Gir mulighet for forskjøvet arbeidstid 

Hos Lindorff får de ansatte nå mulighet til å forskyve arbeidstiden. Hensikten er at ansatte enklere skal kunne kombinere hjemmekontor og å ha barn hjemme.  

Tekst: Sjur Anda foto: Sverre Jarild

 Vi kan nå jobbe fleksibelt mellom 0600 og 2300 på hverdager og mellom 0800 og 1800 på lørdager, sier hovedtillitsvalgt Nina Syvertsen. – Mange sitter nå på hjemmekontor, har ansvar for barn og bedriver hjemmeundervisning samtidig. Det er klart at dette er en stor utfordring. Derfor var det viktig for oss å få på plass en avtale der folk i større grad selv kan styre når de jobber. På den måten kan de enklere få hverdagen til å gå opp i den spesielle tiden vi står i 

I dag har 75 prosent av de ansatte i Lindorff hjemmekontor. Syvertsen passer på å skryte av de ansatte.  

– Det er en stor dugnadsånd og godt samhold. Jeg er svært imponert over hvordan folk takler denne situasjonen og er med på å finne gode løsninger, sier hun.  

Å få så mange over på hjemmekontor har også bydd på utfordringer.  

– Det har vært noen tekniske utfordringer, med å få utstyr og VPN på plass til alle, men det gjelder vel flere nå, forteller Syvertsen.  

– Hvordan synes du ledelsen har håndtert denne situasjonen? 

– De har håndtert dette på en veldig god måte. Dette er et scenario ingen var forberedt på. Denne situasjonen viser virkelig styrkene ved trepartssamarbeidet, der alle parter jobber sammen til det beste for selskapet og de som jobber der, sier Syvertsen.