Fornøyde med overgangen til Nordea

Når Gjensidige Bank nå bytter navn til Nordea Direct er det ledd i å rebrande Gjensidige Bank. De ansatte er fornøyd med måten overgangen til ny arbeidsgiver har gått.

Tekst og foto: Sjur Anda

– Nordea Direct tar spesielt sikte på å ta en sterk posisjon i foreningsmarkedet, men vil selvsagt også ha tilbud ute i det åpne markedet. Nordea Direct er et egnet tilbud til kunder som ønsker seg et konkurransedyktig selvbetjeningstilbud, sier kommunikasjonssjef Synne Ekrem i Nordea.

– Nordea Direct er nå et første steg på rebranding fra Gjensidige Bank til Nordea. Nordea ønsker å ta et større grep for å gjøre kundeprosessen enda mer digital, forklarer hun.

Gjensidige Bank har tatt mye spennende kompetanse med seg til Nordea konsernet.

– Spesielt verdt å nevne er at man i Gjensidige Bank ligger langt fremme på digitalisering og har opparbeidet seg en sterk posisjon i forbrukslånsmarkedet. Man har også gjennom flere år opparbeidet solid erfaring og kompetanse om foreningsmarkedet, sier Ekrem.

FORNØYDE ANSATTE

De ansatte synes overgangen fra Gjensidige til Nordea har gått bra.

– Det har egentlig gått greit, men ting tar tid. Vi har kommet inn i en kjempestor organisasjon. Vi går fra en liten organisasjon med 200 ansatte og inn i et stort maskineri. Før løste vi mye over bordet internt. Her er det mange som skal mene mye. Det er litt frustrerende og har vært en utfordring, sier Hans Jacob Starheim, hovedtillitsvalgt i Nordea Direct.

Han synes de har blitt tatt godt imot.

– Nordea ville ha den type digitale bankløsning som vi hadde, og vi har fått gjennomslag for mye av måten vi jobber på. Inntrykket er at vi har tilført kompetanse de trengte og ville ha. Vi kan det med enkle digitale bankløsninger, sier Starheim. – Mye av det vi gjorde på forbruksfinansiering er tatt opp i organisasjonen og rulles nå ut i de andre nordiske landene. Du kan si at oppkjøpet har gitt de ansatte nye muligheter. Nå er det flere av våre som sitter rundt omkring i de nordiske landene og hjelper til med lanseringen av disse produktene. Nordea er en stor organisasjon, det har gitt flere karrieremuligheter, sier han.