– Tar oss ekstra tid til folk nå

I disse krisetider opplever saksbehandlere i inkassobransjen at det er viktig og godt å ta seg ekstra tid med bekymrede skyldnere. Folk med betalingsproblemer oppfordres sterkt til å ta kontakt.  

TekstHasse Farstad Foto: Gorm K. Gaare 

– Når vi er på telefonen med folk nå, opplever vi ofte at vi må ta oss ekstra tid for å bidra til at folk skal føle seg tryggere, sier Grethe Dehli. Hun er hovedtillitsvalgt for Finansforbundet i inkassoselskapet Kredinor og saksbehandler bank/finans i selskapet. 

Ole Marius Thorstensen, leder for inkassodrift i Kredinor, sier at det viktigste budskapet nå er at folk med betalingsproblemer må ta kontakt. Det er det beste de kan gjøre i dagens situasjon. 

VIRKE MED TILTAKSLISTE 

Bransjeforeningen Virke Inkasso har satt opp en liste over tiltak som medlemsbedriftene oppfordres til å følge. Punkt én på listen er en oppfordring til samtlige medlemmer om å oppfordre skyldnere til å ta kontakt så raskt som mulig for å komme frem til gode ordninger. 

– Vår bransje har aldri vært i en lignende situasjon før. For bransjen er koronasituasjonen blitt håndtert bra så langt. Blant våre medlemmers rundt to tusen ansatte er et antall på mellom ti og femten permittert i øyeblikket. Vi har et godt samarbeid med Justisdepartementet og med Finanstilsynet, og har delt våre tiltak med dem, sier Aleksander Holand Nordahl, administrerende direktør i Virke Inkasso. 

Regjeringen forlenget tirsdag krisetiltakene med ytterligere to og en halv uke, fra 26. mars til 13. april, det vil si til over påske. Dette var omtrent i tråd med det Virke Inkasso hadde ventet. 

SKYLDNERE RYDDER OPP 

Kredinor omstilte seg til hjemmekontor i løpet av et par timer torsdag 12. mars. Så godt som alle saksbehandlerne opprettet hjemmekontor umiddelbart. Over helgen fikk man på plass tekniske løsninger for kundeservicesenteret, og nå er om lag 95 prosent av de ansatte på hjemmekontor. 

– Hvordan er utviklingen i antall saker og volum etter utbruddet av koronakrisen? 

– Vi opplever at skyldnere bruker tiden de har hjemme til å rydde opp. At de setter tæring etter næring. Det kan dreie seg om at feriereiser nå er utelukket, og at man prioriterer å betale en kredittkortregning eller å betale ned på et forbrukslån. Det er ikke noen bråstopp i inngangen av penger. For oss vil det i mye større grad kunne dreie seg om langtidsvirkninger, sier Thorstensen. 

EFFEKT I MAI/JUNI 

Han sier at effekten for Kredinors del ikke kan ventes før i mai/juni, og at denne i stor grad vil være avhengig av varigheten på de ekstraordinære smitteverntiltakene, og virkningen av de støtteordningene som settes inn fra myndighetenes side overfor privatpersoner, selvstendige næringsdrivende og bedrifter. 

NYE BRANSJETILTAK: Virke Inkasso-sjef Aleksander Holand Nordahl i Virke Inkasso la fredag frem forslag til koronatiltak i inkassobransjen, og bransjen følger opp.  (Foto: Gorm K. Gaare) 

De inkassosakene som behandles i dag, skriver seg fra før koronakrisen brøt ut. 

Thorstensen fremholder at Kredinor og konkurrentene i inkassobransjen følger de retningslinjene bransjeorganisasjonen Virke Inkasso har presentert. I retningslinjene oppfordres bransjebedriftene til å være mer fleksibel på betalingsutsettelser og avdragsordninger. 

– Hvordan håndterer de ansatte situasjonen, og hvor godt rustet er de til å sette økt fleksibilitet ut i livet? 

– Våre saksbehandlere har tett dialog med kundene, og er godt rustet til å iverksette fleksibilitet. Også bankene, som er blant våre største kunder, intensiverer kontakten med sine kunder. Vi benytter mange av de samme retningslinjene som bankene. Selvstendig næringsdrivende er den første gruppen som merker betalingsproblemer, sier Ole Marius Thorstensen. 

TEAM OG CHAT 

Grethe Dehli forteller at selskapets ansatte arbeider i team, og at det i disse hjemmekontortider er opprettet chatgrupper. 

– Vi jobber fysisk nær hverandre til vanlig. Det kan være ensomt å arbeide alene, og sammenkomster i chatgruppene benyttes hver morgen, og vi har oftere teammøter enn ellers, sier Grethe Dehli, som selv har kontor på hovedkontoret. 

Kredinor fastsetter sine betingelser overfor skyldnerne i samarbeid med sine oppdragsgivere, altså kundene, og Thorstensen viser til at så vel bankene som energisektoren har signalisert at skyldnere skal møtes med økt fleksibilitet. 

IMØTEKOMMENDE ELSEKTOR 

– Elektrisitetssektoren, som kan stenge ned leveransene til sine skyldnere, er normalt sett tilbakeholdne med å gjøre dette på vinterstid. Nå har høye temperaturer og god tilgang på vann bidratt til at vi har lave strømpriser. Strømregningene er lavere enn de var i fjor, men elsektoren har signalisert at de vil imøtekomme kundenes behov også i den sommerperioden vi har foran oss, sier han. 

– Vi inkassobransjens evne til å bidra til koronadugnaden kunne influere på de betingelsene bransjen får i den kommende inkassoloven? 

– Vi tror at man vil se at inkassobransjen ikke er så stygg som den omtales som ellers. Vi bidrar til den viktige jobben å sikre at næringslivet får inn pengene sine. Samfunnet vårt trenger en sunn og sterk inkassobransje som imøtekommer de kravene næringslivet stiller, sier Ole Marius Thorstensen. 

FAKTA

Virke Inkasso anbefaler medlemsbedriftene følgende tiltak:  

  • at samtlige medlemmer bør oppfordre skyldnere til å ta kontakt så raskt som mulig for å komme frem til gode ordninger 
  • at en er mer fleksibel på betalingsutsettelser og avdragsordninger 
  • at en som et bidrag for å redusere kostnader for dem som virkelig har det økonomisk vanskelig midlertidig vil unnlate:  
  • å begjære tvangssalg 
  • å kreve tilleggssalærer for avdragsordning med mer enn fire avdrag 
  • å begjære fravikelser 
  • å oppsøke skyldnere for å få til tilbakelevering av for eksempel biler 
  • Vi anbefaler også å være restriktive til å gå rettslig med krav der det er mulig 
  • Vi anbefaler at alle informerer om muligheten på ulike kommunikasjonsflater som fakturaer, sosiale medier og egne nettsider.

(Kilde: Virke Inkasso)