mulig for oss å sette opp en slik automatisert løsning i løpet av to til tre uker”. Med enkel matematikk lander en da på torsdag 16. april, og etter det Finansfokus forstår er dette også blitt etablert som “D-dagen” for tidenes hurtigst utviklede system for å søke og få utbetalt penger fra det offentlige. Det nye systemet skal håndtere overføringer på minst 20 milliarder kroner i måneden. DN beregner dette som omfanget av støtten på grunnlag av informasjon fra Finansdepartementet. 
https://www.dn.no/politikk/koster-minst-20-milliarder-i-maneden-slik-blir-kontantstotten-for-bedriftene/2-1-786435 

Aktører knyttet til prosjektet jobber dag og natt med å definere hvilken infrastruktur som allerede er på plass og som kan benyttes til kontantstøttesystemet, og hvilke tilpasninger som er nødvendige. 

BITS OG Nets 

Plutselig er virksomheter med forkortelser som BITS og Nets kommet høyt på arenaen. BITS er bank- og finansnæringens infrastrukturselskap, som har oppgaven med “å sikre og styrke en effektiv betalingsformidling og betalingsinfrastruktur i Norge” som det heter på virksomhetens nettside.  BITS er en viktig brikke i kontantstøtteprosjektet. 

KREVENDE SITUASJON: BITS-sjef Eivind Gjemdal sier selskapet bidrar med all sin kompetanse og innsikt i digitalisering og betalingsformidling i en krevende situasjon.  (Foto: BITS)

BITS-sjefen Eivind Gjemdal henviser til Finansdepartementet når Finansfokus spør om hvordan fremdriften i prosjektet går. 

– BITS bidrar med all sin kompetanse og innsikt i digitalisering og betalingsformidling i denne krevende situasjonen Norge er i, sier Gjemdal til Finansfokus. 

Finansdepartementet på sin side viser til de forslag og løsninger som er skissert av Finans Norge, og som bygger på betydelig bruk av eksisterende infrastruktur. 

Norges største bank DNB har også en sentral rolle i prosjektet.  Kommunikasjonsdirektør Even Westerveld sier til Finansfokus at banken har stilt sine “ressurser til rådighet for å utvikle en trygg løsning så raskt som mulig.” 

LEVERER KOMPONENTER 

Nets er en europeisk betalingsformidlingsgigant med sterkt fotfeste i Norge. Konsernets historie går helt tilbake til Bankenes Betalingssentral. De leverer komponenter til systemet for koronastøtte til næringslivet. 

Anna-Karin Østlie er ansvarlig for virksomheten Nets Payments Norge, med bank-til-bank-transaksjoner tilsvarende størrelsen på et norsk statsbudsjett per uke.  

– Vi jobber med samfunnskritisk infrastruktur hele tiden, sier Østlie til Finansfokus.  Hun opplyser at rundt ti medarbeidere av de i alt 100 ansatte i Nets Payments nå er involvert i å møte behovene til norske myndigheter for pengeoverføringer som følge av koronakrisen. Nets har viktige roller også knyttet flere av kjerneprosessene i NAV, som sykemeldingsprosessen og utbetaling av penger til permitterte. 

Ett av behovene for det automatiserte systemet er å sikre at kontantstøtten går til riktig mottaker, det vil si at bankkonto, organisasjonsnummer og fødselsnummer henger sammen i søknad og transaksjon.  

– Det er en viktig brikke i systemet å finne riktig konto for utbetaling.  Risikoen for misbruk er tilstede når det offentlige på kort tid skal fordele så store beløp, sier Østlie til Finansfokus.  Den viktige funksjonen her er KAR-registeret, kunde- og adresseringsregisteret, som Nets drifter på vegne av BITS/Finans Norge, og som er en komponent Nets leverer til kontantstøttesystemet. 

Med påske og en rekke røde dager utover våren, kan det også tenkes at det er behov for å la transaksjonene gå sømløst gjennom helligdager, når det normalt er stans i bankoverføringene.  Ifølge Anna-Karin Østli kan Nets også bidra til å legge til rette for at transaksjoner kan gå gjennom banksystemet på helligdager. 

BUSINESS AS USUAL 

Tillitsvalgt for Finansforbundets medlemmer blant de totalt 600 ansatte i NETS er Pål Hauge.  Han jobber med utrulling av den nye løsningen for straksbetaling, som er motoren bak Vipps.  Ukentlig blir nye banker i rekken inkludert i det nye systemet, som skal gjøre vippstransaksjonene enda sikrere.  Som det fleste kollegene jobber han hjemmefra mens koronakrisen herjer. 

BUSINESS AS USUAL: Pål Hauge, tillitsvalgt i Nets, forteller om business as usual og hjemmekontor-turnus.

Han forteller at Nets-medarbeiderne går på 14-dagers turnus med hjemmekontor.  Han opplever situasjonen som business as usual. 

– Dette sier noe om hvordan vi klarer å opprettholde aktiviteten. Dette er jo ansett blant de samfunnskritiske områdene, så her er bare å kjøre på, sier Pål Hauge.