Kan bli slutt på gode sluttpakker 

Ansatte i finansbransjen stålsetter seg for nye nedbemanningsrunder i 2020. Hittil har nedbemanningen stort sett vært løst med frivillighet og sluttpakker. Nå frykter Finansforbundet at det kan bli flere tvister mellom ansatte og bankenes ledelse. 

Tekst: Magne S. Otterdal og Claude R. Olsen Foto: Morten Brakestad 

Stillingsstoppen i bankene i fjor høst var ikke nok. Det måtte sterkere lut til, etter at kraftig vekst de siste årene ikke ga ønsket effekt på bankenes bunnlinje.  

NY PERIODE MED NEDBEMANNING 

Advokat Pål Behrens i Finansforbundet sier finansnæringen nå er inne i en periode med nedbemanninger, særlig i de store virksomhetene.  

– Jeg har ikke eksakte tall, men vi snakker nok om flere hundre personer i 2020. Mye av nedbemanningen skjer ved bruk av frivillige virkemidler. I disse prosessene spiller tillitsvalgte en sentral rolle og bidrar gjennom forhandlinger og drøftinger med ledelsen til at prosessene i størst mulig grad kan gjennomføres med frivillighet, sier han. 

Vi er forberedt på at det kan bli flere tvister

Sluttpakker er et vanlig virkemiddel i finansbransjen og de er ofte rundt ett år. Men slik behøver det ikke å bli fremover. Behrens er usikker på om bankene vil sette av like mye midler til sluttpakker som de har gjort til nå.   

– Det kan bli flere utfordringer fremover enn det har vært tidligere. Vi er derfor forberedt på at det kan bli flere tvister, sier han. Det kan skje allerede til våren. Disse prosessene tar gjerne flere måneder, fordi partene prøver å løse nedbemanningen med frivillighet.  

– Til nå har arbeidsgiverne vært villige til å utvise fleksibilitet med tanke på å bruke noe tid på prosessene. Det gjenstår å se om de også i tiden som kommer vil være like fleksible som de har vært, sier Behrens. 

FØRST UT 

Sbanken var den første som ble tvunget til en storstilt nedbemanning i 2020. Banken informerte først om stillingsstopp høsten 2019, og signaliserte i november mulige jobbkutt i løpet av 2020.  Allerede i begynnelsen av februar ble varslene konkretisert, da banken presenterte regnskapstallene for 2019.  Inntil 25 av de 425 ansatte i bankens norske virksomhet må slutte.  

Vi er fortvilet over at vi er blitt rammet av en slik nedbemanningssituasjon

Hovedtillitsvalgt for Finansforbundet i Sbanken, Sarah Lunde Mjåtvedt forklarer at banken har vokst kraftig de siste årene, noe som blant annet har ført til en økt kostnad på personalsiden.  

– Dessverre har ikke inntektene økt i den takten som trengs. Banken har siden ansettelsesstoppen høsten 2019 avsluttet flere kontrakter med innleide vikarer og konsulenter. Dette ga ikke tilstrekkelig effekt og nedbemanning var uunngåelig, melder hun i en sms til Finansfokus. 

– De ansatte og vi tillitsvalgte er selvfølgelig fortvilet over at vi er blitt rammet av en slik nedbemanningssituasjon.  Flere har jobbet i banken siden den åpnet i april 2000 og er ikke bare kollegaer, men også gode venner, skriver Mjåtvedt. 

FRIVILLIGHET  

Hun opplyser at bankens nedbemanning baseres på frivillighet.  

– Jeg er glad for at det er enighet om å søke frivillige løsninger for de berørte ansatte. Det er også frigjort flere stillinger i andre områder som skal nedbemannes. Jeg oppfordrer de ansatte til å søke på disse, sier hun. 

Forhandlingene om sluttpakker og andre løsninger for de som må slutte pågår fortsatt mellom de tillitsvalgte og ledelsen. 

KUTTER TI ÅRSVERK I NORGE  

Danske Bank kutter 400 stillinger og sier opp rundt 230 medarbeidere på tvers av konsernet for å kutte kostnader. Ifølge kommunikasjonssjef Stian Arnesen i Danske Bank i Norge vil nedbemanningen berøre i underkant av 10 årsverk.  

– Vi har funnet andre stillinger for de aller fleste, men for noen få er vi nå i dialog om andre løsninger, skriver han i en e-post til Finansfokus.  

Danske Bank har i lengre tid sett på kostnadene i alle deler av organisasjonen og innførte før jul ansettelsesstopp og mulighet for frivillig avgang. Karsten Breum, HR-sjef i Danske Bank, sier i en pressemelding fra banken at det ikke er lett å si farvel til dyktige og dedikerte medarbeidere.  

– Men det er dessverre en nødvendig del av arbeidet med å redusere kostnadene for å sikre at vi også fremover er konkurransedyktige, sier han.  

Den største nedbemanningen vil skje i Danmark (120), Finland (60) og Litauen (44).  

FUNNET LØSNINGER 

Hovedtillitsvalgt for Finansforbundet i den norske delen av banken, Ellen Lorentzen Stene, skriver i en e-post til Finansfokus at nedbemanningen skapte noe frustrasjon blant ansatte i starten.  

– Dette gjelder spesielt de teamene som hadde fått godkjent å ansette flere, samt de som ikke fikk erstattet kolleger som gikk ut av naturlige årsaker, skriver Stene i e-posten.  Hun opplyser at det ikke har vært store utfordringer knyttet til stillingsstoppen.  

– Vi har samarbeidet tett med ledelsen og støttefunksjonene som har gjort at vi har funnet gode løsninger på det som har dukket opp, skriver Stene. Hun konstaterer at det blant de ansatte er stor forståelse for hvorfor konsernet har tatt beslutningen om å nedbemanne, og viser til konsernets målsettinger mot 2023. 

INTERN MOBILITET  

Andre aktører i finansbransjen, som Nordea, melder om ansettelsesstopp ved inngangen til 2020.  

– Vi har midlertidig ansettelsesstopp eksternt. Det er kun unntaksvis vi skal ansette eksternt. Nordeas ambisjon er å ha et aktivt og godt internt arbeidsmarked, sier kommunikasjonssjef Synne Ekrem i Nordea.  

Kommunikasjonsrådgiver Peder Ullevold i KLP opplyser at forsikringsselskapet ved inngangen til 2020 hadde lyst ut 23 stillinger.   

– Videre fremover vil vi sikre god intern mobilitet samtidig som vi jobber med å hente inn nødvendig kompetanse eksternt. Vi i KLP, som finansbransjen for øvrig, står overfor store kompetanseskift. Det er spesielt utvikling innenfor IT, nye forretningsmodeller, samfunnsansvar, økonomisk kriminalitet, automatisering og digitalisering som stiller nye krav til oss som selskap, og vi som jobber her, sier Ullevold 

KONTINUERLIG OMSTILLING  

Arbeidslivsdirektør Runa Opdal Kerr i Finans Norge sier at de blir kontaktet av enkelte medlemsbedrifter i noen saker av denne typen.  

– Det foregår kontinuerlige omstillinger i finansnæringen, skriver Kerr i en sms til Finansfokus på spørsmål om hun har oversikt over medlemsbedrifter som gjennomfører stillingsstopp og oppsigelser akkurat nå. Hva den enkelte bedrift vurderer å gjøre til enhver tid, er ikke noe Finans Norge har oversikt over, skriver Kerr.