Åpen bank med lukkede dører 

liv bente kildal

SpareBank 1 Ringerike/Hadeland er en av flere banker som nå har innført begrensninger på hvem som får komme inn i banken. Dette tiltaket iverksettes for å beskytte både ansatte og kunder mot spredning av korona-viruset. 

Tekst og arkivfoto: Svein Åge Eriksen

– Vi har hatt en del besøk av eldre kunder i risikogruppene som ikke er digitale og som derfor oppsøker banken fysisk. Dette til tross for at vi har et stort oppslag på døra der vi informerer om at vi ønsker å begrense antall kunder inn i banken. Selvsagt hjelper kundene så godt som vi kan for å ivareta vårt samfunnsansvar, men samtidig må vi følge myndighetenes tiltak for å begrense smittespredningen. Derfor har vi landet på den konklusjonen at vi nå kun slipper inn de kundene som må ha et kundemøte som ikke lar seg løse digitalt. Disse kundemøtene må i tillegg være avtalt på forhånd, sier hovedtillitsvalgt Liv Bente Kildal i SpareBank 1 Ringerike/Hadeland. Hun arbeider hjemmefra på grunn av 14 dagers karantene etter en ferietur til Tenerife. 

Da andre bankene i Hønefoss har allerede stengt sine kontorer. Det førte naturlig nok til at personkunder fra andre banker i byen oppsøkte SpareBank 1, noe som ikke var en spesielt heldig situasjon. Nå har altså banken lagt seg på en strengere linje, men vil gjør alt som er mulig for å betjene bankens kunder best mulig via digitale kanaler. Hovedtillitsvalgt og hovedverneombudet har pushet litt ekstra for å få dette til. 

Liv Bente Kildal er også leder i tillitsutvalget i de 11 SamSpar-bankene, som nå også inkluderer Helgeland Sparebank. Hun etterlyser klare retningslinjer for hvordan bankene skal håndtere kundemottak. I dag er det opp til bankene selv å bestemme dette. I stedet burde Helsedirektoratet og myndighetene kommet med klare retningslinjer i stedet for å overlate denne vurderingen til hver enkelt bank.  

2/3-DELER HAR HJEMMEKONTOR 

SpareBank 1 Ringerike/Hadeland har 150 ansatte, hovedkontor i Hønefoss og fire avdelingskontorerDenne uka har 2/3-deler av de ansatte hjemmekontorI neste uke er planen at bytter de ansatte plass, slik at de som hjemme i dag arbeider i bankens lokaler neste uke. 

Vi er alle sterkt preget av den alvorlige situasjonen vi befinner oss i, men vi prøver å gjøre det beste ut av situasjonen. Det er selvsagt helt naturlig at vi alle reagerer forskjellig i denne krisesituasjonen. Bankens ledelse tar ansvar og gjør alt som er mulig for at vi ansatte skal klare å drive banken videre på en best mulig måteVi tillitsvalgte og verneombudene har et meget godt samarbeid med ledelsen. Det gjør at vi hele tiden prøver å finne gode løsninger på små og store utfordringer som dukker opp, sier Kildal. 

Det er ekstra viktig å være tilgjengelig for medlemmene

Banken opplever et vanvittig trykk spesielt på bedriftsmarkedet. Fra tirsdag til onsdag var det hele 670 henvendelser.  Det er spesielt mange spørsmål om avdragsfrihet og bedriftseierne er engstelige for hva som kommer. Derfor ønsker de å være litt i forkant. Robotiserte løsninger avlaster mye, men i tillegg kan det bli snakk om å flytte litt på folk for å hjelpe til på BM. 

UTVIDET KRISESTAB 

Tidlig i korona-utbruddet satte banken utvidet krisestab med hovedtillitsvalgte, hovedverneombud og ledelsen. Den første tiden ble det holdt flere møter daglig for å avklare situasjonen. Det har også vært holdt flere allmøter med de ansatte på Skype, siden de fleste ansatte enten har hjemmekontor eller sitter med god avstand til hverandre i bankens lokaler. 

-Dette har vært et veldig godt tiltak for å koordinere vårt arbeid i en krisetid. Det er ikke alltid like lett å holde hodet kaldt og tenke på helheten når en slik situasjon oppstår. Alle blir jo berørt på ulike måter og er i ulike situasjoner. Der det lett å tenke først og fremst på seg selv og sin avdeling, men det er når vi virkelig bretter opp ermene og samarbeider at vi oppnår de beste resultatene.  

