Mange snuser på mulighetene i PSD2 

Det er ikke bare selskaper i finansbransjen som har nytte av PSD2. Hvis bankene ikke er proaktive og tar i bruk mulighetene PSD2 gir, vil andre ta kontakten mot kundene.  

Tekst og foto: Sjur Anda 

Foreløpig har ikke PSD2 ført til noen revolusjon i bankbransjen. Men hos Nets er de overbevist om at mye vil skje i løpet av et års tid.  

– Foreløpig sitter de aller fleste på gjerdet. Det er få som har gjort noe særlig ennå, men på et eller annet tidspunkt begynner det å bevege seg. Hvis bankene ikke setter fart, er det andre som vil utnytte mulighetene i regelverket, sier i Georg Olav Ramstad som er Nets fremste ekspert på Open Banking. 

Nets har utviklet en API-plattform for kommunikasjon mellom ulike parter. Flere banker har tatt denne i bruk for følge opp PSD2-regelverket som trådte i kraft i høst. Likevel er det et stykke igjen før alt er på plass.  

– Vi har vært klar, men mange av bankene var det ikke. Det har vært mye jobbing med APIene i etterkant av 14. septemberJeg vil tro det norske markedet er på stell nærmere jul. I vår løsning får du i dag knyttet deg opp til mer enn 135 banker i Norge. Vår strategi er å dekke alle bankene i Norden, sier Ramstad.  

Vi vil se mye innovasjon og nye tjenester ingen har tenkt på

IKKE BARE BANKER 

PSD2 åpner for at andre enn banker også får tilgang til kundenes konti og betalingsinformasjon. Det merker de hos Nets.  

– Interessen er stor, både hos banker og andre. Vi ser at stadig flere selskaper i ulike bransjer vurderer å ta i bruk PSD2. Eksempelvis regnskap og økonomifunksjoner vil kunne ha nytte av mulighetene i PSD2. Alt fra forsikring til telecom ser på hvordan dette kan utnyttes til å lage bedre tjenester. I tillegg kommer også selskaper der betaling er viktig, som store butikkjeder og handelsaktører. Det å få betaling som en integrert del av bestillingsprosessen og skape en god kundereise, er noe PSD2 kan bidra tilFremover vil mer bli sømløst à la hvordan Über gjør det, der betalingen skjer automatisk idet tjenesten er levert. Dette vil vi se stadig mer av, forklarer Open Banking-eksperten.  

Flere selskaper i ulike bransjer vurderer å ta i bruk PSD2

MÅ VÆRE PROAKTIVE 

Samtidig som mange ulike aktører snuser på mulighetene PSD2 gir, får også bankene gode muligheter til å utvikle nye og innovative tjenester. 

– Men da må bankene bli mer proaktive enn de er i dag. Det handler om å tilby kundene tjenester som hjelper dem i hverdagen. Det kan være nye tjenester som tar utgangspunkt i analyser av kundenes økonomi. Har de eksempelvis mye penger stående på brukskontoen, kan det komme en melding om de vil overføre noe av dette til et sparetilbud. Når man etter hvert får tilgang til alle sine kontoer et sted, uavhengig av hvilken bankdu bruker, blir det ikke så nøye for kundene hvor de er. Det viktigste blir hva kunden kan få ut av pengene sine og hvordan kundene opplever at de blir ivaretatt. For å kunne forsvare sin posisjon må bankene bruke sin innsikt i kundenes økonomi til å komme med proaktive råd og forslag 

OPEN BANKING OG API-ØKONOMI 

Hos Nets mener de at PSD2 bare er begynnelsen. Det gjenspeiler seg også i plattformen de har utviklet. Det første bruksområdet er PSD2, men mulighetene er mye større.  

– Vi har laget en API-plattform som kan brukes til mye uliktOpen Banking og API-økonomien er det mest spennende som skjer i markedet i dagAPIer er fremtidens distribusjonskanal for data og finansielle tjenester. Hvis vi tenker forbi PSD2 og Open Banking, er det mange aktører i ulike bransjer som sitter på spennende data som kan brukes innovativt, sier Ramstad. Sbanken er et eksempel på en bank som har begynt å utnytte de nye muligheteneI tillegg til å se alle kontoer uavhengig av bank, får kundene også tilgang til sine data fra Lånekassen direkte i nettbanken. I tillegg jobbes det med å synligjøre kvitteringer i nettbanken.  

– Bruken av APIer gjør det mulig for dataprogrammer å dele data på tvers av bransjer og datamiljøer. Vi vil se mye innovasjon og nye tjenester ingen har tenkt på. Dette kalles gjerne API-økonomien, som er noe du helt sikkert vil høre mye om fremover, avslutter Ramstad.