Ny storbank på Helgeland   

Helgeland Sparebank går inn i SpareBank 1 Alliansen og overtar samtidig virksomheten til SpareBank 1 Nord-Norge på Helgeland. Den nye banken blir Norges niende største. 30 ansatte blir overtallige.  

Tekst: Sjur Anda foto: Helgeland Sparebank

– Dette gir oss en strategisk retning som skal sikre at Helgeland Sparebank (HSB) kan være en selvstendig bank også i fremtiden. Nå er vi litt «stuck in the middle», og for små til å drive med egen utvikling av IT også videre. Det er krevende for en bank av vår størrelse å stå helt utenfor alliansesamarbeid. Nå får vi samarbeid rundt alt fra it-utvikling og compliance og regulatoriske skjerpelsersier Hanne Nordgaard, administrerende direktør i HSB. 

Når banken går inn i alliansen skjer dette ved et kjøp av tre prosent av SpareBank 1 SamSpar. HSB blir dermed den ellevte SpareBank 1-banken i SamSpar. HSBs nye navn blir etter hvert SpareBank 1 Helgeland.   

TETTERE SAMARBEID 

Ved å kjøpe SNNs virksomhet på Helgeland øker HSBs forvaltningskapital med ti milliarder og blir dermed Norges niende største sparebank.  

De to bankene er enige om et samarbeid der Helgeland Sparebank kjøper bankvirksomheten til SpareBank 1 Nord-Norge i Brønnøysund, Mo i Rana, Sandnessjøen og Mosjøen. Videre kjøper SNN seg inn på eiersiden i HSB og får en eierandel på 19,99 prosent. De to bankene skal utvikle et forretningsmessig samarbeid hvor SNN leverer en rekke tjenester, spesielt kapitalmarkedstjenester, til HSB.  

Dobbelt sett med filialer i de fire Helgelandsbyene medfører at en av dem legges ned i hver by, og de ansatte skal samlokaliseres. I prosessen blir det også en nedbemanning på 30 ansatte.  

– Dette er kunderettede funksjoner som vi må finne løsninger på det neste året. HSB er i et generasjonsskifte, med mange ansatte over 60 år. Vi har utarbeidet gode sluttpakker de ansatte kan søke på. I tillegg er det mange som kan gå av med pensjon det neste året, så håpet er at vi kan få til dette med frivillighet, sier Nordgaard.  

– Er det noen ulemper ved å gå inn i alliansen? 

– Som selvstendig har vi større fleksibilitet og flere valgmuligheter. Nå kommer vi inn i et system der det er mer standardisering. Men å gjøre som vi vil er dyrt, og det ville vi ikke hatt råd til, sier Nordgaard.  

Rent formelt trer HSB inn i samarbeidet første eller andre kvartal neste år. Når alt er klart, vil banken få omkring 160 ansatte og en forvaltningskapital på circa 44 milliarder.  

AKSEPTERER IKKE OPPSIGELSER 

De tillitsvalgte er enige i de strategiske grepene med å gå inn i alliansen.  

– Prosessen i seg selv har vært bra, men det fører med seg 30 overtallige. Vi håper vi klarer denne reduksjonen med naturlig avgang og sluttpakker, men har sagt klart fra om at vi ikke aksepterer oppsigelser, sier Birgitte Lorentzen, hovedtillitsvalgt for Finansforbundet i HSB.  

Gjennom prosessen har hun jobbet tett med hovedtillitsvalgt i SNN 

– Vi skal ivareta alle i denne prosessen og alle blir behandlet likt, uavhengig av hvilken bank de kommer fra, sier Lorentzen.  

Hovedtillitsvalgt Birgitte Lorentzen aksepterer ikke oppsigelser når 30 ansatte skal bort.