Bankene sentrale i krisepakken

Et samlet Storting vedtok mandag en økonomisk krisepakke for næringslivet. Bankene får en helt sentral rolle.  

Tekst: Tellef Øgrim  

– Jeg er glad for at et samlet Storting gjør det som er nødvendig for å hjelpe Norge gjennom krisen, sier YS-leder Erik Kollerud om krisepakken. 

Han uttrykker glede for at regjeringens tiltak blir styrket for å hjelpe arbeidstakere. 

– I dag gjøres helt nødvendige grep for å sikre at alle de som nå permitteres, de som må være hjemme med barna sine og alle andre arbeidstakere som rammes av krisen, skal få en økonomisk trygghet. Dette er vi godt fornøyd med, understreker Kollerud.   

YS har særlig vært opptatt av å begrense de økonomiske konsekvensene ved permitteringer, og har også tatt til orde for å øke perioden foreldre kan være hjemme med barn uten å miste inntekt. 

 Nå har Stortinget økt denne perioden fra 10 til 20 dager for hver forelder. Dette er bra, men vi håper Stortinget tar høyde for å utvide denne grensen dersom situasjonen blir langvarig, sier Kollerud.  

Nå jobber YS med få koordinert informasjon ut om karanteneregler og det nye som kom mandag 

– I tillegg jobbes det nå med mulighet for å avtale mer fleksible arbeidstidsordninger og å hjelpe NAV i å takle økt saksmengde fremover, sier Erik Kollerud 

GODT FORNØYD  

– Vi har i likhet med NHO og arbeidstakerorganisasjonene bedt om de grep som Stortinget nå er blitt enige om, sier informasjonsdirektør Tom Staavi i Finans Norge. 

 Han peker særlig på tiltakene for å bedre bedriftenes likviditet gjennom å redusere kravene til motsyklisk kapitalbuffer (som bidrar til at bankene bygger kapital i gode tider) og innstrammingene av IRB-modellene (kontroll, it og interne retningslinjer for beregning av kredittrisiko) som nå er reversert. 

– Nå jobbes det med en statlig garantiordning for lån særlig rettet til små- og mellomstore bedrifter. Dette er også et tiltak vi støtter fullt ut, sier Staavi. 

HØYT TURTALL 

Regjeringens svar på hvorfor tilleggene fra opposisjonen ikke lå inne i regjeringens opprinnelige pakke, er at endringene nå skjer raskt. Nye og strengere smitteverntiltak er vedtatt siden regjeringens økonomiske grep ble vedtatt i forrige uke. Fredagens pakke hadde en pris på 6,5 milliarder. Etter Stortingets vedtak øker prisen for å redde norsk næringsliv gjennom virus-krisen betraktelig. 

100 MILLIARDER 

Søndag la regjeringen fram to låneordninger på til sammen 100 milliarder kroner. Det etableres en statlig garantiordning for lån til små- og mellomstore bedrifter. Statens obligasjonsfond gjenopprettes for å kunne plassere penger i store bedrifters obligasjoner, dvs. når store bedrifter låner i finansmarkedet. Samtidig er kapitalkravene Norges Bank stiller til norske banker blitt redusert. 

FØRSTE UTGAVE 

Alle er enige om det kommer mer. Det som nå ligger klart er den første utgaven av krisepakken som skal lindre problemene norsk næringsliv får som følge av kampen mot korona-smitten. Ikke minst handler det nå om å gjøre det billigere for bedrifter å permittere ansatte. 

Det skal oppnås ved at antallet dager arbeidsgiver må betale lønn i permisjonstiden reduseres fra 15 til 2. Etter en permisjon på 20 dager går ytelsen over til dagpenger. Ordningen med ventedager fra permisjon til dagpenger fjernes. 

Arbeidsgivers ansvar for syke- og omsorgspenger reduseres til de første tre dagene. Dette gjelder for eksempel foreldre som er hjemme med barn etter at skolene ble stengt. 

LETTELSE FOR FRILANSERE 

Etter 17 dager uten inntekt kan frilansere og selvstendige få 80 prosent av tidligere inntekt fra NAV. De får også rett på sykepenger fra dag 3 og omsorgspenger fra dag 4. Stortinget vedtok dessuten å sette aktivitetskravet for sosiale ytelser, inkludert dagpenger, på vent.  Regjeringen har fått beskjed om å jobbe videre med sikring av flyselskapene, statlige lånegarantier, infrastruktur og frilansere.  

BRED ENIGHET 

Forhandlingene på Stortinget, som endte i offentliggjøringen av den nye krisepakken mandag morgen, tok utgangspunkt i tiltakene regjeringen la fram før helgen.  

Ifølge Arbeiderpartiet var målet å gjøre regjeringens tiltak mer sosiale og mer rettet mot arbeidstakeres interesser. Derfor ble det også stilt krav om flere dager med full lønn under permisjon, rausere ordning for omsorgspenger og tiltak rettet mot frilansere og lærlinger. 

– Vi må trygge folks helse og støtte de som står i frontlinjen. Dernest må vi hindre at bedrifter går konkurs. For oss er det helt uaktuelt at kabinpersonale, taxisjåfører og kulturlivet skal stå alene i denne tiden, sier Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.