Fremtidsfullmakt gir trygghet 

Ekteparet Børre og Åse H. Lyhmann Blixrud har tatt et viktig grep for å sikre sine interesser dersom noe skulle skje dem. De har fått bistand til å opprette en fremtidsfullmakt. 

Tekst: Svein Åge Eriksen Foto: Privat

MJØNDALEN: Før korona-krisen, tok Blixrud en viktig avgjørelse: De ønsket å få profesjonell hjelp til å sette opp en fremtidsfullmakt. I dag er de begge pensjonister, lever et aktivt liv med trening og turer og er i god form. Men hva som skjer morgen, er det ingen som vet. Derfor gir fremtidsfullmakten en ekstra trygghet i utrygge tider. 

Det er godt å tenke på at nå er det gjort

PROFESJONELL HJELP 

Ekteparet Blixrud hadde lest en del om utforming av fremtidsfullmakter og snakket med sine to døtre, før de bestemte seg for å få profesjonell hjelp. Finansforbundet har inngått et samarbeid med advokatfirmaet Eckhoff, Fosmark & Co som tilbyr medlemmene privatrettslig hjelp til redusert pris.   

-Hvorfor ønsket dere å benytte Finansforbundets medlemsfordel privatrett? 

Jeg har vært medlemmer i forbundet siden 1981 og det har alltid vært veldig trygt å ha forbundet i ryggen. Da vi bestemte oss for å skrive hver vår fremtidsfullmakt, så var det viktig at dokumentene fikk den riktige ordlyden. Den dagen noe skulle skje med en av oss eller begge, så er det viktig at ordlyden er presis slik at våre interesser blir ivaretattDet var selvsagt en ekstra trygghet at forbundet går god for advokatene som medlemmene kan kontakte, sier Børre og Åse H. Lyhmann Blixrud. 

KUN TO UKER 

Fra de tok kontakt med advokatkontoret første gang til fremtidsfullmakten var ferdig underskrevet, gikk det bare et par uker. De første samtalene ble gjort på telefonen, mens selve utformingen og underskriftene ble gjort med vitners nærvær hos advokatfirmaet i Oslo. Børre og Åse har skrevet hver sin fremtidsfullmakt der de er fullmektiger for hverandre. I tillegg har de ført opp en reservefullmektig.  

GODE DAGER: – Vi er friske og raske og holder oss i form, men vi vet ikke hva fremtiden bringer. Da er det viktig å ha skrevet en fremtidsfullmakt, sier Børre og Åse H. Lyhmann Blixrud. 

Fremtidsfullmaktene til ekteparet gir fullmektigen ansvaret for å ivareta parets økonomiske forpliktelser, gaver til barn og barnebarn, betale gjeld, salg av bolig, søknad om bistand fra det offentlige, klage på vedtak og begjæring av skifte.  

Nå er det et par måneder siden vi fikk alt i orden, og det er godt å tenke på at nå er det gjort. Vi er veldig godt fornøyde med den bistanden vi har fått fra advokat Henning Borge. Vi har fått gode råd om hvordan sette opp en fremtidsfullmakt. Spesielt i disse usikre tider burde alle skrive en fremtidsfullmakt for å være på den sikre siden, avslutter Børre og Åse H. Lyhmann Blixrud.  

STØRRE PÅGANG

Advokat Henning Borge hos advokatfirmaet Eckhoff, Fosmark & Co får stadig flere henvendelser fra medlemmer i Finansforbundet som er usikre på fremtiden og ønsker å få viktige ting i orden.  

-De tjenestene som er mest etterspurt for tiden er bistand til å sette opp testamenter og å få klargjort eiendomsforhold til bolig dersom man eier den sammen med en samboer. Vi ser også at mange ønsker bistand til å få satt opp en fremtidskontrakt, sier Borge. 

FASTE PRISER: – Vi tilbyr nå faste priser på en del av våre privatrettslige tjenester, sier advokat Henning Borge. 

NY ARVELOV

Advokat Borge forteller at det nå er mange som ønsker å få formalisert en samboeravtale for å regulere hva som skal skje dersom den ene samboeren skulle falle fra. 

-Ny arvelov trer i kraft 1. januar 2021. Mange trodde at den ville styrke samboernes stilling, men det gjør den ikke. Derfor må samboere som ønsker å arve hverandre sette opp et testament. Dette er det mange som ikke er klar over. De får seg derfor en stor overraskelse når de kommer til oss og vi gjennomgår regelverket og mulighetene, forteller Borge.  

VÆR BEVISST 

-Hva er det aller viktigst at medlemmene bør tenke på når de skal få laget en fremtidsfullmakt? 

-Det viktigste er nok å ha et bevisst forhold til hvem du velger som fullmektig. Men bør ikke velge ektefellen, fordi ektefellen normalt er jevngammel og selv fort vil kunne havne i en situasjon der han eller hun er dement. Ikke velg en fullmektig for å være snill. Velg typisk det barnet du mener har best forutsetninger – det trenger ikke være den som er eldst. God ordenssans og oversikt er en forutsetning. 

Vær bevisst forhold til hvem du velger som fullmektig

Han peker også på at det er særlig viktig at arvingene gjennom en fremtidsfullmakt kan få en rett til å selge fullmaktsgivernes eiendeler. Dette gjelder i den perioden fullmaktsgiver er dement eller ute av stand til å ivareta sine interesser på andre måter, men hvor vedkommende lever og bor på sykehjem. På den måten slipper man vedlikehold av fullmaktgivers bolig. Dette innebærer i realiteten at arvingene får tilgang til arven før fullmaktsgiver dør. 

-Tenker du at det er spesielt viktig for alle å få laget en fremtidsfullmakt nå som alt er usikkert og hvorfor? 

-Ja, det kan være et særlig poeng nå. Mange offentlige etater, deriblant vergemålsavdelingen hos Fylkesmannen, vil være svært overarbeidet. Med en fremtidsfullmakt vil det være en fullmektig, og ikke vergemålsavdelingen som skal ivareta fullmaktsgivers interesser. Dette vil være mye raskere og smidigere, sier advokat Henning Borge hos advokatfirmaet Eckhoff, Fosmark & Co. 

Les mer: https://www.finansfokus.no/medlemsfordeler/juridisk-bistand/363-2/ 

FAKTA FREMTIDSFULLMAKT 

En fremtidsfullmakt er et privatrettslig alternativ til et vanlig vergemål og vergemålsloven definerer fremtidsfullmakt slik:  

«En fremtidsfullmakt er en fullmakt til én eller flere personer om å representere fullmaktsgiveren etter at fullmaktsgiveren på grunn av sinnslidelse, herunder demens, eller alvorlig svekket helbred ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser innen de områdene som omfattes av fullmakten.»  

Demens og annen alvorlig sykdom kan gjøre at du en gang i fremtiden trenger hjelp. Hvis du oppretter fremtidsfullmakt, kan du bestemme at noen du stoler på, skal ta vare på dine interesser den dagen du ikke klarer det selv. 

Hvis du velger å opprette en fremtidsfullmakt, er det du som er «fullmaktsgiver». Personen du velger til å ivareta interessene dine, omtales som «fullmektig» eller «fremtidsfullmektig». Ordningen er i utgangspunktet gratis og du kan selv skrive fremtidsfullmakten. Dersom du velger å få hjelp av en advokat, må du betale advokaten for arbeidet. (Kilde: https://www.fylkesmannen.no/nb/Vergemal/fremtidsfullmakt/)