Brutalt sjokk for næringslivet 

Koronaviruset har snudd hverdagen opp ned for rådgiverne på bedriftsmarkedet. – Vi møter mye uro og usikkerhet, noen ganger fungerer vi nesten som psykologer i møtet med kundene, sier Karen Nilsen i Sparebanken Vest 

Tekst: Sjur Anda  

 – Dette har vært et brutalt sjokk for næringslivet, som nå prøver å skape seg et nytt fotfeste. Da ringer de gjerne til oss, og vi har på mange måter fungert litt som psykologer. Det er mye uro og usikkerhet. Bedriftene lurer på om banken er der og hva vi kan bidra med. De fleste klarer seg greit nå, men det er stor usikkerhet, særlig på tidsperspektivet for denne krisen. Mange lurer også på disse krisepakkene fra staten, sier Njål Skår, regiondirektør BM i Rogaland i Sparebanken Vest (SPV).  

Foreløpig har de ikke så mange svar å komme med.  

– Vi vet ikke så mye mer enn det som står på nett foreløpig, sier Skår, – Bankene skal behandle lånesøknader til kriselånspakken på 50 milliarder, når det gjelder kontantstøtten er det myndighetene som har ansvaret.  

Og her har han et hjertesukk.  

– Bedriftene trenger ikke mer lån for å overleve, de trenger kontant tilskudd.  

NY HVERDAG 

Banksjef Karen Nilsen er en av de som til vanlig farter rundt til næringslivet i distriktet. Arbeidshverdagene som har vært fulle av møter med bedrifter, revisorer og næringslivsaktører, består plutselig av å sitte på hjemmekontor.  

– Vi bruker mye telefon og Skype. Det er jo kjekt å se kundene. Når dette kom var vi enda mer proaktive enn tidligere. Hver enkelt bedriftsrådgiver ringer sine kunder for å høre hvordan det går. Det handler om å skape trygghet overfor våre kunder at SPV er der, også når det blåser. Vi hadde en formening om hvem som skulle slite, noe som i stor grad har vist seg å stemme. Vi ser også at noen reagerer veldig raskt. Det var en kunde jeg pratet med på fredagen etter dette begynte, da var alt bra. På mandagen hadde han permittert alle ansatte, sier Nilsen.  

– Noen trodde dette skulle vare en uke eller to, da må vi hjelpe dem å se realitetene. Vi har sagt de bør tenke at ting begynner å normalisere seg rundt første oktober. Det har sendt tankene inn i et nytt spor. Vi må ikke glemme at bedriftseiere og ledere er vanlige mennesker, som sitter med samme usikkerhet som oss andre. Forskjellen er at de ofte sitter alene med et stort ansvar. Da er det godt å kunne prate med oss, supplerer Skår.  

Begge understreker at de også må vurdere risiko og kreditt i denne situasjonen.  

– Vi skal vise at vi bryr oss, men må ha med både hode og hjertet. Korona blir et nytt risikomoment som må vurderes i hvert enkelt tilfelle, konkluderer Nilsen.  

SPV var også fullt operativ fra dag én med en egen kontakttelefon for koronarammede bedrifter. Her kan bedriftseiere og daglig ledere som er bekymret for hvordan koronaviruset påvirker bedriftens økonomi, ta kontakt.  

– Her kan vi gi råd til våre kunder under disse urolige markedsforhold, sier Skår.  

VERRE ENN OLJESMELLEN 

I 2015 ble Stavangerregionen hardt rammet av et kraftig oljeprisfall. Resultatet var høy arbeidsledighet og mange bedrifter som fikk problemer. Problemene er større og mer sammensatte nå.  

– Dette rammer alle både bedrifter og privatpersoner. Forskjellige typer bedrifter i nesten alle typer næringer rammes, deriblant også kafeer, frisører og reklamebyråer. De som ikke har så mye kapital å tære på treffes hardt. Oljebransjen som ble rammet sist er på en helt annen måte vant til å håndtere kriser. Vi ser også at de som ble rammet for fem år siden nå er raske til å snu seg, og har gjerne permittert og tatt grep før vi ringer, sier Skår.  

Typiske ting kundene spør om er avdragsfrihet.  

– I tillegg gir vi gjerne råd til hvordan foretakene kan kutte kostnader og se på andre muligheter. Selv om de har penger til daglig drift, må de tenke fremover. Hvordan blir ting om en måned? Har jeg penger til å betale feriepenger også videre, sier Nilsen.  

NOEN GÅR BRA 

Kriser skaper også muligheter sies det gjerne, og det er flere eksempler på bedrifter som går bedre nå enn til vanlig.  

– Mange eksportbedrifter går godt, selv om de har bekymringer for at råvaretilgangen skal stoppe. Vi har også en kunde som vanligvis lager kjemikalier til vannrensing for olje og gass som nå har startet en stor produksjon av håndsprit. Det er godt å se at de snur seg fort. De som får det til skal også håndteres av banken, som må være med å se mulighetene, sier Skår.  

SAMHOLD BLANT DE ANSATTE 

I rogalandsavdelingen sitter nå 35 på hjemmekontor. Det går forholdsvis greit.  

– IT har vært fremsynte og vi var operative på hjemmekontor fra dag én. Også for oss er den største usikkerheten tid. Er det en sprint eller skal vi legge opp til en maraton, sier Skår.  

– Internt i avdelingen og banken holder vi kontakt med Skype og telefon. Jeg opplever et enormt samhold. Det er travle dager nå og vi skal jo holde i gang ordinær drift, med de samme målsetningene som før, sier Nilsen.  

– SPV har vært en selvstendig vestlandsbank i snart 200 år. Det er dette som er nærmarkedet vårt. Vi kan ikke stikke av nå, vi må være her også i dårlige tider, sier Skår.