Stadig flere ansatte i finans 

Sysselsettingen fortsetter å øke i finansnæringen. Ved utgangen av tredje kvartal 2019 økte den samlede sysselsettingen i finansnæringen med 808 jobber ti47312 

Tekst: Svein-Thore Gran og Magne S. Otterdal 

Ved inngangen til 2020 kan det se ut som jobbveksten i bank og forsikring flater ut.  Det bekreftes også i de første svarene fra en rundspørring Finansfokus har gjort blant de største bedriftene i bank og forsikring. 

Mens vi venter på fasit for jobbutviklingen i fjerde kvartal 2019, signaliserer bedriftene en mer moderat aktivitet i jobbmarkedet inn i det nye året sammenlignet med i fjor.  

Den nye forsikringskjempen Fremtind Forsikring, som ble sjøsatt ved inngangen til fjoråret, har vært en av de største aktørene i jobbmarkedet i 2019.  Kommunikasjonssjef Simen Berntsen Rudi opplyser at Fremtind ansatte 70 personer i fjor.  Akkurat nå har selskapet 20 ledige stillinger utlyst. 

– Mange av nyansettelsene gjør vi nå for å kompensere for bruk av eksterne konsulenter, sier Rudi til Finansfokus om selskapets bemanningsplaner for 2020.  Det legges opp til en uendret til moderat netto økning av antall ansatte. 

Det legges opp til en uendret til moderat netto økning av antall ansatte

ANALYSE OG STRATEGI 

Mens bedriftene i finansnæringen lenge har konkurrert om medarbeidere med kompetanse særlig innenfor compliance eller digitalisering, er både kundeområdet, analyse og strategi kompetanseområder som oftere blir nevnt i stillingsutlysninger. 

– Vi har behov for utviklerkompetanse og lederkompetanse på strategisk nivå, melder leder for kommunikasjon og samfunn i Sbanken, Kristian K. Fredheim.  Sbanken har akkurat nå utlyst åtte stillinger fordelt på fem utviklerjobber og tre lederjobber. 

Generelt sett vil Sbanken “beholde status quo” med tanke på antall stillinger. 

50 NYE STILLINGER 

Eika Gruppen har seks ledige stillinger på nyåret, og regner med rundt 50 nyansettelser i løpet av det kommende året, men netto antall jobber skal ikke øke av den grunn.  I fjor økte bemanningen med 28, opplyser informasjonsdirektør Sigurd Ulven. 

Han antar planene for rekruttering i år vil være omtrent de samme som i fjor. Ulven lister opp kompetanseområdene Eika Gruppen jakter på: it, tech, lean, data, analyse og innsikt, produktansvarlige forsikring og kunderådgivning. 

FORTSATT OPPGANG 

Jobbutviklingen i fjor var sterkt preget av finansnæringens kompetansejakt på medarbeidere innenfor compliance.  Finanstilsynet trappet opp kontrollen av bankenes regeletterlevelse, og det er sterkt fokus på kampen mot hvitvasking og terrorfinansiering. 

Statistisk sentralbyrås tall viste en netto vekst i antall jobber fra forrige årsskifte til utgangen av tredje kvartal på 808 jobber.  Den kvartalsvise veksten, som grafikken viser, var i tredje kvartal lavere enn i andre kvartal.  Men fortsatt høyere enn i samtlige kvartaler i 2018. 

Trenden de siste syv-åtte kvartalene har vært en jevnt stigende utvikling i antall jobber.  Berg-og-dal-banen som fulgte den store finanskrisen for 30 år siden, da over 20 000 jobber ble skrelt bort fra banker og forsikringsselskaper, har svingt mellom 45 000 og 50 000 jobber siden midten av 1990-årene. 

Fra og med 3. kvartal 2019 publiserer SSB nye tabeller for arbeidskraftsstrømmer, opplyser Knut Snellingen Bye i Statistisk sentralbyrå. Hensikten er å vise det totale omfanget av nyansettelser og avsluttede ansettelser som ligger bak årlige endringer i antall jobber.  Les mer i SSBs artikkel om de store bevegelsene i arbeidsmarkedet. https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/de-store-bevegelsene-i-arbeidsmarkedet 

 

Les mer: https://www.finansfokus.no/finansfokus/2019/09/05/700-flere-ansatte-i-finans/