Ingen permitteringer i finans foreløpig 

Foreløpig er det ikke sendt ut permitteringsvarsel til ansatte i bank og forsikringDersom det blir nødvendig å permittere ansatte, som er omfattet av avtalen mellom Finansforbundet og Finans Norge, forutsetter dette enighet mellom Finansforbundet lokalt og arbeidsgiver eller mellom forbundet sentralt og Finans Norge. 

 Tekst: Svein Åge Eriksen Arkivfoto: Morten Brakestad

Finansforbundets jurister får en jevn strøm av henvendelser fra medlemmer og tillitsvalgte som har ulike spørsmål om konsekvensene av korona-krisen. De fleste som tar kontakt, vil vite hva loven og avtaleverket sier om permitteringer og varslingsfrister. 

LITE AKTUELT 

Av Hovedavtalen mellom Finansforbundet og Finans Norge fremgår det at Finansforbundet og Finans Norge er enige om at permitteringsinstituttet synes lite aktuelt i finansnæringen, se Hovedavtalens § 21 andre ledd. 

-Tror du likevel det kan bli aktuelt med permitteringer i finansnæringen? 

-Foreløpig har ikke permitteringer vært så aktuelt i finansnæringen. Vi vet ikke hvordan situasjonen vil utvikle seg, men så langt er vi bare kjent med at det er gitt noen få varsler om permitteringer blant våre medlemmer. Det er innenfor eiendomsmegling og tilstøtende næringer, sier advokat Maria Østli. Sammen med advokat Pål Behrens tar hun imot alle henvendelser om permitteringer. 

KREVER ENIGHET 

§ 21 i Hovedavtalen mellom Finans Norge og Finansforbundet kan permitteringer foretas når partene er enige, når ulykker, naturhendelser eller andre uforutsette hendelser gjør det nødvendig helt eller delvis å innstille driften, eller konflikt som omfatter del av bedriftens arbeidstakere medfører at andre ansatte ikke kan sysselsettes på en rasjonell måte. 

For finans mener vi at permitteringer på grunn av koronaviruset i regelen ikke kan sies å være begrunnet i ulykke, naturhendelse eller uforutsette hendelserPermitteringer forutsetter i så fall enighet mellom partene etter Hovedavtalen mellom Finans Norge og Finansforbundet 

Mange er opptatt av de økonomiske konsekvensene av å bli permittert

Etter de fleste andre tariffavtaler, herunder avtalen mellom YS-Virke og YS-Spekter, er vilkåret for permittering at det foreligger saklig grunn som gjør det nødvendig for bedriften. 

Uavhengig av hvilken avtale som gjelder, skal arbeidsgiver konferere med de tillitsvalgte før varsel om permittering gis. Det skal settes opp protokoll fra møtet og varslingsfristen begynner først og løpe etter drøftelsene, sier Østli. 

14 DAGERS VARSEL 

Permittering gis med 14 dagers varsel. Ved permittering på grunn av visse uforutsette hendelser er varslingsfristen 2 dager. NAV skriver på sine sider at permittering på grunn av koronaviruset kan være forventet eller uforutsett. 

-Finansforbundet presiserer at koronaviruset i seg selv ikke er en uforutsett hendelse som begrunner at forkortet varslingsfrist kommer til anvendelsesier Maria Østli. 

ØKONOMISKE KONSEKVENSER 

I varslingsperioden får alle lønn som normalt. De to første dagene av permitteringene dekker arbeidsgiver normal lønn. I de resterende 18 dagene betaler staten full lønn opptil 6 G (599.148). De som tjener mer enn dette, får ingen ting ekstra.   

-Mange som kontakter oss er naturlig nok opptatt av de økonomiske konsekvensene av å bli permittertI den grad det skulle bli aktuelt med permitteringer, vil forbundet være konstruktive og løsningsorienterte. Finansforbundet vil gjøre sitt ytterste for at avtaleverket overholdes og å få en best mulig prosess for dem som måtte bli berørt.  

Les mer på Finansforbundets sider: 

Spørsmål og svar om permittering og korona: 

https://www.finansfokus.no/rettigheter-paa-jobben/permitteringer-og-korona/ 

Spørsmål og svar om dine rettigheter: 

https://www.finansfokus.no/koronaviruset-hva-er-dine-rettigheter/