Noe av det som banken vurderer løpende er om ansatte kan hjelpe til der det er størst pågang, som for eksempel på bedriftsmarkedet.  

-Vi har enorm pågang fra fortvilte bedriftskunder som nå trenger likviditet for å kunne betale regninger og lønninger. Heldigvis har myndighetene stilt store summer til disposisjon som vi i bankene må fordele etter beste evne. I praksis vil vi avgjøre hvilke bedrifter som har livets rett etter krisen. Det er et stort og tungt ansvar vi tar med størst mulig alvor, sier Kildal. 

SEKS SKYPE-MØTER

Det er naturlig nok ekstra travle dager for hovedtillitsvalgt og for de andre tillitsvalgte i SpareBank 1 Ringerike/Hadeland. Mandag hadde Liv Bente Kildal seks Skype-møter på fem timer. I tillegg multitasket hun underveis. 

-For meg er det ekstra viktig å være tilgjengelig for medlemmene, tillitsvalgte og ledelsen både i vår bank og i SamSpar-bankeneDet er viktig for meg å vite hvordan folk egentlig har det. Da er det kjærkomment at digitaliseringen gjør dette forholdsvis enkelt. Men selvsagt savner vi alle å kunne treffes også fysisk.  

I bankens kontorer er det innført strenge hygienetiltak. Kantinene er stengt. Det brukes mye antibac og engangshansker og det er en grundig rengjøring av lokalene. Per i dag er det ingen kjente tilfeller av ansatte som er smittet av koronamen en del er hjemme på grunn av luftveissymptomer og vanlig forkjølelse og noen få er i karantene etter utenlandsopphold.  

-Jeg vil virkelig berømme alle ansatte i hele finansnæringen som nå bretter opp ermene og stiller opp i den største og viktigste nasjonale dugnaden vi noen gang har hatt. Den fleksibiliteten og stå-på-viljen som vi nå ser både hos ansatte, tillitsvalgte og ledelse er helt unik. Vi arbeider alle sammen for bankens beste samtidig som vi fyller et samfunnsansvar. Derfor hadde det vært hyggelig om noen også kunne klappet litt ekstra for alle ansatte som sitter i kundefront for den utrolig viktige og krevende jobben som de gjør, sier Liv Bente Kildal.  

Hun råder alle ansatte til å ta ekstra godt vare på hverandre og å holde kontakten, selv om det er lagt begrensninger på fysisk kontakt. Ta en telefon, send en melding eller ta en kort Skype-samtale. Det er godt å ha noen å snakke med når det stormer som verst. 

STERK ARBEIDSGLØD

I Danske Bank har også ledelsen gått langt i tilrettelegging samt fleksibilitet for de ansatte. – Dette blir meget godt mottatt og har utløst en enorm arbeidsglød, trass den usikre tiden vi er inne i, sier hovedtillitsvalgt Ellen Lorentzen Stene i Danske Bank. 

EKSTREM SITUASJON: – De tilbakemeldingene vi får er at alle synes dette er en ekstrem situasjon. Samtidig må vi gjøre jobben vår og bistå så godt vi kan både for kunder og samfunnet, sier hovedtillitsvalgt Ellen Lorentzen Stene i Danske Bank.

Hun er veldig godt fornøyd med hvordan ledelsen har tatt grep og gjort alt som er mulig for å legge forholdene best mulig til rette for sine ansatte. 

-I Danske Bank gikk ledelsen tidlig inn med tiltak for å skjerme sine ansatte med god tilrettelegging, slik at så mange som forsvarlig mulig kunne jobbe hjemmefra. Den fleksibiliteten som er blitt vist har blitt tatt meget godt imot og har utløst en enorm arbeidsglød, sier hun. 

Fleksibiliteten som er vist fra ledelsen har blitt meget godt tatt imot

-Hvordan er stemningen i banken nå? Er det mange ansatte som er bekymret for den situasjonen som har oppstått og hvordan tar dere vare på hverandre i denne i situasjonen? 

-Siden vi ikke lenger sitter samlet, er det litt vanskelig å føle på stemningen. De tilbakemeldingene vi får er at alle synes dette er en ekstrem situasjon. Samtidig må vi gjøre jobben vår og bistå så godt vi kan både for kunder og samfunnet.  

Bankens ledere har fått beskjed om å passe ekstra godt på sine ansatte i denne tiden med hjemmekontor. De holder elektronisk/telefonisk kontakt med alle for å høre hvordan det går å jobbe hjemmefra og om de mangler noe for å kunne utføre sin jobb.